Põhisisu algus
Tv + internet kolmeks kuuks poole hinnaga pakkumise tingimused
Elisa Eesti AS registrikoodiga 10069659 (edaspidi nimetatud Elisa) korraldab ajavahemikul 19.12-31.12.2022 (edaspidi Kampaania periood) kampaania nimetusega „TV + Internet kaheks kuuks poole hinnaga“ (edaspidi Kampaania). Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud. Pakkumises saavad osaleda ja pakkumine kehtib üksnes eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kes on vähemalt 18-aastased ja kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse ja/või Elisa internetiteenuse lepingut ning kelle teenuse tarbimise aadressil ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse ja/või Elisa internetiteenuse lepingut. Kampaanias osaleja, kes sõlmib samaaegselt liitumislepingu TV-paketi “Pisike Elamus“ või Populaarne Elamus või „Pere Elamus“ ja „Internet S“ või „Internet M“ või “Internet L” või “Internet XL” või „Lihtne koduinternet“ või „Praktiline koduinternet“ või “Piiramatu koduinternet” või „Lihtne koduinternet 5G“ või „Praktiline koduinternet 5G“ või “Võimas koduinternet 5G” või „Helikiirusel koduinternet 5G“ (edaspidi Teenuspaketid) kasutamiseks, saab Teenuspakettide kuutasude summast igakuiselt soodustust 50% (edaspidi nimetatud Soodustus). Teenuse tellimisel soodustingimustel tuleb kasutad sooduskoodi ELAMUSNET50.
Kui Klient sooduskoodi ei sisesta, siis kampaaniapakkumine ei rakendu!
Soodustus kehtib 3 kuud (st liitumiskuu + 3 kuud, edaspidi Soodusperiood) ning Soodusperioodi lõppemisel jätkub Teenuspakettide kasutamine hinnakirjajärgse kuutasu alusel. Juhul, kui Klient Soodusperioodi vältel ütleb korraliselt üles vähemalt ühe punktis 4 nimetatud Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud Liitumislepingu, vahetab vähemalt ühe punktis 4 nimetatud Teenuspaketi teise teenuspaketi vastu, muudab Soodusperioodil teenuse tarbimise aadressi, peatab teenuste kasutamise või teenust piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu, siis Soodustus kaotab kehtivuse. Soodustus ei kehti TV täiendavatele lisateenustele ja seadmetele ning TV täiendavate lisateenuste tellimine ei mõjuta Soodustuse suurust ega kehtivust. Kampaaniapakkumist ei saa kombineerida koos teiste Elisa koduteenuste liitumispakkumistega. Liitumislepingu(te) lõpetamine ei muuda osamaksetega vara müügilepingu kehtivust. Teenuspakettide kohta kehtivad detailsed teenustingimused on leitavad Elisa Kodulehelt. Klient loetakse Kampaania pakkumisega nõustunuks juhul, kui Klient on allkirjastanud Liitumislepingud. Kõik Kampaania pakkumises kajastuvad hinnad sisaldavad käibemaksu. Võimalike mitmeti mõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst. Elisal on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.
Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda siin: https://www.elisa.ee/et/andmekaitse
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!