Põhisisu algus
TV-pakett 35% kampaania tingimused
Elisa Eesti AS registrikoodiga 10069659 (edaspidi nimetatud Elisa) korraldab ajavahemikul 27.09-10.10.2023 (edaspidi Kampaania periood) kampaania nimetusega Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud. Pakkumises saavad osaleda ja pakkumine kehtib üksnes eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kes on vähemalt 18-aastased ja kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse lepingut ning kelle teenuse tarbimise aadressil ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse lepingut Kampaanias osaleja, kes sõlmib liitumislepingu TV-paketi „Populaarne Elamus“ (edaspidi Teenuspakett) kasutamiseks, saab Teenuspaketi kuutasust 12 kuud (edaspidi Soodusperiood) igakuist soodustust -35% (edaspidi nimetatud Soodustus). Pakkumine ei kehti liitumisel iseteeninduses. Soodustus kehtib 12 kuud (st liitumiskuu + 12 kuud). Soodusperioodi lõppemisel jätkub Teenuspaketi kasutamine hinnakirjajärgse kuutasu alusel. Juhul, kui Klient Soodusperioodi vältel ütleb korraliselt üles punktis 4 nimetatud Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud Liitumislepingu, vahetab punktis 4 nimetatud Teenuspaketi teise teenuspaketi vastu, peatab teenuste kasutamise või teenust piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu, siis Soodustus kaotab kehtivuse. Soodustus ei kehti TV täiendavatele lisateenustele ja seadmetele ning TV täiendavate lisateenuste tellimine ei mõjuta Soodustuse suurust ega kehtivust. Kampaaniapakkumist ei saa kombineerida koos teiste Elisa TV liitumispakkumistega. Liitumislepingu(te) lõpetamine ei muuda osamaksetega vara müügilepingu kehtivust. Teenuspaketi kohta kehtivad detailsed teenustingimused on leitavad Elisa Kodulehelt. Klient loetakse Kampaania pakkumisega nõustunuks juhul, kui Klient on allkirjastanud Liitumislepingud. Kõik Kampaania pakkumises kajastuvad hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Võimalike mitmeti mõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst. Elisal on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda siin: https://www.elisa.ee/et/andmekaitse
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!