Põhisisu algus
Elisa Elustiil teenuspakettide tingimused
 1. Teenuspakettide üldised tingimused
  1. Elisa Elustiil (edaspidi Teenus) teenuspaketid on äpipõhised paketid, kus vastavalt teenuse paketile on võimalik kuu-, poolaastatasu või aastatasu eest jälgida, sisestada ja saada soovitusi toitumiseks (edaspidi Retseptid) ning treeninguteks vastavalt Äppi sisestatud andmetele. Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
  2. Teenust osutatakse Elisa Eesti AS ja Geneto OÜ koostöös (edaspidi Teenuse osutaja).
  3. Elisa Elustiil teenuspakettidega saavad liituda vähemalt 18-aastased füüsilised isikud, kes omavad Eesti isikukoodi (edaspidi Klient).
  4. Teenuspakettidega liitumine ei eelda sideteenuste lepingu sõlmimist Elisaga.
  5. Teenusega liitumise järgselt Elisa väljastab kliendile arve kasutatud Teenuste eest liitumise kuule järgneva kalendrikuu alguses. Edaspidi väljastatakse arveid arveldusperioodile järgneval kalendrikuul. Näiteks: Liitud Teenusega 01.06.2020 ning valid Teenuse paketi mille arveldusperioodiks on poolaasta, siis sel juhul Elisa väljastab esimese arve Teenuse eest 07.2020 ning selle järgneva arve 12.2020.
  6. Teenuspakettide kuutasu ei sisalda Äpi kasutamiseks vajamineva internetiühenduse maksumust. Internetipaketi võib Klient valida ise. Elisa Elustiil teenuspaketid töötavad kõikide operaatorite internetivõrgus, sh WiFi ühendusega.
  7. Teenuse osutaja ei vastuta Geenitesti ebaõnnetumise eest juhul, kui Geenitest ebaõnnestub Kliendist tulenevatel asjaoludel sh süljeproov on võetud ja edastatud juhendile mittevastavalt.
  8. Teenuse saab sisse logimiseks ühendada kolmanda osapoole kontoga (nt Facebook, Google). Ühendades Teenuse kolmanda osapoole kontoga, annab klient Elisale juurdepääsu ja kasutamisõiguse enda informatsioonile kolmanda osapoole kasutajatingimuste piires. Klient vastutab ise kontodel kolmandatele osapooltele jagatava informatsiooni privaatsusseadete eest.
  9. Elisa ei taga sisu muutumatust (või jäädavat olemasolu) Teenuses. Elisa jätab endale õiguse muuta Retseptide ja Teenuse funktsionaalsuse valikut (uue funktsionaalsuse lisandumine).
  10. Teenuse sisu (mh Retsepte) võib kasutada ainult Elisa Elustiil Äpi kaudu neid toetavatel seadmetel ning on keelatud laadida või muul moel siirdada digitaalset sisu väljapoole Elisa Elustiil Äppi.
  11. Teenuse saab sulgeda igal ajal Elisa iseteeninduskeskkonnas valides seal alajaotuse „Halda Elisa Elustiil teenust" ja klõpsates nupul „Sulge teenus" või esitades elustiil@elisa.ee vastavasisuline digitaalselt allkirjastatud sooviavaldus, tuues sooviavalduses välja e-posti aadress, millega Teenus on seotud.
  12. Juhul, kui klient lõpetab Teenuse arveldusperioodi kestel, siis Teenus sulgub arveldusperioodi lõpus ning Teenuse kasutamise võimalus säilib kuni arveldusperioodi lõpuni. Klient kohustub tasuma kogu Teenustasu kogu arveldusperioodi eest.
  13. Kui Klient pole arveldusperioodi vältel Teenust lõpetanud pikeneb Teenus igakordselt automaatselt järgnevaks sama pikaks perioodiks.
  14. Elisa edastab Teenuse arve kliendi poolt valitud arvelduskanalisse. Arvelduskanalit saab klient Elisa iseteeninduses igal ajal ka muuta.
  15. Arve mugavaks tasumiseks saab Klient sõlmida oma pangas e-arve püsimaksekorralduse.
  16. Klient teadvustab, et Teenuse poolt pakutavad Retseptid ja treeningud on soovituslikud, mitte kohustuslikud.
  17. Klient teadvustab, et tulemused sõltuvad individuaalsest tegevusest ning kliendi enda kehalisest eripärast, liikuvusest jms. Samuti teadvustab klient, et kaalu eesmärgi määramiseks tehakse kliendi sisestatud andmete põhjal profiilianalüüs järgneva valemi alusel: kaal / (pikkus2).
  18. Elisal on õigus teenuspakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 2. Teenuspakettide eritingimused
  1. Basic teenuspakettide eritingimused
   1. Esmakordselt Äpis Teenuse kasutajaks registreerudes, rakendub Teenuse kasutamiseks 7-päevane tasuta prooviperiood (edaspidi Prooviaeg) (*kui kampaania raames pole tehtud mõnda muud pakkumist), st esimesed 7 päeva alates konto loomisest Äpis on kliendil võimalik Teenust kasutada tasuta ja piiramatult. Peale Prooviaega, kui klient pole teenusega liitunud, Teenuse eest tasuma ei pea.
   2. Kliendil on võimalik valida kolme erineva Basic teenuspaketi vahel. Teenuspaketti Basic kasutades tasub Klient Teenuse eest kalendrikuupõhiselt. Teenuspakettide Basic 6 kuud või Basic 12 kuud kasutades tasub Klient vastavalt kas poolaasta (6 kuud) või aasta (12 kuud) põhiselt.
   3. Teenuspakett Basic puhul on Teenuse tasu 6.99 eurot kuus ning teenuspaketi Basic 6 kuud puhul on Teenuse tasu 29.99 eurot poolaasta kohta ning Basic 12 kuud puhul on Teenuse tasu 39.99 eurot aasta kohta.
   4. Liitudes teenuspaketiga Basic, Basic 6 kuud või Basic 12 kuud aktiveerub Teenus pärast liitumise vormistamist.
  2. Premium teenuspakettide eritingimused
   1. Premium Pluss teenuspaketi kasutamise eelduseks on Kliendi poolt Geneto OÜ-le antud kehtiv nõusolek Kliendi terviseandmete töötlemiseks. Kliendi poolt nõusoleku tagasi võtmisel lõpeb automaatselt ka Premium Pluss teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud liitumisleping.
   2. Premium Pluss teenuspaketi puhul on kuutasu 11.99 eurot kuus, kuid teenuspaketiga Premium Pluss liitumine eeldab 24-kuulise osamaksetega Geenitesti müügilepingu sõlmimist.
   3. Premium Pluss teenuspaketiga liitudes aktiveerub Teenus pärast Tellimuse kinnitamist. Geeniandmetel põhinev toitumissoovituste funktsionaalsuse aktiveerumine eeldab Geenitesti teostamist. Geenitestil põhinev toitumissoovituste funktsionaalsus aktiveerub pärast Geenitesti tulemuste avaldamist Äpis. Teenuse osutaja teavitab Klienti Geenitesti tulemuste avaldamisest Äpis vastava teavitusega ja e-posti teel.
   4. Premium Pluss teenuspaketiga liitumisest paari tööpäeva vältel saadab Teenuse osutaja Kliendile liitumisel antud kontaktaadressile Geenitesti komplekti. Geenitesti komplektis on vajalikud vahendid ja juhised süljeproovi kogumiseks. Kliendil tuleb võtta vastavalt juhistele süljeproov ning edastada see „MAKSTUD VASTUS“ tähisega ümbrikuga Laborisse. Geenitesti tulemused saabuvad mõne nädala vältel. Geenitesti tulemustega on Kliendil võimalik tutvuda Äpi vahendusel pärast Teenuse osutaja vastavat teavitust.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!