Põhisisu algus

Elisa Põnniradar

Teenuse tingimused

 1. Elisa Põnniradar (edaspidi Teenus) on äpipõhine jälgimisteenus, mis kasutab GPS signaali lapse asukoha tuvastamiseks, võimaldab seadistada ettemääratud turvatsoone, millest lahkumisel saab äpipõhiseid teavitusi ning võimaldab teha kõnesid.
 2. Teenusega saavad liituda nii olemasolevad kui ka uued kliendid. Teenusega liitumine ei eelda eraldi kõnesideteenuste lepingu sõlmimist Elisaga. Teenusega saavad liituda kõik vähemalt 18-aastased füüsilised isikud, kes omavad Eesti isikukoodi (edaspidi Klient).
 3. Teenuse kasutamiseks on vajalik laste käekell.
 4. Teenus on kuutasuline.
 5. Teenuse kuutasu on 4.06 € (neli eurot ja kuus senti).
 6. Teenus ei sisalda laste käekella maksumust.
 7. Jälgimisseadme ostmisel osamaksetega kaasneb kliendile tähtajaline kohustus, st klient kohustub kasutama Teenust nii mitu kuud, kui kestavad osamaksed.
 8. Teenuse kuutasu sisaldab GPS teenuse ning kõnede maksumust Eestis ning äpi kasutusõigust.
 9. Igal arveldusperioodil sisaldub Põnniradari paketis 30 kõneminutit Euroopas kasutamiseks. Kõneminuteid saab kasutada kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks ainult järgmistes riikides: Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel.
  „30 kõneminutit Euroopas viibides“ saab kasutada:
  1. Kõnede vastuvõtmiseks välismaal viibides juhul, kui kõnealuse paketi kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus;
  2. Väljahelistamiseks välismaal viibides juhul, kui kõnealuse paketi kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus ning number, millele paketi kasutaja helistab, kasutab samuti eelmainitud riikide operaatorite teenuseid.
  3. „30 kõneminutit Euroopas viibides“ täitumisel maksab iga järgnev kõneminut Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel: vastuvõetud kõne 0.0049 €/min ja välja helistatud kõne eelmainitud riikide ning Eesti operaatorite numbritele 0.0269 €/min.
 10. Põnniradari pakett sisaldab kõnesid ja mobiilset internetti kasutamiseks Euroopa Liidus, Norras, Liechtensteinis, Islandil ja Fääri saartel. Teistes võrkudes kehtib tavapärane “Internet, kõne ja sõnumid välismaal viibides” hinnakiri.
 11. Igal arveldusperioodil sisaldub Põnniradari paketis lastekella positsioneerimiseks piisavalt mobiilset internetti, s.t Eestis (700MB) ja Euroopas (150MB). Põnniradari pakett ei ole mõeldud kasutamiseks muudes seadmetes v.a lastekellad. Mahu täitumisel (näiteks väga pikkade videokõnede pidamisega), on kliendil võimalus tellida interneti lisamahtu läbi Elisa iseteeninduse.
 12. Põnniradari kuutasule lisanduvad ning vastava teenuse kohta kehtiva eraldi hinnakirja järgi maksustatakse ka kõik eelpool nimetamata ja järgnevalt loetletud teenused: rahvusvahelised teenused; internet, kõne ja sõnumid välismaal viibides käesolevates tingimustes nimetamata riikides; internetipiletite tellimine välismaal; kõnekaardi laadimine; lisateenuste kuumaksed; ühekordsed tasud; MMS-id; kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele; M-loto; M-parkimine; M-pilet ja M-ostud ning eritariifsed kõned ja SMSid
 13. Selleks, et kasutada Põnniradari paketti välismaal soovitame pöörduda Elisa klienditeeninduse poole 6 600 600 või aktiveerida antud võimalus ise läbi iseteeninduse. Iseteeninduses võimaluse aktiveerimiseks valige „Teenused ja seadmed“, valige põnniradari number, seejärel „Numbri seaded“ ning aktiveerige „Võrku pääs välismaal“. Soovitame kindlasti peale reisi lõppu antud valik uuesti deaktiveerida, et vältida piirialadel juhuslikku välisvõrku sattumist.
 14. Teenuse kasutamiseks on vajalik teha kasutajakonto vastavasse rakendusse. Ühendades Teenuse kolmanda osapoole kontoga, annab kolmandale osapoolele juurdepääsu ja kasutamisõiguse enda informatsioonile kolmanda osapoole kasutajatingimuste piires. Klient vastutab ise kontodel kolmandatele osapooltele jagatava informatsiooni privaatsusseadete eest.
 15. Klient kohustub kontrollima, et lastekell oleks alati korralikult kinnitatud. Juhul, kui seade kaob, siis Elisa ei vastuta seadme kadumisest või rikkumisest tingitud kahju eest.
 16. Teenust saab lõpetada Elisa kodulehe vestlusakna kaudu, Elisa esinduses, helistades Elisa infoliinile või digitaalselt allkirjastatud avalduse alusel.
 17. Avades või sulgedes Teenuse kalendrikuu kestel, jõustub muudatus koheselt ning kuutasu arvestatakse proportsionaalselt kasutatud kalendripäevade eest.
 18. Elisa arveldusperioodiks on kalendrikuu ja antud perioodil kasutatud Teenuste eest esitab Elisa Kliendile arve.
 19. Elisa olemasolevatele klientidele lisatakse Teenuse kuutasu igakuiselt Elisa sideteenuse arvele. Uutele klientidele edastab Elisa eraldi Teenuse arve. Arve tuleb tasuda arvel märgitud maksetähtajaks.
 20. Elisa edastab Teenuse arve Elisa iseteeninduskeskkonda kui klient pole Teenust tellides valinud muud arve saamise kanalit. Elisa Iseteeninduskeskkonnas saab klient endale valida ka elektroonilise arve vabalt valitud e-posti aadressile.
 21. Arve mugavaks tasumiseks saab Klient sõlmida oma pangas e-arve püsimaksekorralduse.
 22. Elisal on õigus Teenuse tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 23. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!