Põhisisu algus
„Liitu TV-ga ja saad teleri 0 euroga!“ PAKKUMISE TINGIMUSED
 1. Kampaania korraldaja on Elisa Eesti AS registrikoodiga 10069659 (edaspidi Elisa).
 2. Kampaania toimub ajavahemikus 01.08.2023-31.08.2023 (k.a) või kuni kaupa jätkub.
 3. Elisa on kehtestanud kampaania läbiviimise korra käesolevate reeglitega ja kampaania reklaammaterjalides märgitud tingimustega, mis on kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 4. Pakkumises saavad osaleda ja pakkumine kehtib üksnes pakkumise e-kirja teel saanud eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kes on vähemalt 22-aastased, kelle teenuse tarbimise aadressil ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse lepingut ja kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse lepingut ning kes sõlmivad liitumislepingu „Populaarne Elamus“ või „Pere Elamus“ (edaspidi Teenuspaketid) kasutamiseks.
 5. Kampaanias osalejad saavad televiisori (valge) KIVI 55’’ 4K 55U750NB (edaspidi Seade) sissemaksega 0€ ja Seadme osamaksetest soodustust 9,00 € kuus maksimaalselt 36 kuu vältel (edaspidi Soodustus).
 6. Kampaania kehtib 36-kuulise osamaksetega vara müügilepingu sõlmimisel.
 7. Soodustus kaotab kehtivuse:
  1. kui kampaanias osaleja ei ole nõuetekohaselt täitnud kampaania reegleid ja tingimusi ning Elisa poolt kehtestatud muid tingimusi (sh Elisa'ga sõlmitud liitumislepingu(te) ja selle lisade tingimusi);
  2. kui kampaanias osaleja Soodusperioodi vältel ütleb korraliselt üles punktis 4 nimetatud Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud Liitumislepingu, vahetab punktis 4 nimetatud Teenuspaketi teise teenuspaketi vastu, peatab punktis 4 nimetatud Teenuspaketi kasutamise, teenuseid piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu või Klient rikub Liitumislepingut;
  3. kui Klient lõpetab ennetähtaegselt Seadme osamaksetega vara müügilepingu.
 8. TV täiendavate lisateenuste ja seadmete tellimine ei mõjuta Soodustuse suurust ega kehtivust.
 9. Liitumislepingu(te) lõpetamine ei muuda osamaksetega vara müügilepingu kehtivust.
 10. Pakkumist ei saa kombineerida koos teiste Elisa koduteenuste liitumispakkumistega.
 11. Kampaanias osaleja saab kasutada Soodustust vaid ühe korra.
 12. Teenuspakettide kohta kehtivad detailsed teenustingimused on Elisa Kodulehel.
 13. Võimalike mitmeti mõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst.
 14. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saab tutvuda siin: https://www.elisa.ee/et/andmekaitse

 

Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on Kliendil võimalik pöörduda kliendi infotelefonile 6 600 600 või lähimasse Elisa esindusse.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!