Põhisisu algus

Elisa Microsoft 365 teenus

 1. Elisa Microsoft 365 teenuse pakette müüakse ainult äriklientidele.
 2. Microsoft 365 pilveteenuse paketid sisaldavad Microsoft 365 Business Basic või Microsoft 365 Business Standard litsentse:

Microsoft 365 teenus

Business Basic

Business Standard

Äriklassi meiliteenus, kalender ja kontaktid

50 GB e-postkast

50 GB e-postkast

Microsofti veebipõhine tark­vara: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Outlook, Access, Bookings

JAH

JAH

Microsofti allalaaditav tark­vara: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Outlook, Access, Bookings

EI

JAH

1 TB OneDrive’i pilvesalvestusruumi

JAH

JAH

Microsoft Teams: HD-kvaliteediga video­konverentsid

JAH

JAH


 1. Microsoft 365 teenuse tingimustega on võimalik tutvuda siin.
 2. Microsoft 365 teenusepakette tohib kasutaja kasutada kuni viies seadmes.
 3. Microsoft 365 teenusepakette haldab Klient ise Microsoft 365 halduskeskkonnas. Täpsema juhendi Microsoft 365 teenusepaketi seadistamise ja haldamise, sealhulgas, kuid mitte ainult kasutajakonto(de) loomise, administraatori muutmise jms kohta on võimalik leida siit.
 4. Elisa ei vastuta Microsoft 365 teenusepaketi haldamise eest.
 5. Elisa ei vastuta Microsoft 365 teenuspaketti kliendi poolt salvestatud sisu muutmise ja uuendamise eest.
 6. Elisa ei vastuta Microsoft 365 teenusepaketi uuenduste ja muudatuste eest. Elisa ei teavita kliente Microsoft 365 teenusepaketi uuendustest ja muudatustest ette.
 7. Elisa ei vastuta Microsoft 365 teenusepaketi tõrgete eest.
 8. Elisa ei vastuta kliendi ja/või kasutaja poolt Microsoft 365 keskkonnas või selle kaudu avalikustatud andmete edasise kasutamise eest. Elisa eeldab, et Microsoft 365 keskkonna kasutaja on vastutustundlik ja tegutseb Microsoft 365 keskkonda kasutades, sealhulgas oma andmeid avalikustades, teadlikult ja läbimõeldult ning hindab iseseisvalt enne andmete avalikustamist, kas ja millist infot ta enda kohta avaldab.
 9. Elisa ei ole kohustatud jälgima ega kontrollima kliendi ja/või kasutaja poolt Microsoft 365 teenusepaketi kasutamisel loodud ja sisalduvat teavet (Microsoft 365 teenusepaketi sisu).
 10. Microsoft 365 kasutamisel kohustub/kohustavad klient ja/või kasutajad järgima kõiki tema/nende tegevuse suhtes kehtivaid, sh õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja kohustusi. Elisa ei vastuta kliendi ja/või kasutaja tegevuse vastavuse eest kliendi kohta käivate piirangute ja kohustuste täitmisel.
 11. Paketi ja/või kasutajakonto kasutamine Euroopa Liidu õigusaktidega või heade tavade ja kommetega vastuolus oleva, samuti sündsusetu või muul viisil sobimatu teo tegemiseks või selle propageerimiseks on keelatud.
 12. Klient vastutab muu hulgas, kuid mitte ainult:
  15.1. Microsoft 365 teenusepaketi haldamise (kasutajakonto(de) loomine, administraatori muutmine jms) eest;
  15.2. Microsoft 365 teenusepaketi sisu muutmise ja uuendamise eest;
  15.3. kliendi ja/või kasutaja poolt Microsoft 365 keskkonna kasutamisel edastatavate andmete ja info sisu eest ning nende vastavuse eest kehtivates õigusaktides sätestatule ning headele kommetele ja tavadele;
  15.4. kahjude eest, mis tekivad kasutajale, Elisale ja/või mistahes kolmandale isikule seoses Microsoft 365 teenusepaketi tingimuste rikkumisega kasutaja/kliendi poolt;
  15.5. Microsoft 365 keskkonnas edastatava ja/või säilitatava materjali sisu eest, kohustudes mitte salvestama või Microsoft 365 keskkonna vahendusel mitte avaldama materjale, mis on vastuolus õigusaktidega, Microsoft 365 teenuse tingimuste või heade tavadega või kommetega, mis rikuvad kolmandate isikute õigusi, sh on keelatud ilma vastava õigusliku aluseta autoriõigusega kaitstud teoste kasutamine või levitamine.
 1. Elisa Microsoft 365 Pilveteenuse pakettide kuutasu arvestatakse liitumise ja lõpetamise kuul proportsionaalselt, st see vastab võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.
 2. Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.
 3. Erandjuhul võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda järgmisesse arveldusperioodi.
 4. Elisal on õigus pakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 5. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!