Põhisisu algus

Elisa Äritex tingimused

 1. Kampaania "Elisa Äritex" (edaspidi Kampaania) korraldajaks on Elisa Eesti AS (edaspidi Elisa).
 2. Kampaania toimub perioodil 01.10.2018 kuni 28.10.2018 (k.a).
 3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Elisa poolt käesolevate reeglitega ja Kampaania reklaam- ja lisamaterjalides märgitud tingimustega, mis on kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 4. Kampaanias osalevad kõik Elisa uued ja olemasolevad juriidilisest isikust kliendid, kes on Kampaania lehel www.elisa.ee/aritex laadinud üles idee kirjelduse (edaspidi Kampaanias osaleja).
 5. Kampaania eesmärk on arendada välja vähemalt 1 (ühele) üles laetud ideele prototüüp.
 6. Prototüüp on toote varajase kontseptsiooni kirjeldus või näidis, mis võib olla esitatud paberkujul, skemaatiliselt, graafilise kasutajaliidese, mudeli, kergekaalulise tarkvarana või mõnel muul ideed kõige paremini edasi andval viisi.
 7. Prototüübi õiguslik omand kuulub prototüübi loonud meeskonnale.
 8. Prototüübi arendus toimub 30.11.2018 – 02.12.2018 Robotex International Conference: Generation R konverentsile (edaspidi Konverents). Konverentsi info on leitav https://robotex.international/conference/
 9. Kampaania raames valitakse 12 võitjat, kellele tagatakse pilet Konverentsile, kus võtjal on võimalus osaleda Elisa poolt korraldatud töötubades ning teha aktiivselt koostööd prototüübi arendajatega.
 10. Konverentsil saab võitjat esindada üks isik.
 11. Kampaania võitjad valitakse 01.11.2018 tähtaegselt esitatud ideede hulgast vastavalt järgmistele kriteeriumitele:
  11.1. idee kirjelduse selgus,
  11.2. idee vajalikkus,
  11.3. idee ja Elisa tagatavate teostusvõimaluste kokkulangevus;
  11.4. idee realiseerimise lihtsus,
  11.5. idee skaleeritavus ja unikaalsus.
 12. Ideede hindamine on põhineb Elisa subjektiivsel arvamusel.
 13. Võitjatega võetakse ühendust Elisa poolt telefoni teel ning võitja nimi avalikustatakse Elisa Facebooki lehel vahetult peale võitjate valimist.
 14. Elisa ei garanteeri ideedest prototüübi valmimist.
 15. Lisaks loositakse Kampaanias osalejate vahel 01.11.2018 välja 3 piletit Konverentsile.
 16. Kampaanias osalemisega annab Kampaanias osaleja nõusoleku kasutada oma ärinime ja idee kirjeldust Elisa poolt turunduslikel eesmärkidel.
 17. Kampaanias osaleja kinnitab idee esitamisega, et osaleb kampaanias heas usus ja panustab idee põhjal prototüübi väljatöötamisse sisuliselt. Lisaks kinnitavad mõlemad pooled, et teevad omalt poolt kõik, et kaitsta teise poole head mainet.
 18. Elisal on õigus kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest kampaanias osalejaid Elisa kodulehe vahendusel.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!