Põhisisu algus

Coaching või mentorlus – kellele ja miks? 3 soovitust alustavale ettevõtjale

20.01.2017

Alustavatele ettevõtetele antakse tihti soovitus leida mentor või coach, kes aitaks äriideid inkubeerida ja juhendaks ka teiste oluliste sammude juures. Mõisteid coaching ja mentrolus kasutatakse seejuures pahatihti sünonüümidena, mida need siiski ei ole. Niisiis, millisel juhul mida rakendada?

Teemast annab ülevaate Elisa Eesti personalijuht Kaija Teemägi


Coachingu ja mentorluse põhimõtteline erinevus

Kuigi igasugust juhendamist kiputakse nimetama kas coachinguks või mentorluseks, siis nii lihtne see tegelikult ei ole. Coaching on väga konkreetsetele põhimõtetele tuginev tegevus eesmärgiga toetada uue teadmise genereerimist, mentorlus aga eelkõige juhendamine läbi kogemuste jagamise. Coachingu tehnikat, mis tähendab konkreetsete põhimõtete alusel inimese suunamist ise lahendusi leidma, valdab näiteks Eestis vaid teatud hulk sertifitseeritud inimesi. Mentorlus eriväljaõpet ei eelda, seda saab ellu viia kogenud spetsialist, kel on konkreetne ameti- või erialane pädevus ning kes tunneb, et tahab ja suudab näiteks kolleegi juhendamisega tegeleda.

Kõige tavalisemas tööprotsessis saab nende erinevust selgitada ka läbi järjestuse. Mentorlus on justkui esimene samm, mida on hea rakendada näiteks uue töötaja väljaõppel, kuna tähendab oskusteabe jagamist. Coaching tuleb mängu pärast seda, kui teadmiste pagas ja vilumus on juba olemas, kuna eeldab teatavat eneseteadlikkuse astet.

Usume Elisas klassikalise koolituse asemel pigem kogemuspõhisesse õppimisse, kuna iga teadmine kinnistub ennekõike läbi kogemuse. Nii rakendamegi mentorlust peamiselt esmase väljaõppe puhul ning coachingut juhtimistasandil.

Kuidas abistavad mentorlus ja coaching alustavat ettevõtet?

Alustava äri kontekstis pöörame järjestust puudutava aga hoopis tagurpidi. Kuna värske idee vajab katsetamist, oleks esimeses etapis mõistlik kaasata coach, kes aitaks ideestikku tervikuna inkubeerida, juhatades võimalike ohtude ja eduteguriteni. Coaching on ka heaks abimeheks välistamisel, fookuse sättimisel ja teekonna planeerimisel.

Mentorlus tuleks mängu siis, kui soovitakse välja selgitada olemasolevaid või läbiproovitud praktikaid, et mitte asuda juba kellegi teise poolt käidud teele. Mentoriks võib olla nii kogenud praktik mujalt või miks mitte mentordada üksteist tiimisiseselt.

Väikesed võidud toovad suured tulemused

Klassikalise koolituse asemel kogemuste jagamine läbi mentorluse ja coachingu on tõstnud Elisa juhtide eneseteadlikkust ja julgust katsetada mitmeid uusi ideid, mida me täna juba toodete ja teenustena pakume. Kasvanud on tiimiliikmete usaldus ja julgus mõelda raamist välja, katsetada ka kõige pöörasemaid ideid, eksida ning õppida vigadest, aga ka õnnestumistest. See on loonud nii uusi tööviise kui ka andnud stardi erinevatele äriideedele.

Alustaval ettevõtjal tasub olla julge, aga ka läbimõeldud. Rakenda neid kolme põhimõtet:

  • Katseta! Jaga oma ettevõtte sisese mentorluse võtmes ka kõige pöörasemaid ideid – kui ei toimi esimene versioon, võid kaaslaste toel jõuda viienda versioonini, mis juba päriselt töötab;
  • Leia fookus ehk ära tee kõike korraga – oluline pole vaid see, mida teha, vaid ka otsus, mida mitte teha. Välistamise taktika sillutab tee parimatele ideedele;
  • Kui tasulise coachi või mentori kaasamine ei ole veel taskukohane, jälgi TED-kõnesid, loe äride loomise lugusid ja kasuta teisi passiivseid, kuid lihtsasti kättesaadavaid allikaid.
Seotud märksõnad
Uus Elisa Elamus ja HuubMine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama