Põhisisu algus

Elisas alustab tööd jätkusuutlikkuse valdkonna juht

08.02.2023

Elisa jätkab jätkusuutlikkuse valdkonna aktiivset arendamist ning valdkonna juhina alustab tööd pikaajalise kogemusega Aigi Kukk. Oma uues rollis hakkab Kukk juhtima Elisa jätkusuutlikkuse strateegiat, eesmärgiga tõsta vastutustundlikkusega seonduvat teadlikkust ja suurendada läbi jätkusuutlikkuse positiivset mõju Elisa tegevusvaldkonnas.

„Elisa on juba enam kui kümme aastat jätkusuutlikkust oma äristrateegia juures silmas pidanud ja nüüd värbasime selleks ka eraldi inimese, et fookust veelgi suurendada,“ teatas Elisa Eesti juht Andrus Hiiepuu.

„2020. aastal sai meist esimene süsinikuneutraalne telekommunikatsiooniettevõte Põhjamaades, me teeme suuri investeeringuid eestikeelsete originaalsarjade tootmisesse, me harime ühiskonda küberturvalisuse teemadel ja meie jaoks on kriitilise tähtsusega oma töötajate vaimse tervise hoidmine,“ sõnas Elisa tegevjuht, lisades, et need on vaid mõned üksikud näited.

„Elisa missiooniks on jätkusuutliku tuleviku loomine läbi digitaalsete lahenduste. See on midagi, mida oleme oma tegevuse juures juba aastaid silmas pidanud – usun, et Aigi teadmiste ja ambitsioonikate plaanide toel suudame oma positiivset mõju veelgi suurendada,“ tutvustas Hiiepuu uut jätkusuutlikkuse valdkonna juhti. „Seniste edukate tegevuste ja selge visiooni näol oleme ladunud tugeva vundamendi, kuid olen kindel, et palju põnevat on veel ees ootamas.“

“Jätkusuutlikkus on tänases ühiskonnas üks olulisematest prioriteetidest, millele tuleb mõelda meil kõigil ning reaalne muutus on võimalik saavutada vaid selgete, läbimõeldud ja laia haardega tegevuste toel,“ lausus Aigi Kukk. „Elisa on pidanud jätkusuutlikkust juba pikalt üheks oluliseks suunaks oma ettevõttes. Minu eesmärgiks on tänaseid tegevusi edasi arendada, lahendada olulise mõjuga väljakutseid ning tagada, et jätkusuutlik mõtteviis on osa meie kõigi igapäevatööst.“

“Oleme oma teenustega klientidele toeks kõikjal – nii kodus, tööl kui ka liikvel olles – ning aitame seeläbi lahendada inimestele olulisi kui ka laiema ühiskondliku mõjuga väljakutseid. Uued tehnoloogiad avavad pidevalt uusi võimalusi aastakümneid püsinud status quo murdmiseks, seda ka jätkusuutliku tootmise, tarbimise ja elamise vaates.” ütles Kukk. Ta märkis, et innovaatilised lahendused aitavad digitaalset ja füüsilist maailma aina enam teineteisega liita, seega on jätkusuutlik tulevik selgelt digitaalsetest lahendustest mõjutatud.

“Jätkusuutlikkuse väljakutsed ja võimalused on ajas pidevalt arenevad ning vajavad aina rohkem tähelepanu. See on ka põhjus, miks Elisas jätkusuutlikkuse käsitlemiseks oma valdkond sündis,“ sõnas Kukk. Ta lisas, et Elisa lähtub jätkusuutlikkuse strateegia kujundamisel ÜRO säästva arengu eesmärkidest ning lisaks on fookuses sotsiaalne vastutus, milles panustatakse läbi Eesti kultuuri edendamise ja organisatsiooni töötajate heaolu; majanduslik jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse, panustades roheenergiale ja energiatõhususele; ning digitaalne turvalisus, mille kandvaks tegevuseks on keskendumine küberturvalisusele ja ühiskonna harimisele.

Enne Elisaga liitumist töötas Aigi Kukk neli aastat Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuses, kus viimati oli tema juhtida innovatsiooni teenuste valdkond. Lisaks sellele on ta töötanud üle 10 aasta turundus- ja kommunikatsioonivaldkonnas, seda nii erasektoris kui ka avalikus sfääris.

Seotud märksõnad
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama