Põhisisu algus
Elisa e-poe müügitingimused
Üldsätted ja mõisted

Käesolevad e-poe müügitingimused kehtivad Lepingu sõlmimisel ELISA e-poe vahendusel. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Elisa ja Kliendi vahel ELISA e-poe vahendusel Lepingu sõlmimisel tekkivaid õigussuhteid Lepingu tingimused, Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKA) ja teised õigusaktid.

ELISA e-pood – ELISA veebipõhine müügikeskkond aadressil www.elisa.ee. Hinnad – Elisa poolt kehtestatud Toodete hinnad. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes sõlmib ELISA-ga Lepingu. Leping – leping ELISA poolt pakutavate Teenuste kasutamiseks ja/või Seadmete soetamiseks. Liitumisleping – ELISA ja Kliendi vahel sõlmitud leping Teenuste osutamiseks koos Tingimustega. Postipakk – Kliendile allkirjastamiseks edastatav Leping ja/või Seade vastu võtmiseks. Põhimõtted – dokument, mis annab infot Elisa tegevuspõhimõtete kohta (nt krediidipõhimõtted, Isikuandmete töötlemise põhimõtted jne). Teenuslahendus – teenuspakkett või kombineeritud Teenused koos Seadmetega. Terminalseade – mobiiltelefon või muu tehniline seade või selle osa, mis ühendatuna ühenduspunktis võimaldab saata, töödelda või vastu võtta kõnet või edastada andmeid (nt ruuterid, modemid sh TV digibox). Tingimused – Üldtingimused, Kasutustingimused, Hinnakiri, teenustingimused jm sideteenuse osutamist puudutavad dokumendid ja eritingimused (sh Internetiteenuse kasutamise tingimused). Tooted – Elisa poolt pakutavad Teenused ja Seadmed (Terminalseadmed ning muud seadmed ja nende lisatarvikud sh SIM-kaardid).
Hinnad
Kõik ELISA e-poes toodud Hinnad sisaldavad käibemaksu 22%. Hinnale lisandub transpordi tasu olenevalt ostetavast Tootest ja/või transpordi viisist. Elisal on õigus teha hindades muudatusi. Juhul, kui ELISA e-poes on muudetud hindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastav Seade tellimuse hetkel kehtinud hinnaga. Kliendil ei ole õigus nõuda hinnavahe kompenseerimist.
Teenuse tellimuse vormistamine
Tellimuse vormistamiseks tuleb Kliendil e-poodi sisse logida, valida endale sobiv Teenuslahendus ning alustada tellimist. Esmalt määrab Klient kontaktnumbri teenusinfo saamiseks, seadistab kasutajakonto ning valib soovi korral Seadme osamaksetega ostmiseks.*
*Juhul, kui valitud Teenuslahendus kontaktnumbri määramist ei eelda ja/või valitud Teenuslahendust Äpi vahendusel kasutada ei saa ja/või valitud Teenuslahendus ei võimalda Seadme osamaksetega ostmist, siis nimetatud sammu/samme ostuvoos ei kuvata
Seejärel vormistab Klient tellimuse: sisestab nõutud kontaktandmed, määrab teavitusekanalite valiku, allkirjastamisviiside valikute puhul valib allkirjastamise viis, tarne korral sisestab tarneks vajalikud andmed ning olenevalt allkirjastamise viisist Klient tutvub viidatud Tingimuste ja Põhimõtetega ning kinnitab tellimuse vajutades „Kinnita“ või tutvub Lepingu tingimustega ja digiallkirjastab Lepingu.
Seadme tellimuse vormistamine Tellimuse vormistamiseks tuleb Kliendil e-poodi sisse logida, valida endale sobiv Seade ning alustada tellimist. Olenevalt Seadmest ELISA võimaldab Kliendil osta Seadme alljärgnevatel viisidel:
- koos Teenusega, osamaksetega ja ilma intressita;
-ilma Teenuseta, osamaksetega ja ilma intressita;
-välja ostes. Juhul, kui Klient soovib Seadme osta koos Teenusega, osamaksetega ja ilma intressita, siis tuleb valida „Koos teenusega 0% intressiga“. Seejärel on Kliendil võimalus valida sobiv sissemakse suurus ja tasumise periood ning vajutada „Osta“. Pärast ostmise viisi valimist tuleb Kliendil valida telefoninumber, millega soovib osamaksetega müügilepingu siduda. Pärast telefoninumbri valikut on kliendil võimalik valida Elisa poolt pakutavaid lisateenuseid klõpsates „Võtan lisateenuse“ või „Jätkan ilma“. Seejärel toimub tellimuse vormistamine, mille raames Klient kohustub valima lepingu allkirjastamise viisi, valima tarneviisi ning täitma nõutud andmeväljad vajalike andmetega Toote tarnimiseks ja lepingu sõlmimiseks. NB! Tellimused, mis eeldavad Lepingute tarnet, toimetatakse Kliendini üksnes kulleri vahendusel. Tellimuse kinnitamiseks tuleb Kliendil vastavalt allkirjastamise viisile tutvuda ja digitaalallkirjastada leping või tutvuda esitatud Tingimuste ja Põhimõtetega ning kinnitada tellimus klõpsates „Kinnitan“.
Juhul, kui Klient soovib Toote osta ilma teenuseta, osamaksetega ja ilma intressita, siis tuleb valida „Ilma Teenuste järelmaksuga“ ning vajutada „Osta“. Pärast ostmise viisi valmist on kliendil võimalik valida Elisa poolt pakutavaid lisateenuseid klõpsates „Võtan lisateenuse“ või „Jätkan ilma“. Seejärel kuvatakse ostukorvi sisu. Juhul, kui ostukorvi sisu Kliendile sobib, siis Klient vormistab tellimuse klõpsates „vormista tellimus“. Tellimuse vormistamise raames Klient kohustub valima lepingu sõlmimise viisi ja täitma nõutud andmeväljad vajalike andmetega Toote tarnimiseks ja lepingu sõlmimiseks. Tellimuse kinnitamiseks tuleb Kliendil vastavalt allkirjastamise viisile tutvuda ja digitaalallkirjastada leping või tutvuda esitatud Tingimuste ja Põhimõtetega ning kinnitada tellimus klõpsates „Kinnitan“. Juhul, kui Klient soovib Toote osta kohe välja, siis tuleb valida „Välja ostes“ ning vajutada „Osta“. Pärast ostmise viisi valmist on kliendil võimalik valida Elisa poolt pakutavaid lisateenuseid klõpsates „Võtan lisateenuse“ või „Jätkan ilma“. Seejärel kuvatakse ostukorvi sisu. Juhul, kui ostukorvi sisu Kliendile sobib, siis Klient vormistab tellimuse klõpsates „Vormista tellimus“. Tellimuse vormistamise raames Klient kohustub valima lepingu sõlmimise viisi ja täitma nõutud andmeväljad vajalike andmetega Toote tarnimiseks ja lepingu sõlmimiseks. Tellimuse kinnitamiseks tuleb Kliendil tutvuda esitatud Tingimuste ja Põhimõtetega ning kinnitada tellimus klõpsates „Panga lingil“. Tellimuse vormistamisel Klient kohustub esitama tõesed andmed (isikuandmed, kontaktandmed jms). ELISA  ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tulenevate tagajärgede eest. Kliendil on võimalus Tellimust muuta või sellest loobuda olenevalt Lepingu sõlmimise viisist kuni tellimuse kinnitamiseni või Lepingu allkirjastamiseni.
Lepingu jõustumine
Liitumisleping Teenuste kasutamiseks jõustub vastavalt Lepingu sõlmimise viisile kas Tellimuse kinnitamisest või Lepingute allkirjastamisest. Kliendi poolt sõlmitud Leping versioon kuvatakse Kliendi iseteeninduses. Klient kohustub enne Lepingu sõlmimist tutvuma lepingueelse teabe ja lepingu lühikokkuvõttega, mis on leitav siin. Juhul, kui Klient Seadme kohe välja ostab, jõustub Leping pärast Kliendi tehtud makse laekumist ELISA pangakontole v.a juhul kui juriidilisest isikust Klient tasub Seadme eest arve alusel, siis jõustub Leping Tellimuse kinnitamisest. Juhul, kui Klient ostab Seadme osamaksetega, jõustub Leping pärast Kliendi poolt osamaksetega vara müügilepingu allkirjastamist. Juhul, kui Klient ostab Seadme osamaksetega koos uue teenusega, jõustuvad Lepingud pärast Kliendi poolt Lepingute allkirjastamist.
Tarneaeg ja kohale toimetamine
Postipaki tarneaeg on tavapäraselt kuni paar tööpäeva. Täpne info tarneaja kohta on välja toodud ostuvoos. ELISA ei vastuta Postipaki kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui viibimine on tingitud asjaoludest, mida ELISA ei saanud mõjutada ega ette näha. Seade loetakse Kliendi poolt vastu võetuks kas: kättetoimetamise kinnituse allkirjastamises, juhul kui Seadme toimetab Kliendini kuller või pakiautomaadi avamisest, juhul kui Seade saadetakse pakiautomaati. Postipaki kohale toimetamine toimub ainult Eesti Vabariigi territooriumil. ELISA teeb Kliendile Teenuse kättesaadavaks olenevalt Lepingu sõlmimise viisist kas pärast Tellimuse Kinnitamist ning Teenuse aktiveerimist ELISA poolt või pärast Kliendi poolt Liitumislepingu allkirjastamist, Liitumislepingu ELISA-sse tagasi jõudmist ning Teenuse aktiveerimist ELISA poolt. Kulleri vahendusel Lepingu allkirjastamisel ja/või Seadme vastu võtmisel kohustub Klient esitama kullerile isikut tõendava dokumendi. Enne Lepingu allkirjastamist kohustub Klient tutvuma Lepingu tingimuste ja infolehega lepingu sõlmijale. Enne Seadme vastu võtmis kohustub Klient Seadme üle vaatama ning puuduse tuvastamisel keelduma Seadme vastu võtmisest. Seadme vastuvõtmisega Klient kinnitab, et talle on üle antud puudusteta Seade. Juhul, kui Klient tuvastab Seadmel puudused pärast Seadme vastu võtmist, siis füüsilisest isikust Klient kohustub viivitamatul tagastama Seadme järgides juhiseid, mis on leitavad siin ning juriidilisest isikust klient kohustub viivitamatult saatma pretensiooni kasutades selleks ärikliendi e-kirja ankeeti, mis on leitav siin.
Tellimuse tühistamine
ELISA e-poes kuvatavad Seadmed ei pruugi alati laos olemas olla. ELISA-l on õigus ühepoolselt Tellimus tühistada ning tellitud Seade jätta Kliendile üle andmata alljärgnevatel juhtudel: Seade on laost otsa saanud; Seadme hinda või omadusi on ELISA e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu; Juhul, kui Klient ei vasta ELISA poolt kehtestatud tingimustele (põhineb krediidihinnangul). Kui ELISA-l ei ole võimalik tellimust täita, võtab ELISA Kliendiga ühendust ning tagastab tasutud summa, juhul kui Klient on jõudnud seadme eest tasuda.
Seadme garantii
ELISA vahendab seadmetele tootja garantiid. Tootja garantii puhul kehtivad tootja poolt konkreetsele seadmele kehtestatud garantiitingimused, millest seadme hooldus- ja remonditööde teostamisel muuhulgas juhindutakse.
Elisa Eesti AS tootja müügigarantiid täpsustavad tingimustega saad tutvuda siin. Elisa Eesti AS remondi- ja hoolduse üldtingimustega saad tutvuda siin.
Tagastamisõigus (KEHTIB ÜKSNES TARBIJALE EHK FÜÜSILISELE ISIKULE)
Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus ELISA e-poes sõlmitud Lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Lepingu puhul, mille esemeks on teenuse osutamine, hakkab 14 päevane tähtaeg kulgema Liitumislepingu sõlmimise päevast. Lepingu puhul, mille esemeks on Seadme üleandmine, hakkab 14 päevane tähtaeg kulgema päevast, millal tarbija või tarbija nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusse. Lepingust tagastamiseks tuleb Kliendil hiljemalt 14 päeva jooksul Seadme kättesaamisest esitada ELISA taganemise avaldus ja tagastada Seade järgides juhiseid, mis on leitavad siin. ELISA tagastab kõik saadud maksed, sealhulgas Seadme kätte toimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teie valitud kätte toimetamise viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kätte toimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil ELISA saab kätte Kliendi taganemisvalduse v.a juhul, kui taganemise päeva seisuga on Kliendil võlgnevus ELISA ees. Sel juhul on ELISA-l õigus tasaarvestada tagasi maksmisele kuuluvad maksed Kliendi võlgnevusega. Juhul, kui Kliendi tagasi maksmisele kuuluv summa on suurem Kliendi võlgnevusest, siis vastava jääk kantakse Kliendi arveldusearvele eelmises lauses toodud tähtaja jooksul. ELISA teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutas makse tegemiseks Klient, välja arvatud juhul, kui Klient on sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Kliendile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. ELISA-l on õigus keelduda lepingu alusel saadudu tasude tagastamisest kuni Kliendi poolt seadme tagastamiseni. Klient peab Seadme tagastama Elisale avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul. Juhul kui Klient seadet nimetatud tähtajal ei tagasta, siis loetakse, et Klient ei ole Seadme müügilepingust taganenud. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui Klient on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peab Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu lubataks tavapäraselt seda teha Elisa müügiesinduses. Näiteks ei tohi seadmesse paigaldada SIM-kaarti, seadmelt eemaldada kaitsekilesid, seadet ei tohi igapäeva kasutusse võtta, seadme karpi ei tohi katki teha, seadme lisavarustust ei tohi pakendist välja võtta ja kasutada, Apple seadmeid ei tohi aktiveerida jne. Tagastatav seade peab olema komplektne (sisaldama pakendit ja kõiki pakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne). Tagastatav Seade peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne). Liitumislepingust taganemisel tuleb meile tasuda liitumislepingu täitmisena üle antu väärtus proportsionaalselt üle antuga ajani, mil teatasite meile oma taganemisest kõnesolevast lepingust, võttes arvesse lepingu kogumahtu.
Pretensioonide esitamise kord (KEHTIB ÜKSNES TARBIJALE EHK FÜÜSILISELE ISIKULE)
Pretensiooni esitamise korraga saad tutvuda siin.
Muud tingimused
ELISA jätab endale õiguse teha müügitingimustes ja Hindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel elisa.ee. Juhul, kui ELISA e-poes on muudetud hindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastav Seade tellimuse hetkel kehtinud hinnaga. Kliendil ei ole õigus nõuda hinnavahe kompenseerimist. Tellimuse kinnitamisel või Lepingu allkirjastamisel nõustub Klient lisaks Lepingu tingimustele mh kõnealuste e-poe müügitingimustega. ELISA e-poes oleva Toote pilt on illustratiivse tähendusega ning võib erineda tegelikust Tootest.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!