Põhisisu algus
Kampaania "KODUINTERNET ALATES 10,99 € KUUS" tingimused
 1. Kampaania „Ülisoodne internet“ (edaspidi Kampaania) korraldajaks on Elisa Eesti AS registrikoodiga 10069659 (edaspidi Elisa).
 2. Kampaania toimub ajavahemikus 05.12.2023-31.05.2024 (edaspidi Kampaania periood).
 3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud nendes kampaania tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
 4. Kampaanias saavad osaleda ja pakkumine kehtib üksnes eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kes on vähemalt 18-aastased, kelle teenuse tarbimise aadressil või kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa internetiteenuse lepingut ning kes liituvad Elisaga läbi Enefit OÜ, Corle OÜ või Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) operaatorneutraalse valguskaablivõrgu.
 5. Klient, kes sõlmib Elisa liitumislepingu:
  1. „Internet M“ teenuspaketi (edaspidi Teenuspakett) kasutamiseks, saab Teenuspaketi hinnakirjajärgsest kuutasust soodustust -11 € (edaspidi Soodustus).  
  2. „Internet L“ teenuspaketi (edaspidi Teenuspakett) kasutamiseks, saab Teenuspaketi hinnakirjajärgsest kuutasust soodustust -15,49 € (edaspidi Soodustus). 
  3. „Internet XL“ teenuspaketi (edaspidi Teenuspakett) kasutamiseks, saab Teenuspaketi hinnakirjajärgsest kuutasust soodustust -20 € (edaspidi Soodustus).  
 6. Soodustus kehtib 1 aastat, st liitumiskuu + 12 kuud (edaspidi nimetatud Soodusperiood). Soodusperioodi lõppemisel jätkub Teenuspaketi kasutamine hinnakirjajärgse kuutasu alusel.
 7. Pakkumine ei kehti liitumisel iseteeninduses. 
 8. Soodustus kaotab kehtivuse lepingu peatamise, lõpetamise või muutmise kalendrikuu esimesest kuupäevast: 
  1. kui Kampaanias osaleja ei ole nõuetekohaselt täitnud Kampaania reegleid ja tingimusi ning Elisa poolt kehtestatud muid tingimusi (sh Elisa'ga sõlmitud liitumislepingu(te) ja selle lisade tingimusi). 
  2. kui Klient Soodusperioodi vältel ütleb korraliselt üles vähemalt ühe punktis 3 nimetatud Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud Liitumislepingu, vahetab vähemalt ühe punktis 3 nimetatud Teenuspaketi teise teenuspaketi vastu, muudab teenuse tarbimise aadressi, peatab teenuste kasutamise või teenuseid piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu. 
 9. Kui Kampaanias osalejad ütlevad Soodusperioodi vältel korraliselt üles vähemalt ühe punktis 5 nimetatud Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud Liitumislepingu, muudavad Soodusperioodil vähemalt ühte punktis 5 nimetatud Teenuspaketti, peatavad teenuste kasutamise või teenust piiratakse Kampaanias osalejatest tulenevate asjaolu tõttu, kaotab Soodustus kehtivuse lepingu peatamise, lõpetamise või muutmise kalendrikuu esimesest kuupäevast.
 10. Kampaaniapakkumist ei saa kombineerida koos teiste Elisa koduinterneti liitumispakkumistega.
 11. Teenuspakettide kohta kehtivad detailsed teenustingimused on Elisa kodulehel.
 12. Kampaanias osalejad loetakse Kampaania pakkumisega nõustunuks juhul, kui nad on allkirjastanud Liitumislepingu.
 13. Kõik Kampaania pakkumises kajastuvad hinnad sisaldavad käibemaksu 22%. Alates 01.01.2024 tõuseb punktis 5 märgitud teenuse kuutasu vastavalt käibemaksu määra muutumisele.
 14. Võimalike mitmeti mõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst.
 15. Elisal on õigus Kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Kampaanias osalejaid Elisa kodulehe vahendusel.
 16. Elisal on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.
 17. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saab tutvuda Elisa kodulehel.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!