Põhisisu algus
„Tv+Internet aasta lõpuni hinnagarantiiga 15,99“ pakkumise tingimused
 1. Elisa Eesti AS registrikoodiga 10069659 (edaspidi nimetatud Elisa) korraldab ajavahemikul 16.01 - 31.01.2023 (edaspidi Kampaania periood) kampaania nimetusega „Tv+Internet aasta lõpuni hinnagarantiiga 15,99“ (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
 3. Pakkumises saavad osaleda ja pakkumine kehtib üksnes eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kes on vähemalt 18-aastased ja kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse ja/või Elisa internetiteenuse lepingut ning kelle teenuse tarbimise aadressil ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse ja/või Elisa internetiteenuse lepingut ning kes sõlmivad liitumislepingu:
  1. „Lihtne TV“ ja „Internet S“ kasutamiseks (edaspidi Teenuspaketid), saab Teenuspakettide kuutasude summast igakuiselt soodustust kokku summas 9,43 € (edaspidi nimetatud Soodustus) või
  2. „Lihtne TV“ ja „Lihtne koduinternet 5G“ või „Lihtne koduinternet“ kasutamiseks (edaspidi Teenuspaketid), saab Teenuspakettide kuutasude summast igakuiselt soodustust kokku summas 10,45 € (edaspidi nimetatud Soodustus).
 4. Soodustus kehtib 12 kuud (st liitumiskuu + 12 kuud, edaspidi Soodusperiood) ning Soodusperioodi lõppemisel jätkub Teenuspakettide kasutamine hinnakirjajärgse kuutasu alusel.
 5. Pakkumine ei kehti liitumisel iseteeninduses.
 6. Soodustus kaotab kehtivuse:
  1. kui Kampaanias osaleja ei ole nõuetekohaselt täitnud Kampaania reegleid ja tingimusi ning Elisa poolt kehtestatud muid tingimusi (sh Elisa'ga sõlmitud liitumislepingu(te) ja selle lisade tingimusi).
  2. kui Klient Soodusperioodi vältel ütleb korraliselt üles vähemalt ühe punktis 3 nimetatud Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud Liitumislepingu, vahetab vähemalt ühe punktis 3 nimetatud Teenuspaketi teise teenuspaketi vastu, muudab teenuse tarbimise aadressi, peatab teenuste kasutamise või teenuseid piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu.
 7. Kampaaniapakkumist ei saa kombineerida koos teiste Elisa koduteenuste liitumispakkumistega.
 8. Liitumislepingu(te) lõpetamine ei muuda osamaksetega vara müügilepingu kehtivust.
 9. Teenuspaketi kohta kehtivad detailsed teenustingimused on leitavavad Elisa kodulehelt.
 10. Klient loetakse Kampaania pakkumisega nõustunuks juhul, kui Klient on allkirjastanud Liitumislepingud.
 11. Kõik Kampaania pakkumises kajastuvad hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
 12. Võimalike mitmeti mõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst.
 13. Elisal on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.
 14. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda siin: https://www.elisa.ee/et/andmekaitse
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!