Põhisisu algus
KAMPAANIA "POPULAARNE ELAMUS PISIKESE ELAMUSE HINNAGA" TINGIMUSED
 1. Elisa Eesti AS registrikoodiga 10069659 korraldab ajavahemikul 01.09-31.12.2022 (edaspidi Kampaania periood) kampaania nimetusega „Populaarne Elamus Pisikese Elamuse hinnaga“ (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
 3. Pakkumises saavad osaleda ja pakkumine kehtib üksnes eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kes on vähemalt 18-aastased ja kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse lepingut.
 4. Kampaanias osaleja, kes sõlmib liitumislepingu TV-paketi „Populaarne Elamus“ (edaspidi Teenuspakett) kasutamiseks, saab Teenuspaketi 1 kuu (st liitumiskuu + 1 kuu) „Pisike Elamus“ TV-paketi hinnaga 11,99 €/kuu (edaspidi nimetatud Soodustus).
 5. Teenuse tellimisel soodustingimustel tuleb kasutada sooduskoodi UUSALGUS
  Kui Klient sooduskoodi ei sisesta, siis kampaaniapakkumine ei rakendu!
 6. Soodustus kehtib 1kuu (st liitumiskuu + 1 kuu, edaspidi Soodusperiood) ning Soodusperioodi lõppemisel jätkub Teenuspaketi kasutamine hinnakirjajärgse kuutasu alusel.
 7. Juhul, kui Klient Soodusperioodi vältel ütleb korraliselt üles punktis 4 nimetatud Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud Liitumislepingu, muudab Soodusperioodil Liitumislepingus toodud Teenuspaketti, peatab teenuste kasutamise või teenust piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu, siis Soodustus kaotab kehtivuse lepingu peatamise, lõpetamise või muutmise kuupäevast.
 8. Soodustus ei kehti TV täiendavatele lisateenustele ja seadmetele ning TV täiendavate lisateenuste tellimine ei mõjuta Soodustuse suurust ega kehtivust.
 9. Kampaaniapakkumist ei saa kombineerida koos teiste Elisa koduteenuste liitumispakkumistega.
 10. Liitumislepingu lõpetamine ei muuda osamaksetega vara müügilepingu kehtivust.
 11. Teenuspakettide kohta kehtivad detailsed teenustingimused on leitavad Elisa Kodulehelt.
 12. Klient loetakse Kampaania pakkumisega nõustunuks juhul, kui Klient on allkirjastanud Liitumislepingud.
 13. Kõik Kampaania pakkumises kajastuvad hinnad sisaldavad käibemaksu.
 14. Võimalike mitmeti mõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst.
 15. Elisal on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.

Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda siin: https://www.elisa.ee/et/andmekaitse

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!