Põhisisu algus
TV + INTERNET KOLMEKS AASTAKS SOODUSHINNAGA PAKKUMISE TINGIMUSED
Elisa Teleteenused AS registrikoodiga 10069659 ja Elisa Eesti AS registrikoodiga 10178070 (edaspidi koos nimetatud Elisa) korraldavad ajavahemikul 20.10.2021-31.12.2021 (edaspidi Kampaania periood) kampaania nimetusega „TV + Internet kolmeks aastaks soodushinnaga“ (edaspidi Kampaania). Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud. Pakkumises saavad osaleda ja pakkumine kehtib üksnes eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kes on vähemalt 18-aastased ja kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse ja/või Elisa internetiteenuse lepingut ning kes liituvad Elisaga läbi Enefit Connect, Corle OÜ või ELASA operaatorneutraalse valguskaablivõrgu. Kampaanias osaleja, kes sõlmib liitumislepingu „Suur pakett“, „Internet L“ (edaspidi Teenuspaketid) kasutamiseks ning ostab teenuste tarbimiseks vajalikud terminalseadmed (s.h digiboksi ja modem/ruuteri) osamaksetega, saab Teenuspakettide kuutasude summast igakuiselt soodustust kokku summas 21,97 € (edaspidi nimetatud Soodustus). Soodustus kehtib vähemalt 36 kuud (st liitumiskuu + 36 kuud, edaspidi Soodusperiood) ning Soodusperioodi lõppemisel jätkub Teenuspakettide kasutamine hinnakirjajärgse kuutasu alusel. Juhul, kui Klient Soodusperioodi vältel ütleb korraliselt üles vähemalt ühe punktis 4 nimetatud Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud Liitumislepingu, vahetab vähemalt ühe punktis 4 nimetatud Teenuspaketi teise teenuspaketi vastu, muudab Soodusperioodil teenuse tarbimise aadressi ja peatab teenuste kasutamise või teenust piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu, siis Soodustus kaotab kehtivuse. Soodustus kaotab kehtivuse ka juhul, kui Klient lõpetab ennetähtaegselt osamaksetega vara müügilepingu või teenustele vormistatakse omanikuvahetus. TV ja interneti täiendavate lisateenuste tellimine ei mõjuta Soodustuse suurust ega kehtivust. Kampaaniapakkumist ei saa kombineerida koos teiste Elisa koduteenuste liitumispakkumistega. Liitumislepingu(te) lõpetamine ei muuda osamaksetega vara müügilepingu kehtivust. Teenuspakettide kohta kehtivad detailsed teenustingimused on leitavad Elisa Kodulehelt. Klient loetakse Kampaania pakkumisega nõustunuks juhul, kui Klient on allkirjastanud Liitumislepingud. Kõik Kampaania pakkumises kajastuvad hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Elisal on õigus Kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Kampaanias osalejaid Elisa Teleteenused AS teenuste kasutamise üldtingimustes https://www.elisa.ee/files/elisast/tingimused-ja-hinnakirjad/teleteenused/Elisa_Teleteenused_AS_teenuste_kasutamise_uldtingimused_alates_15.01.2019.pdf sätestatud korras. Võimalike mitmeti mõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst. Elisal on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda siin: https://www.elisa.ee/et/andmekaitse Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on Kliendil võimalik pöörduda kliendi infotelefonile 6 600 600 või lähimasse Elisa esindusse.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!