Põhisisu algus
KAMPAANIAPAKKUMISE „ELISA ELAMUS PÕHITEENUSED LIITUJALE ÜKS KUU TASUTA“ TINGIMUSED

1. AS Elisa Teleteenused (edaspidi Elisa) kampaania „Elisa Elamus põhiteenused liitujale üks kuu tasuta“ (edaspidi Kampaania) kestab 01.08.2019 – 31.12.2019 (edaspidi Kampaaniaperiood).

2. Elisa Elamus põhiteenusteks antud Kampaania raames loetakse Elisa Elamus televisiooni-, interneti- ja telefoniteenust ning Elisa Elamus üle õhu televisiooni- ja internetiteenust (edaspidi Pakett). Interneti ja telefoniteenusega liitumine eeldab televisiooni-teenusega liitumist .

3. Üksnes Elisa Elamus televisiooniteenuse tellimisel laienevad kampaaniapakkumises kirjeldatud tingimused ka alusühendustasule.

4. Kampaaniapakkumist saab kasutada eraisikust klient (edaspidi Klient) üksnes ühele lepingule aadressi kohta juhul, kui

4.1 soovitud tarbimise aadressil (edaspidi Liituv aadress) on Elisa Elamus põhiteenustega liitumine tehniliselt võimalik,

4.2 Kliendil või perekonnaliikmete nimel ei ole olnud Liituva aadressiga seotud Elisa koduteenuste liitumislepingut viimase kolme (3) kalendrikuu jooksul ( 3 kuulist tähtaega arvestatakse põhiteenuse teenuslepingu lõpetamisest kuni kõnealuse Kampaania raames liitumise sooviavalduse esitamiseni ) ning

4.3 Kliendil ei ole võlgnevust Elisa ees.

5. Kampaaniapakkumist ei saa kasutada Klient, kes Kampaaniaperioodil muudab tarbimise aadressi.

6. Juhul, kui Klient liitub Paketiga iseteeninduse vahendusel, siis kampaaniapakkumine rakendub üksnes juhul, kui Klient sisestab tellimusvoos „Lisa teenuseid“ sammu täitmise järgselt sooduskoodi lahtrisse sooduskoodi LIITU2019. Kui Klient sooduskoodi ei sisesta, siis kampaaniapakkumine ei rakendu.

7. Kampaaniapakkumist kasutavad Kliendid saavad valitud Paketti kasutada liitumise kuule järgneva kalendrikuu lõpuni tasuta (edaspidi Soodusperiood) v.a XL teenuspakette sisaldavad põhiteenuse kombinatsioonid. XL teenuspaketti sisaldava põhiteenuse kombinatsiooni puhul kohaldub kogu põhiteenusele hinnakirjajärgne kuutasu.

7.1. Soodustus kehtib ka teenuste kasutamiseks vajalike seadmete rendi kuutasule.

8. Soodusperioodi lõppemisel ei lõpe teenuse osutamise leping ning tellitud Paketile hakkab kehtima hinnakirjajärgne tasu, millega saad tutvuda siin .

9. Soodusperioodil võib Klient Paketti muuta, kuid muutmisel Soodusperiood lõppeb ja rakendub Paketi hinnakirjajärgne tasu.

10. Soodusperioodil võib Klient teenuse tarbimise aadressi muuta, kuid muutmisel Soodusperiood lõppeb ja rakendub Paketi hinnakirjajärgne tasu.

11. Kampaaniapakkumist kasutavad Kliendid kinnitavad, et on tutvunud Elisa Elamus põhiteenuste tingimuste ja hinnakirjaga, mis on leitavad Elisa veebilehel ning on teadlikud, et Soodushind kehtib vaid tellitud Paketile ja seadmete rendi kuutasule.

12. Teenuse paigalduskulusid, lisateenuseid (nt valikkanalid, teemapaketid, salvestamine jne) ja liitumise tasu (nt eramud) arvestatakse vastavalt Elisa hinnakirjale, millega saad tutvuda siin .

13. Elisal on õigus teha käesolevates kampaaniatingimustes muudatusi või täpsustusi.

14. Elisal on õigus katkestada kampaania vääramatu jõu ( force majeure) asjaolude ilmnemisel.

15. Kampaania kohta saab lisainfot Elisa esindustest või klienditelefonilt 6 600 600.

Новый Elisa Elamus и Huub Смотреть
Более старые TV-услуги
Подключения до 10.08.2021
Смотреть
Более старую ТВ-услугу можно смотреть в интернете до 31.05.2024. Если Вы хотите продолжать смотреть ТВ в интернете, присоединяйтесь к Elisa Elamus!