Põhisisu algus

2024. aasta trendid tööelus: personaalsusest saab unikaalsus

21.12.2023

Kaija Teemägi, Elisa personalivaldkonna juht

2023. aasta õpetas, et hübriidsed tööviisid peavad olema organisatsiooni nägu. Iga pintsak ei istu kõigile ja kõikvõimalike maailmatrendidega rutakalt kaasa joosta ei tasu. Uue tööaasta märksõnadeks on õppimine ja kohanemine ning personaalsus.

Lõppev aasta näitab, et hübriidtöö pakub jätkuvalt väljakutseid. Olenemata sellest, et distantsilt töötamine on paljudele juba üsna koduseks saanud, katsetatakse ja proovitakse, et leida parim jätkusuutlik variant. Osad ettevõtted on aga „juurte juurde“ tagasi pöördunud.

Samas on 2023. aasta ilmekalt tõestanud, et vanad tööviisid enam ei toimi ja inimeste kontoritesse tagasi sundimisest ei ole kasu. Oleme harjunud vaiksema ja keskendumist soosiva keskkonnaga. Suur kollektiiv ühises ruumis võib seda aga pärssida. Ühes kontori rolli ümbermõtestamisega on järgmise aasta märksõnadeks kindlasti ka tehisintellekti mõju ja uued tuuled värbamisprotsessis. Mida oodata uuelt tööaastalt?

Hübriidtöö kultuurilised erinevused

Hübriidsed tööviisid otsivad tasakaalupunkti ka 2024. aastal. Kui sel aastal andsid mitmed rahvusvahelised suurorganisatsioonid teada, et töö peab jätkuma ettevõtte ühisruumides, siis astuti sellega samm tagasi kontoriusku. Samas ei saa väita, et ka 100% kaugtöö tagaks parima efektiivsuse ja kõrgema rahuolu. McKinsey 2023. aasta organisatsioonide uuring ütleb, et neli viiest töötajast, kes on viimase kahe aasta jooksul hübriidtööd teinud, tahavad nii jätkata. Seega on tasakaal kuskil vahepeal: individuaalne ja hübriidne. Täiesti teistpidi pöörde tegi sel aastal Testlio, sulgedes oma Tallinna kontori täielikult. Heaolu tagab paindlikkus ning mõistmine, millised tööviisid inimestele kõige enam korda lähevad ning motivatsiooni säilitavad.

Nii on mõistlikum kaugtööle läheneda organisatsioonist lähtuvalt ja turukeskselt. Kõigile ei sobi üks formaat. Võrust Tallinna jõuab kiiremini kui suurriigi metropolis ühest sihtpunktist teise. Olulised rõhuasetused on küsimustel – millal ja miks on mõistlik silmast silma kohtuda; millal on füüsiline kohalolu kohustuslik või vabatahtlik; kuidas on need kokkulepped tehtud ja kommunikeeritud. Nii töövorme kui ka kohtumiste rutiine tuleb juhtida.

Ärme kaota inimest ära

Prognoosid näitavad, et järgmisel aastal suureneb tööd otsivate inimeste hulk. Võiks eeldada, et ka värbajatel muutub elu lihtsamaks, kuna kandidaate on rohkem. Sellest hoolimata ei tohi teha värbamise kvaliteedis järeleandmisi. Tehisintellekt on aina enam pead tõstmas ka kandideerimisprotsessis – CVdest ja motivatsioonikirjade koostamisest kuni kandidaatide ankeetide analüüsimiseni. Seetõttu tuleb rohkem tähelepanu pöörata sellele, et säiliks personaalsus. On oluline, et inimene tehisintellekti varju ära ei kaoks. Sellest tulenevalt suureneb vajadus isikliku tagasiside ja värbaja-kandidaadi vahelise kontakti järele. Personaalsusest saab unikaalsus ja eelis teiste tööandjate ees.

Samuti tuleb värbamise puhul põhjalikult läbi mõelda, kuidas AI tööriistade kasutamisel oleks inimeste andmed turvaliselt kaitstud ja protsess läbipaistev. Olgu see siis näiteks ChatGPT kasutamisel kandidaatide elulookirjelduste analüüsiks, kokkuvõtete tegemiseks jms. Inimeste teadlikkus GDPRi reeglitest ning oma andmete delikaatsest käsitlemisest on kasvanud.

Tehisintellekt muudab ametiprofiile

Laiemalt vaadates pole valdkonda, kus sel aastal AI mõju tunda poleks. Kindlasti kogeme tulevikus, et tehisaru mängib suurt rolli ametiprofiilide muutumises, näiteks klienditeeninduses. See võib osadel töökohtadel tähendada lihtsamate ja rutiinsemate tööde automatiseerimist, teistel jälle suuremat mõju töö sisule. Näiteks näeme Elisa näitel, et osade klienditeenindajate tööülesanded on hoopis kohandunud klientide küsimustele vastava teenindusroboti arendamiseks ja treenimiseks. Trend jätkub ja hakkab mõjutama üha rohkemaid ameteid.

Ootab ees suur õppimisaasta

Eelnevad aastad on näidanud, et tööturul tuleb astuda aina kiiremaid samme, kuna keskkond ja ootused muutuvad. Samuti kasvab määramatus seoses tehisintellekti arenguga. Käesolev aasta on näidanud, et on keeruline ennustada, millest me räägime AI kontekstis 12 kuu pärast. Seetõttu tuleb ka järgneval aastal olla avatud ja tempot hoida. Uued trendid eeldavad kiiret õppimist ja kohanemist nii tööandjatelt kui ka töötajatelt.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!