Põhisisu algus
Kampaania „Netivalvur kaheks kuuks tasuta“ tingimused
 1. Elisa Eesti AS (edaspidi nimetatud kui Elisa) korraldab kampaania nimetusega "Netivalvur kaheks kuuks tasuta" (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania toimub perioodil 01.01.2023 kuni 01.10.2023 (k.a) (edaspidi Kampaania periood).
 3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites ning Kampaania reklaam- ja lisamaterjalides märgitud tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
 4. Kampaanias saavad osaleda kõik Elisa uued ja olemasolevad füüsilisest isikust kliendid (edaspidi Kampaanias osalejad), kes liituvad Kampaania perioodil Elisa Netivalvuri teenusega (edaspidi Kampaanias osalev Teenus).
 5. Kampaanias osaleja saab Kampaanias osaleva Teenusega liitudes kasutada Teenust kahe kalendrikuu jooksul tasuta (edaspidi Soodustus).
 6. Soodustus kehtib liitumiskuul ja sellele järgneval kahel kalendrikuul. Näiteks liitudes teenusega novembri keskel, kehtib soodustus novembris pool kuud ja detsembris ning jaanuaris terve kuu.
 7. Ühel telefoninumbril või interneti lepingul saab olla üks Soodustus korraga.
 8. Klient saab Kampaania pakkumist kasutada üksnes siis, kui klient kasutab Elisa Mobiilsideteenust või Elisa internetti.
 9. Soodustuse kehtivuse lõppemine ei lõpeta Netivalvuri teenust ning Kampaanias osalevale Teenusele rakendub hinnakirjajärgne tasu 1,49€ kuus Netivalvuri puhul ning 2,99€ kuus Netivalvur Kodu ja Netivalvur Üle Õhu puhul.
 10. Elisal on õigus kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest kampaanias osalejaid Elisa kodulehe vahendusel.
 11. Elisal on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.
 12. Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda siin: https://www.elisa.ee/et/andmekaitse Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on Kliendil võimalik pöörduda kliendi infotelefonile 6 600 600 või lähimasse Elisa esindusse
Uus Elisa Elamus ja HuubMine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama