Põhisisu algus
Elisa Elamus teenustingimused
 1. Teenuse kirjeldus
  1. Elisa Elamuse teenus (edaspidi Teenus) on Elisa Eesti AS-i (edaspidi nimetatud Elisa) poolt osutatav interneti põhine teenus, mis võimaldab vaadata televisiooniprogramme, filme, teleseriaale ja muud sisu sh Elisa Huub ja Elisa videolaenutus (edaspidi nimetatud Sisu) ning kasutada muid Teenuse funktsionaalsusi.
  2. Klient saab Teenuse raames valida endale sobiva TV paketi ning osta kuutasulisi või ühekordse tasuga lisateenuseid.
  3. Elisa Elamust saab vaadata digiboksiga televiisorist, arvutist, nutitelerist ja -seadmest äpi kaudu.
  4. Elisa Elamuse Sisuga on kliendil võimalik tutvuda Elisa kodulehel ja elisaelamus.ee ning Elisa Elamuse äpis nutiseadmes.
  5. Elisa Elamuse Sisu valik, Teenuse keskkond ning funktsionaalsused võivad mõjuval põhjusel muutuda. Põhjus on mõjuv eelkõige siis, kui pärast Lepingu sõlmimist muutuvad Lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud ja sellega kaasneb Elisale Lepingu täitmise kulude oluline suurenemine või muutub Sisu pakkumine Kliendile täielikult või osaliselt majanduslikult otstarbetuks, samuti kui see on tingitud muudatustest hinnakujunduses, valdkonna või toodete tehnilisest või sisulisest arengust, autoriõiguste muutumisest või puudumisest, Sisu edastajate või tootjatega kokkuleppe mitte saavutamisest, või Klientidele täiendavate või paremate võimaluste loomisest. Võimaluse korral teavitab Elisa Klienti muudatustest ette.
 2. Teenuse kättesaadavus
  1. Elisa pakub Teenust üksnes füüsilisest isikust klientidele. Kliendil on keelatud kasutada Teenust majandus- ja kutsetegevuses ning seda edasi müüa.
  2. Elisa Elamus on kättesaadav vaid Eesti territooriumil v.a. juhul kui kaasaskantavuse määrus (EL) 2017/1128 kohustab Elisat Teenust klientidele ajutiselt kättesaadavaks tegema mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis.
 3. Tehnilised nõuded
  1. Elisa Elamuse teenuse kasutamise eelduseks on Teenuse kasutamist võimaldava digiboksi (edaspidi nimetatud Digiboks) või muu Elisa Elamuse rakendust võimaldav nutiseade (sh teler) eeldusel, et Klient on eelnevalt alla laadinud Teenuse kasutamiseks vajaliku äpi ning taganud nõuetele vastava internetiühenduse olemasolu. Informatsioon internetiühendusele, Seadmetele esitatavate nõuete ning muude Teenuse kasutamiseks oluliste tingimuste kohta on leitav Elisa kodulehel.
  2. Elisa Elamuse vaatamisel võivad Sisu ja Keskkond erineda tulenevalt interneti võrgust ja kasutatavast seadmest. Kogu Sisu on kättesaadav ainult Elisa kaabelinterneti vahendusel ja digiboksiga. Mobiilse internetiga võib telekanalite valik ja muu TV sisu erineda tavasisust. Lisaks võib esineda muid eripärasid.
 4. Järelvaatamine ja salvestamine
  1. Elisa Elamuse teenusega on Kliendil võimalik vaadata Sisu järele kuni 7 kalendripäeva. Sisu on järelvaadatav vastava märgise olemasolul.
  2. Salvestamise lisateenuse tellimisel salvestab Elisa Kliendi soovil televisiooniprogrammide saated ning võimaldab Kliendile ligipääsu saadete salvestustele 30 päeva jooksul nende eetris olemise päevast. Kliendil on võimalik käsitsi salvestada märgitud saated kuni 24 kuuks kui ta on märkinud Teenuse keskkonnas valitud saate salvestamiseks. Pärast salvestuste säilimise tähtaja möödumist kustuvad salvestised automaatselt. Elisa ei võta endale kohustust tagada salvestuste säilimist.
  3. Elisa ei vastuta kliendile suunatavate televisiooniprogrammide ja muu sisu õigusaktidele ning väljareklaamitule vastavuse ning meediateenuse osutaja tegevusest tulenevate võimalike katkestuste või piirangute eest.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!