Põhisisu algus

Elisa Raamat konfidentsiaalsuspõhimõtted

Elisa olulised põhiväärtused hõlmavad kliendiandmete ja teabevahetuse konfidentsiaalsust ning kliendi privaatsuse kaitset ettevõtte kogu tegevuses. Klientide isikuandmeid töödeldes järgime Eesti seadusi, ametiasutuste korraldusi ja juhiseid ning andmetöötluse häid tavasid.

Elisa registreerib teabe, mida kliendid enda kohta registreerimisel annavad. Isikuandmete seaduse kohaselt võib Elisa registreerida klientide kohta ka muud teavet. Teavet tohib töödelda ja kasutada sisuteenusega seotud otstarbel ning Elisa ja ta äripartnerite reklaami ja otseturundusmaterjalide edastamiseks, võttes aluseks kliendi andmed, mis on saadud sisuteenuse või Elisa teiste teenuste ja sidevahenditega seotud Elisa veebilehtede kaudu, nii et kõrvalistele isikutele ei edastata mingeid isikuandmeid. Eespool kirjeldatud piirangutest olenemata võib Elisa edastada kliendi kohta teavet tehnilise sisu kaitse teenusepakkujatele, kui see on vajalik selleks, et tuvastada kliendi õigus sisuteenust kasutada. Elisa võib salvestada kliendi isikukoodi, kombineerida erinevas sisus sisalduvaid kliendi andmeid ja identifitseerimisteavet ning salvestada selle teabe kliendi ja Elisa õiguste ja kohustuste rakendamiseks.

Elisa võib koguda teavet veebilehtede ja rakenduste kasutamise kohta, kasutades küpsiseid või sarnast tehnoloogiat, ning Elisa serverid võivad koguda sarnast teavet, kui kasutaja logib veebilehele või rakendusse sisse. Olenevalt veebilehe või rakenduse funktsioonidest võib see teave olla anonüümne või kasutajaga seotud.

Küpsiste ja sarnase tehnoloogia kasutamine

Sisuteenuse sisu lihtsamaks ja kiiremaks kasutamiseks ja jälgimiseks võidakse aeg-ajalt kliendi arvutisse teisaldada küpsiseid. Kliendi kasutatud rakendus võib sisaldada ka muud sarnast tehnoloogiat, mille abil saab koguda teavet selle kohta, millal ja kuidas sisuteenust kasutatakse, näiteks millise veebilehe kaudu klient sisuteenuse lehele tuli, milliseid veebilehti klient on vaadanud ja millal ta seda tegi, millist veebilehitsejat klient kasutab, milline on kliendi kuvari eraldusvõime ja operatsioonisüsteem ning kliendi arvuti IP-aadress (st milliselt internetiaadressilt kliendi saadetud teave pärineb ja kus teave vastu võetakse). Need protsessid ei kahjusta kuidagi kliendi arvutit ega faile.

Küpsiste või sarnase tehnoloogia kasutamise eesmärk on aidata sisuteenust analüüsida, et tuvastada sisuteenuse täiustamise ja arendamise võimalused. Peale selle võivad sisuteenuse pakkuja ja tema äripartnerid kasutada küpsiseid või teisi sarnaseid tehnoloogiaid sisuteenuse külastajate arvu statistiliseks seireks. Sisuteenuse pakkuja ja tema äripartnerid võivad kasutada küpsiste või sarnase tehnoloogia abil kogutud teavet ka reklaami loomiseks, võttes aluseks kliendi huvid.

Klient saab küpsiste kasutamist piirata, muutes oma veebilehitseja seadeid nii, et see ei lubaks küpsiste salvestamist. Klient kinnitab ja nõustub, et küpsiste või sarnase tehnoloogia kasutamise piiramine võib mõjutada sisuteenuse funktsioonide toimimist või takistada sisuteenuse kasutamist.

The Elisa Raamat Privacy Policy

Basic values important to Elisa include the confidentiality of customer data and communication, as well as protecting the privacy of customers in all of the company's operations. When handling our customers’ personal data, we follow Finnish legislation, orders and instructions from the authorities and good data processing practices.

Elisa registers information that the Customers provides about themselves during registration. Elisa can also register other information about customers according to the Personal Data Act. The information can be processed and used for purposes related to the Content service, for research activities, and for directing advertising and direct marketing from Elisa and its business partners based on customer information through Elisa's webpages related to the Content service or Elisa's other services and means of communication, without delivering any personal data to an outside party. Regardless of the above, Elisa may submit information to technical content protection suppliers concerning the Customer that is necessary for verifying the Customer's right to use the Content Service. Elisa may collect the Customer's personal identity number, combine customer information and identification information included in various content, and store this information for the purpose of implementing the Customer's and Elisa's rights and obligations.

Elisa may collect information on the use of websites and applications with the help of cookies or similar techniques, and Elisa's servers may collect similar information when the user logs in to a website or application. Depending on the features of the website or application, this information may either be anonymous or associated with the user.

Use of cookies and similar techniques

In order to make the use of the Content service content easier and faster and to track it, so-called “cookies” may at times be transferred to the Customer's computer, or an application used by the Customer may include some other comparable technique with which information on when and how the Content service is used can be collected: for instance, from which webpage the Customer has arrived at the Content service, when and which of our webpages the Customer has browsed, which browser the Customer is using, what the Customer's display resolution and operating system are, and what the IP address of the Customer's computer is, i.e. from which Internet address the information sent by the Customer comes and where the information is received. These procedures do not cause any harm to the Customer's computers or files.

The purpose of the use of cookies or other comparable techniques is to assist in analysing the Content service to detect any possibilities for improvement and to further develop the Content service. In addition, the Content service provider and its business partners may utilise cookies or other comparable techniques for statistical monitoring of the number of visitors to the Content service. The Content service provider and its business partners may also utilise the information collected with the help of cookies and other comparable techniques to produce advertising targeted according to the Customer's interests.

The Customer can prevent the use of cookies by changing their browser settings so that the browser does not allow them to be stored. The Customer acknowledges that preventing the use of cookies or other comparable techniques may affect the functionality of the Content service or prevent the use of the Content service.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!