Põhisisu algus
Antiviirus teenuspaketi tingimused
 1. Antiviiruse teenuspakett sisaldab litsentside halduskeskkonda ning nutiseadme või laua- või sülearvuti rakendust.
 2. Iga seadme jaoks kehtib üks antiviiruse litsents. Litsentsid on ühendatud halduskeskkonnaga.
 3. Litsentse aktiveerib ja haldab Klient ise halduskeskkonnas.
 4. Elisa ei vastuta antiviiruse teenuspaketi seadistamise eest.
 5. Elisa ei vastuta antiviiruse teenuspaketi haldamise eest.
 6. Elisa ei vastuta antiviiruse teenuspaketi kliendi poolt salvestatud sisu muutmise ja uuendamise eest.
 7. Elisa ei vastuta antiviiruse teenuspaketi uuenduste ja muudatuste eest. Elisa ei teavita kliente antiviiruse rakenduste ja halduskeskkondade uuendustest ja muudatustest ette.
 8. Elisa ei vastuta antiviiruse teenuspaketi võimalike tõrgete eest.
 9. Antiviiruse teenuse lõpetamisel kustutatakse halduskeskkonnas kliendi ja/või kasutaja poolt määratud seadistused ning andmed antiviiruse litsentsi omanud seadmete kohta.
 10. Antiviiruse teenust on võimalik tellida tähtajatult.
 11. Elisa ei vastuta kliendi ja/või kasutaja poolt antiviiruse teenuspaketi või selle kaudu avalikustatud andmete edasise kasutamise eest. Elisa eeldab, et Klient on vastutustundlik ja tegutseb antiviiruse teenuspaketti kasutades, sealhulgas oma andmeid avalikustades, teadlikult ja läbimõeldult ning hindab iseseisvalt enne andmete avalikustamist, kas ja millist infot ta enda kohta avaldab.
 12. Elisa ei ole kohustatud jälgima ega kontrollima kliendi ja/või kasutaja poolt antiviiruse teenuspaketi kasutamisel loodud ja sisalduvat teavet.
 13. Antiviiruse teenuspaketi kasutamisel kohustub/kohustavad klient ja/või kasutajad järgima kõiki tema/nende tegevuse suhtes kehtivaid, sh õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja kohustusi. Elisa ei vastuta kliendi ja/või kasutaja tegevuse vastavuse eest kliendi kohta käivate piirangute ja kohustuste täitmisel.
 14. Teenuse ja/või kasutajakonto kasutamine vastuolus õigusaktidega, riiklike institutsioonide juhistega või heade tavade ja kommetega, on keelatud.
 15. Elisa ei vastuta kliendi ja/või kasutaja seadmetele rakendatud piirangute ja seadme mittetoimivuse eest, kui piirangud ja mittetoimivus tulenevad turvaseadete või turvapoliitikate rakendamisest antiviiruse halduskeskkonna või rakenduse kaudu.
 16. Klient vastutab muu hulgas, kuid mitte ainult:
  1. Antiviiruse teenuspaketi haldamise (litsentside aktiveerimine seadmetel, administraatori muutmine halduskeskkonnas jms) eest;
  2. Antiviiruse teenuspaketi sisu muutmise ja uuendamise eest;
  3. Kliendi ja/või kasutaja poolt antiviiruse teenuspaketi kasutamisel edastatavate andmete ja info sisu eest ning nende vastavuse eest kehtivates õigusaktides sätestatule ning headele kommetele ja tavadele;
  4. Kahjude eest, mis tekivad kasutajale, Elisale ja/või mistahes kolmandale isikule seoses antiviiruse teenusepaketi tingimuste rikkumisega kasutaja/kliendi poolt;
  5. Antiviiruse keskkonnas edastatava ja/või säilitatava materjali sisu eest, kohustudes mitte salvestama või antiviiruse keskkonna vahendusel mitte avaldama materjale, mis on vastuolus õigusaktidega, riiklike institutsioonide juhistega, antiviiruse teenuspaketi tingimuste või heade tavadega või kommetega, mis rikuvad kolmandate isikute õigusi, sh on keelatud ilma vastava õigusliku aluseta autoriõigusega kaitstud teoste kasutamine või levitamine.
 17. Antiviiruse kuutasu arvestatakse liitumise ja lõpetamise kuul proportsionaalselt, vastavalt litsentsi aktiveerituna oldud päevade arvule.
 18. Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.
 19. Elisal on õigus käesolevaid tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!