Põhisisu algus
TV – 3 kuud poole hinnaga pakkumise tingimused
 1. Elisa Eesti AS registrikoodiga 10178070 (edaspidi nimetatud Elisa) korraldab ajavahemikul 02-14.02.2022 (edaspidi Kampaania periood) kampaania nimetusega „TV- 3 kuud poole hinnaga“ (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
 3. Pakkumises saavad osaleda ja pakkumine kehtib üksnes eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kes on vähemalt 18-aastased ja kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse lepingut ning kelle teenuse tarbimise aadressil ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse lepingut.
 4. Kampaanias osaleja, kes sõlmib liitumislepingu TV-paketiPopulaarne Elamus (edaspidi Teenuspakett) kasutamiseks, saab Teenuspaketi 3 (kolm) kuud (edaspidi Soodusperiood) kuutasuga 9,99 € (edaspidi nimetatud Soodustus).
 5. Soodustus (sooduskood ARMAS50) rakendub automaatselt kui klient vormistab liitumise vajutades e-kirjas “Uuri lähemalt” ning Kampaania maandumislehel “Liitu siin” nuppu. Muul viisil liitumist vormistades soodustus automaatselt ei rakendu ning eeltoodud sooduskood tuleb sisestada sooduskoodi lahtrisse liitumisvoos kliendi enda poolt.
 6. Soodustus kehtib 3 kuud (st liitumiskuu + 3 kuud). Soodusperioodi lõppemisel jätkub Teenuspaketi kasutamine hinnakirjajärgse kuutasu alusel.
 7. Juhul, kui Klient Soodusperioodi vältel ütleb korraliselt üles punktis 4 nimetatud Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud Liitumislepingu, vahetab punktis 4 nimetatud Teenuspaketi teise teenuspaketi vastu, peatab teenuste kasutamise või teenust piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu, siis Soodustus kaotab kehtivuse.
 8. Soodustus ei kehti TV täiendavatele lisateenustele ja seadmetele ning TV täiendavate lisateenuste tellimine ei mõjuta Soodustuse suurust ega kehtivust.
 9. Kampaaniapakkumist ei saa kombineerida koos teiste Elisa koduteenuste liitumispakkumistega.
 10. Liitumislepingu(te) lõpetamine ei muuda osamaksetega vara müügilepingu kehtivust.
 11. Teenuspaketi kohta kehtivad detailsed teenustingimused on leitavad Elisa Kodulehelt.
 12. Klient loetakse Kampaania pakkumisega nõustunuks juhul, kui Klient on allkirjastanud Liitumislepingud.
 13. Kõik Kampaania pakkumises kajastuvad hinnad sisaldavad käibemaksu.
 14. Võimalike mitmeti mõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst.
 15. Elisal on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.

 

Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda siin: https://www.elisa.ee/et/andmekaitse

 

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!