Põhisisu algus

Kas teeme koostööd või käime koos tööl?

10.06.2021

Koostöö tegemise oskus kaugtööajastul on võtmetähtsusega ning vajab enese jaoks ümbermõtestamist. Kaugtöö Tegija 2021 konkursi žüriiliige ja Elisa personalivaldkonna juht Kaija Teemägi annab nõu, kuidas meist igaüks saaks paremini koostööd teha.

Kaugtöö paneb koostöötamise oskuse proovile. Kodukontoris on lihtne iseseisvalt enda töölõiku täita, kuid on väga vähe ameteid, mis ei nõua tiimisünergiat. Kuna virtuaalses maailmas on paratamatuid kokkupuute punkte vähem, tuleb neid teadlikult ise luua ja võimendada.

Kaugtöömärgise konkursi žüriiliikmena olen viie konkursiaasta jooksul kogenud, et just ladusa koostöö tagamine võib osutuda organisatsioonidele peadmurdvaks väljakutseks. Ekraanid üheaegselt ühendavad meid, aga lisavad ka anonüümsust, mistõttu tuleb hea koostöötamise tagamiseks igaühel samm astuda. Kuidas mitte kaotada end ekraani varju vaikselt nohistades ära ja olla ise parem koostööpartner?

  • Võimenda koostööd

Teame ja tunnetame hästi, et ühes ruumis peetavaid arutelusid, kohvinurgajutte, kontori koridoris spontaanseid mõttevahetusi on kordades vähem kui varem või on sootuks ära vaibunud. Selliseid ad hoc olukordi lihtsalt ei teki enam nii palju, kui paikneme eri keskkondades – ei täna ega arvatavasti ka tulevikus. Seega tuleb hakata ise koostööolukordi tekitama. Mõtle, kuidas teadlikult kaasata kolleege oma tegevustesse ja plaanidesse, kuidas küsida nõu või tagasisidet mõnele oma ideele või tööle? Koostööd hoogustab ka ühine tiimienergia, mistõttu ei tohiks ära unustada ühisüritusi, mida vastavalt olukorrale turvaliselt ja tervist hoides korraldada. Olgu siis füüsiliselt kokku saades või virtuaalselt.

  • Harjuta sisse teadlikud uued käitumismustrid

Tulevikus töötame üha enam hübriidtöö vormis. Lühidalt tähendab see, et osa inimesi on koos ühise laua taga, teine hulk aga eri paigus laiali. See erineb mõneti olukorrast, kus viimastel kuudel on võib olla kõik tiimiliikmed ainult kodust tööd teinud ning igaüks on oma ekraani ees. Paljudele uudne töövorm seab koostöötamise omakorda teistsugusesse valgusesse. Kui hübriidtöö vorm on tiimis kokku lepitud, siis tuleb meeles pidada võtmereeglit, et kõik töötegijad on sõltumata asukohast võrdsed ja kedagi ei tohi ära unustada või keegi ei peaks end kõrvalejäetuna tundma. Selleks tuleb alati koosolekuid kokku leppides või arutelusid pidades luua võimalused liitumiseks, olenemata sellest, kus inimene paikneb. Kas koosoleku kutses on füüsilisele ruumile lisaks ka videokõne link? Kas kõigi hääl on koosolekul kuulda ehk kas koosolekuruumis viibijatele kostub hästi ka virtuaalselt osaleja jutt jne. Kas kõigile osalejatele antakse sõna?

  • Mõtle, mis on sinu panus

Iga tiimiliige vastutab koostöö edukuse eest, seda ei saa vaid juhid dikteerida ega ka initsiatiivi ainult juhilt oodata. Kuidas seda teha? Siin aitab lihtne mõtteharjutus, analüüsides läbi küsimuse „Mida saan mina kui koostööpartner teisiti teha?“ Hinda, kas sa oled koostöös pigem proaktiivne, reaktiivne või passiivne pool. Ära otsi viga kolleegi käitumises või kehvas ilmas, vaid alusta alati enda tegevusest.

Koostööoskuse juurutamine on pidev protsess. Elisas on viimase pooleteise aastaga töötajate hinnang koostööle tõusnud üle 6% ning 79% elisalastest hindab omavahelist koostööd heaks ja väga heaks. Nii nagu iga harjumuse juurutamisel on märksõnaks järjepidevus ja pidev parendamine. Isegi siis, kui tundub et koostöö ei edene ja sellest asja ei saa, tuleb uuesti proovida, kuid samas teha midagi teisiti.

Seotud märksõnad
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama