Põhisisu algus

„Vaata TV Play telekanaleid ja võida uus teler“ loosimise tingimused

Loosimises osalevad kõik erakliendid, kellel on loosimise hetkel AS-iga Elisa Teleteenused leping TV Play teemapakettide kasutamiseks ning kes ei oma loosimise hetkel võlgnevust AS-i Elisa Teleteenused ees.

Auhinnad: 3 (kolm) Samsung 43“ Ultra HD telerit ja 1 (üks) teler LG 55“ Ultra HD teler (edaspidi Auhind).

Lisaks kaasneb iga Auhinnaga 12 kuud tasuta “TV Play Filmi- ja Spordikanalid” teemapaketti (edaspidi Lisaauhind).


 1. Loosimised viiakse läbi AS-i Elisa Teleteenused (edaspidi Korraldaja) poolt 2019. aasta veebruaris ja märtsis järgnevatel kuupäevadel:
  - 15. veebruaril 2019 Samsung 43” Ultra HD teler
  - 01. märtsil 2019 Samsung 43” Ultra HD teler
  - 15. märtsil 2019 Samsung 43” Ultra HD teler
  - 29. märtsil 2019 LG 55“ Ultra HD teler
 2. Loosimises osalevad vaid ja ainult need Korraldaja kliendid, kes loosimise hetkel omavad aktiivset TV Play teemapaketi lepingut. Loosimises ei osale kliendid, kelle TV Play teemapaketi leping on kliendi soovil peatatud.
 3. Võitja avalikustatakse loosimisele järgneval 2 (teisel) tööpäeval Korraldaja kodulehel.
 4. Auhinna võitjaga (edaspidi Võitja) võetakse ühendust 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates sellest, kui Võitja nimi on avalikustatud Korraldaja kodulehel.
 5. Juhul kui Võitjaga ei saada telefoni või e-posti teel (telefoninumber ja/või e-post on muutunud ja Korraldajat ei ole uutest kontaktandmetest teavitatud) või Facebooki vahendusel ühendust 3 (kolme) tööpäeva jooksul, loetakse vastav Võitja Auhinnast loobunuks ja ta ei oma õigust nõuda Korraldajalt kompensatsiooni.
 6. Võitja saab Auhinna isiklikult kätte Korraldaja aadressil Sõpruse pst 145, Tallinn. Erandkorras ja kokkuleppel Võitjaga saadetakse Auhind Eesti piires Võitjale kullerteenusega. Võitja peab auhinna kättesaamiseks esitama Korraldajale või kullerteenuse osutajale isikut tõendava dokumendi. Isikut tõendava dokumendi mitteesitamisel on Korraldajal õigus Auhinna üleandmisest keelduda ning kui Võitja ühe kuu jooksul alates võidust teadasaamisest isikut tõendavat dokumenti ei esita, siis loetakse vastav Võitja Auhinnast loobunuks ja ta ei oma õigust nõuda Korraldajalt kompensatsiooni.
 7. Auhinna vastuvõtmisega annab Võitja loa kasutada oma nime ning temast Auhinna vastuvõtmisel tehtud fotot Korraldaja kodulehel ning sotsiaalmeedias.
 8. Korraldaja ei anna Auhindadele müügigarantiid. Müügigarantii andja andmed leiab Võitja Auhinna üleandmisel Korraldaja ja Võitja vahel vormistatavast üleandmise-vastuvõtmise aktist.
 9. Auhinda ei asendata Võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga (välja arvatud juhul, kui Korraldaja otsustab teisiti) ja Auhinna maksumust ei hüvitata Võitjale rahas.
 10. Kui Võitja 1 (ühe) kuu jooksul alates võidust teadasaamisest ei tule Auhinnale järele ega teavita Korraldajat aadressist, kuhu Auhind saata, loetakse ta Auhinnast loobunuks.
 11. Lisaauhind lisatakse 12-kuulise teenuse hinna soodustusena Võitja ja Korraldaja vahel sõlmitud Teenuse osutamise lepingusse (edaspidi Leping). Kui Võitja 12-kuulise teenuse hinna soodustuse kehtivuse ajal Lepingu üles ütleb või peatab või teenuseid piiratakse Korraldaja poolt Võitja poolse võlgnevuse tõttu, kaotab Lisaauhind kehtivuse. Kui Lisaauhind kaotab kehtivuse, lõpeb teenuse hinna soodustus ja seda ei ole võimalik hiljem taastada (nt pärast võlgnevuse tasumist Võitja poolt). Samuti kaotab Lisaauhind kehtivuse, kui 12-kuulise teenuse hinna soodustuse kehtivuse jooksul vormistatakse Leping ümber teise isiku nimele.
 12. Kui klient 12-kuulise teenuse hinna soodustuse kehtivuse ajal kolib ja jätkab uuel aadressil samade teenustega, st. Võitja poolt tellitud teenuste maht jääb samaks ning uuele aadressile on võimalik lisaks tellida TV Play teemapakett, siis Lisaauhind kehtivust ei kaota ja soodustus jätkub.
 13. Kampaaniast ei saa osa võtta Korraldaja ja kampaania korraldamisega seotud agentuuride töötajad ja nende pereliikmed.
 14. Lisainformatsiooni loosimise tingimuste kohta saab Korraldaja kliendiinfo telefonil 6 600 600.
 15. Loosimisega seotud pretensioone on võimalik esitada Korraldaja klienditeenindustes, kirja teel aadressil Sõpruse pst 145, Tallinn ja e-posti teel aadressil info@elisa.ee. Korraldaja vastab pöördumisele 15 kalendripäeva jooksul.
 16. Korraldajale kuulub õigus teha käesolevates kampaaniatingimustes muudatusi.
 17. Korraldajal on õigus katkestada kampaania vääramatu jõu tõttu.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!