Põhisisu algus
ELISA KAMPAANIA "MUST NÄDAL" TINGIMUSED
Kampaania "MUST NÄDAL” (edaspidi Kampaania) korraldaja on Elisa Eesti AS (edaspidi Elisa). Kampaania kestab 20.11 – 27.11.2023 või kuni kaupa jätkub. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Elisa poolt käesolevate tingimustega ning Kampaania reklaam- ja lisamaterjalides märgitud tingimustega, mis on Kampaanias osalejale (edaspidi Osaleja) kohustuslikud. Kampaanias saavad osaleda kõik juriidilisest isikust kliendid, kes jätavad Elisa kodulehele enda andmed, avaldades soovi kampaanias osaleda ning toovad oma mobiilinumbri(d) teise sideoperaatori võrgust Elisa võrku. Kampaanias osalemise tingimuseks on mobiilinumbri(te) toomine teise sideoperaatori võrgust Elisa ärikliendi kodulehel olevatesse pakettidesse (edaspidi Paketid). Kampaanias osalemiseks peab klient liituma paketiga, mille kuutasu on alates 21 € + km. Kõik Kampaanias osalejad saavad liitumisega 500 € soodustust iPhone 15 128 GB mudelile. iPhone 15 128 GB antakse üle 24-kuulise soodushinnaga vara müügilepingu (edaspidi Müügilepingu) alusel. Soodustust ei pakuta või soodustus kaotab kehtivuse juhul, kui:

Osaleja ei ole nõuetekohaselt täitnud Kampaania reegleid ja tingimusi ning muid Elisa kehtestatud (sh Elisaga sõlmitud liitumislepingu(te) ja selle lisade, sh Müügilepingu) tingimusi; Lõpeb Kampaania raames Elisa ja Osaleja vahel sõlmitud liitumisleping, mis on soodustusega seotud; või kui Osaleja vahetab paketti või lõpetab liidesed; või kui Osaleja lõpetab Kampaaniaga seotud seadme kasutamise (sh omanikuvahetuse korral); Osaleja finantsseisund või finantskäitumine ei vasta Elisa krediidinõuetele.
Kui Kampaaniaga seotud liitumisleping lõpeb Kampaania tingimuse 7.1 või 7.2 alusel, tuleb Osalejal tasuda Elisale Müügilepingus sätestatud käsitlustasu ja osamaksete jääk. Elisal on õigus Kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Osalejaid Elisa kodulehe vahendusel.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!