Põhisisu algus
FILMIkombo teenuspakettide tingimused

1. FILMkombo teenuspaketid on Elisa Teleteenuste AS-i (edaspidi Elisa) poolt pakutava televisiooni, koduinterneti ja lauatelefoni kombineeritud teenuspaketid (edaspidi FILMIkombo), millega on võimalik liituda vaid Elisa kaabelvõrgu piirkonnas perioodil 12.02 kuni 10.03.2019.

2. FILMIkombo teenuspaketid on:

a. FILMIkombo (kuutasu 29,99 eurot km-ga) sh televisiooni pakett TV-L, interneti allalaadimiskiirusega 50Mbit/s, TV nutiseadmes ja veebis, Järelvaatamine, 4 tasuta videolaenutuse filmi (igas kalendrikuus sh vt täpsemalt punkt 6.);

b. FILMIkombo Pluss (kuutasu 29,99 eurot km-ga) sh televisiooni pakett TV-L, interneti allalaadimiskiirusega 50Mbit/s, lauatelefoniteenus Telefon-M, TV nutiseadmes ja veebis, Järelvaatamine, 4 tasuta videolaenutuse filmi (igas kalendrikuus sh vt täpsemalt punkt 6.)

c. FILMIkombo R (kuutasu 25,99 eurot km-ga) sh televisiooni pakett TV-LR, interneti allalaadimiskiirusega 50Mbit/s, TV nutiseadmes ja veebis, Järelvaatamine, 4 tasuta videolaenutuse filmi (igas kalendrikuus sh vt täpsemalt punkt 6.)

d. FILMIkombo R Pluss (kuutasu 25,99 eurot km-ga) sh televisiooni pakett TV-LR, interneti allalaadimiskiirusega 50Mbit/s, lauatelefoniteenus Telefon-M, TV nutiseadmes ja veebis, Järelvaatamine, 4 tasuta videolaenutuse filmi (igas kalendrikuus sh vt täpsemalt punkt 6.)

3. FILMIkomboga kaasneb 12-kuuline tähtajaline teenusleping. Klient kohustub tarbima FILMkombo teenust lepingu allkirjastamise kuule järgneva 12 kalendrikuu jooksul. Kui Klient lõpetab lepingu, vahetab FILMIkombo või selles sisalduva teenuse mõne teise teenuse vastu või FILMIkombo teenust piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu enne kohustusliku tarbimisperioodi lõppu, tasub Klient Elisale lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu summas 99 eurot. Antud tasu suurus väheneb proportsionaalselt ajavahemiku võrra, mille jooksul lepingut on täidetud. Kui Klient muudab tarbitavaid teenuseid selliselt, et pärast muudatust ta endiselt jätkab vähemalt ühe FILMIkombo teenuspaketi tarbimist (vt punkt 2.), on ta vabastatud lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu tasumise kohustusest ja pärast muudatuse tegemist jätkub senise tarbimiskohustuse perioodi kulg.

4. FILMIkombo kasutamisele rakenduvad Elisa Elamus TV teenuse tingimused, millega saad tutvuda siin.

5. FILMIkombo kasutamiseks vajalike seadmete rendi tasu ja paigalduskulusid, lisateenuseid (nt valikkanalid, teemapaketid, salvestamine jne) ning Paketiga liitumise tasu (nt eramud), arvestatakse vastavalt Elisa hinnakirjale, millega saad tutvuda siin . Lisateenuste kasutamisele rakenduvad lisateenuste kasutamise tingimused, millega saad tutvuda siin.

6. FILMIkombot ei saa kasutada samaaegselt koos teiste põhiteenuste soodustustega.

7. FILMIkombo kuutasus sisaldub igas kalendrikuus 4 (neli) esimest laenutust videolaenutusest. Filmi laenutus loetakse kehtivaks alates PIN koodi sisestamisest teleri ekraanil. Alates viiendast laenutatud filmist kehtib filmidele hinnakirjajärgne hind, millega on võimalik tutvuda kodulehel ja digiboksis.

8. FILMIkomboga saab kolida, kui uuel teenuse tarbimise aadressil on Elisa kaabelvõrk olemas. Kui see puudub, siis rakendub käesoleva aadressiga seotud teenuslepingu lõpetamisel leppetrahv allesjäänud osas.

9. Elisal on õigus FILMIkombo tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimustes toodud alustel ja korras.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!