Põhisisu algus

Tänu digilahendustele jätab Elisa iga kuu ühe puu metsa kasvama

14.07.2023

Picture author
Maksim Shutov

Kümmekond aastat tagasi ettevõtte sisese paberimajanduse digitaliseerimisega algust teinud Elisa jõudis järgmise sammuna kliendi lepingute ja arvete digiteerimiseni. Tänu suures osas e-kanalisse üle viidud klienditellimuste täitmisele jätab ettevõte koostöös klientidega kulutamata iga kuu üle 12 000 A4 paberlehe, mis võrdub iga kuu ühe puu metsa kasvama jätmisega. 

„Kui varasemalt panime tellimustega kaasa nii erinevad lepingud kui ka ostu- ja kullerarved, siis alates kevadest prindime kaasa ainult tellimuse saatelehed, mis suunavad kliendi iseteenindusse, kus lepingute ja arvetega lähemalt tutvuda. Teeme seda ka juhul, kui klient on lepingu allkirjastamiseks valinud kulleri,“ rääkis Elisa erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann. 

Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on Elisa trükkinud paberlehti kolm korda vähem. „Kui eelmise aasta suvehakul trükkisime klientidele kaasa ligi 16 000 paberlehte kuus, siis sel aastal samal ajal on see number ligikaudu 3500 lehekülge ühes kuus. Oleme märkimisväärselt paberikasutust vähendanud ja asendanud selle e-kanali võimalustega,“ lisas Ploomann. „Arvestades, et üks keskmine puu annab ligikaudu 10 000 A4 paberit, jätame iga kuu ühe puu metsa kasvama.“ 

Vähesem paberlehtede kasutamine mitte ainult ei vähenda metsaraiet, vaid aitab vähendada ka jäätmeteket. Paberi tarbimisega kaasneb oluline paberi ja paberpakendite hulk, mis muutub lõpuks prügiks. Vähendades paberi tarbimist vähendame ka jäätmete kogust. 

Digiajastu loob praktilisi võimalusi kestlikkusega seotud probleemide lahendamiseks, nagu looduse säästmine ja ressursside mõistlik kasutamine. Paberi tootmisega kaasneb suurenenud süsinikujalajälg. Paberi tootmisel, selle transpordil ja hilisemas faasis prügi ümbertöötlemisel tekib süsinikdioksiidi heitkoguseid, mis tõukavad kliimamuutustele. Pikas plaanis aitab paberi digitaliseerimine vähendab süsinikujalajälge ja leevendada kliimamuutuste negatiivseid mõjusid keskkonnale.  

Digitaalne üleminek ja väiksem paberi tarbimine on sammud säästvama tuleviku suunas. „Elisa missioon on luua jätkusuutlikku tulevikku läbi digitaliseerimise. Otsime pidevalt võimalusi ja arendame meie e-kanalit selles valguses, et digitaalsed lahendused aitaksid loodust säästa ja oleksid kasutajasõbralikud,“ lisas Ploomann. Digitaliseerimine aitab säilitada loodusressursse, vähendada keskkonnamõjusid ja luua jätkusuutlikumaid töö- ja eluviise. 

Oma jätkusuutlikkuse strateegia kujundamisel lähtub Elisa ÜRO säästva arengu eesmärkidest ning kõik tegevused on kannustatud ambitsioonikatest sihtidest. Elisa jätkusuutlikkuse eesmärgid on: sotsiaalne vastutus, mis saavutatakse läbi Eesti kultuuri edendamise; majanduslik jätkusuutlikkus läbi innovatsiooni; digitaalne turvalisus, mille kandvaks tegevuseks on keskendumine digiturvalisuse teemadele ja ühiskonna harimisele ning keskkonnahoid, mis saavutatakse panustades roheenergiale ja energiatõhususele. 

Seotud märksõnad
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama