Põhisisu algus
„HUUB 2,99 EUROGA" PAKKUMISE TINGIMUSED
 1. Elisa Teleteenused AS registrikoodiga 10069659 (edaspidi Elisa) korraldab ajavahemikus 01.09.2022 - 29.02.2024 (edaspidi Kampaania periood) kampaania nimetusega „Huub 2,99 euroga“ (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mille järgimine on kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslik.
 3. Pakkumine kehtib üksnes eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kelle nimel ei ole ja ei ole varem olnud Elisa Huubi teenust.
 4. Kampaanias osaleja, kes omab uue Elisa Elamus TV teenuse või Elisa Elamus TV kaabelteenuse (edaspidi nimetatud Teenuspakett) liitumislepingut või sõlmib uue liitumislepingu Teenuspaketi kasutamiseks, saab Elisa Huubi tellida tellimisele järgneva kuu lõpuni kuutasuga 2,99 € (edaspidi nimetatud Soodustus).
 5. Teenuse soodustingimustel tellimiseks tuleb kasutada sooduskoodi HUUB2022
  Kui Klient sooduskoodi ei sisesta, siis kampaaniapakkumine (st Soodustus) ei rakendu!
 6. Soodustus kehtib liitumiskuul ja sellele järgneval kuul (edaspidi Soodusperiood). Soodusperioodi lõppemisel jätkub Elisa Huubi kasutamine hinnakirjajärgse kuutasu alusel (Elisa Huub 4,99 € kuus).
 7. Soodustus ei kehti Populaarne Elamus ja Pere Elamus TV-teenuspakettidega, kuna Elisa Huub sisaldub juba eeltoodud põhiteenuspakettide kuutasus.
 8. Juhul, kui Klient Soodusperioodi vältel ütleb korraliselt üles Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud liitumislepingu või teenuseid piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu, siis Soodustus kaotab kehtivuse lepingu lõpetamise või piiramise kalendrikuu esimesest kuupäevast.
 9. Juhul, kui Klient lõpetab Kampaaniaperioodil tellitud Elisa Huubi teenuse ning soovib seejärel Kampaaniaperioodil uuesti Elisa Huubiga liituda, siis Elisa Huubi teistkordsel tellimisel Soodustus enam ei rakendu.
 10. Teenuspakettide kohta kehtivad detailsed teenustingimused on leitavad Elisa kodulehelt.
 11. Kõik Kampaania pakkumises kajastuvad hinnad sisaldavad käibemaksu.
 12. Võimalike mitmetimõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst.
 13. Elisal on õigus katkestada kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.
 14. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saab tutvuda https://www.elisa.ee/et/andmekaitse
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!