Põhisisu algus

Kampaaniapakkumine – Elisa Elamusega televiisor kaasa!

Pakkumise tingimused

 1. Elisa Teleteenused AS (edaspidi nimetatud kui Elisa) korraldab ajavahemikul 15.01.2019 – 31.01.2020, pikendatud kuni 05.02.2020 (edaspidi Kampaania periood) kampaania nimetusega “Elisa Elamusega televiisor kaasa” (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
 3. Kampaanias saavad osaleda ja kampaania kehtib üksnes eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa koduteenuste lepingut ja kes sõlmivad uue Elisa Elamus koduteenuste lepingu aadressile, kus ei ole 3 viimase kuu jooksul olnud kliendil või tema pereliikme nimel Elisa koduteenuste lepingut.
 4. Elisa Koduteenusteks loetakse antud Kampaania raames nii Elisa televisiooni-, interneti- kui ka telefoniteenust.
 5. Elisa Elamuse Koduteenusteks loetakse antud Kampaania raames Hinnakirjas sisalduvaid Elisa Elamuse televisiooni ja internetiteenust (sh Elisa Elamus üle õhu televisiooni ja internetiteenust), mille Hinnakirjajärgne põhiteenuste kuutasu on vähemalt 26,99 eurot.
 6. Internetiteenusega liitumine eeldab televisiooniteenusega liitumist (st Elisa Elamus Koduteenus ei ole internetiteenus ilma televisiooniteenuseta või televisiooniteenus ilma internetiteenuseta).
 7. Klient saab kampaania pakkumist kasutada üksnes siis, kui:
  1. klient sõlmib käesolevate tingimuste punkti 5. kohaselt televisiooni ja interneti teenuslepingu Elisa Elamus Koduteenuste kasutamiseks;
  2. kliendil puuduvad võlgnevused Elisa või Elisa Eesti ees ning
  3. soovitud tarbimise aadressil (edaspidi Liituv aadress) on Elisa Elamus põhiteenustega liitumine tehniliselt võimalik.
 8. Kampaania pakkumisega liitunud klient saab Elisa Elamuse Koduteenustega liitumisel soodustingimustel (0 euroga) osta Elisalt 43’’ televiisori (edaspidi Soodustus). Televiisori mark ja mudel selguvad kampaaniaga liitumisel. Teleri omand läheb üle müügilepingu sõlmimisel.
 9. Kampaania pakkumisega kaasneb Teenuslepingus nimetatud Elisa Elamus koduteenuste põhiteenuste tarbimise kohustus Teenuslepingus nimetatud teenuse tarbimise aadressil 24 kuu jooksul Seadme müügilepingu sõlmimisest (edaspidi Tähtajaline kohustus).
 10. Juhul, kui Klient Tähtajalise kohustuse ajal ütleb Teenuslepingu korraliselt üles, muudab kasutatava põhiteenuspaketi väiksema kuutasuga teenuspaketi vastu kui 26.99 eurot (sh kolimisel teenuse tarbimise aadressile, kus ei ole võimalik jätkata käesolevate tingimuste punkti 5. kohase Elisa Elamus Koduteenuste kasutamist), peatab teenuse tarbimise, vormistab selle ümber teise isiku nimele (v.a üldõigusjärgluse korras), vahetab teenuse mõne muu teenuse vastu või teenust piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu, kohustub klient tasuma Elisale leppetrahvi summas 299 eurot ning Klient kohustub hüvitama seadme jääkväärtuse.
 11. Klient kohustub Tähtajalise kohustuse ajal mitte muutma Teenuslepingu alusel kasutatavat põhiteenuspaketti väiksema kuutasuga põhiteenuspaketi vastu kui 26.99 eurot.
 12. Juhul, kui klient muudab Tähtajalise kohustuse ajal kasutatava põhiteenuspaketi väiksema kuutasuga teenuspaketi vastu kui 26.99 eurot, siis klient kohustub tasuma Elisale leppetrahvi summas 299 eurot, Soodustus kaotab kehtivuse ning klient kohustub lisaks hüvitama Seadme jääkväärtuse summas 299 eurot. Seadme jääkväärtus võrdub Seadme tavahind (299 eurot) jagatuna proportsionaalselt Tähtajalise kohustusega. Leppetrahvi suurus väheneb kuupõhiselt proportsionaalselt Lepingu täitmise ajavahemiku võrra.
 13. Kampaaniapakkumist ei saa kasutada Klient, kes Kampaania perioodil muudab tarbimise aadressi ja sõlmib uue koduteenuste lepingu.
 14. Kliendil on võimalik kampaanias osaleda ühel korral.
 15. Klient saab kasutada ühte Koduteenuse soodustus korraga.
 16. Juhul, kui klient soovib tähtajalise teenuselepingu ajal muuta Koduteenuse tarbimise aadressi, siis tuleb selleks esitada Elisale allkirjastatud sooviavaldus. Juhul, kui kliendi poolt soovitud aadressil ei ole võimalik Elisa Elamus Koduteenuseid pakkuda, siis Kliendil ei ole õigust nõuda ega Elisal ei ole kohustus pakkuda Kampaaniaga seoses kliendi poolt soovitud aadressil Koduteenust. Eelkirjeldatud juhul Teenusleping lõppeb ja soodustus kaotab kehtivuse ning Klient kohustub tasuma Elisale leppetrahvi summas 299 eurot ning Seadme jääkväärtuse, mis võrdub Seadme tavahind (299 eurot) jagatuna proportsionaalselt Tähtajalise kohustusega.
 17. Kampaania raames transporditakse televiisor tasuta koduteenuste tarbimise aadressile.
 18. Klient loetakse Kampaania pakkumisega nõustunuks juhul, kui klient on allkirjastanud Teenuslepingu.
 19. Elisal on õigus kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Kampaanias osalejaid Elisa Teleteenused AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud korras.
 20. Elisal on õigus katkestada kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.

Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on Kliendil võimalik pöörduda kliendi infotelefonile 6 600 600 või lähimasse Elisa esindusse.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!