Liigu edasi põhisisu juurde
Põhisisu algus
Est Pyc Eng
Tagasi
Vali, milliste küpsiste kasutamiseks nõusoleku annad
Küpsiste detailsem info.
Vajalikud küpsised
Need küpsised on olulised veebilehe põhifunktsionaalsuse tagamiseks, näiteks kasutaja autentimine, turvaline sessioonide haldamine ja veebilehel navigeerimine. Veebileht ei saa ilma nende küpsisteta õigesti toimida ja neid küpsiseid ei saa keelata.
Statistika küpsised
Statistika küpsised on vajalikud selleks, et koguda teavet selle kohta, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad, et saadud andmete põhjal parandada veebilehe toimivust. Statistilised küpsised annavad meile teavet, mis aitab meil kliendikogemust parandada.
Turunduslikud küpsised
Turundusküpsised kasutatakse selleks, et edastada sinu huvidega sobivaid reklaame, muuhulgas teistel veebilehtedel ja sotsiaalmeedia platvormidel. Sedalaadi küpsiseid kasutatakse, et mõõta reklaamikampaania tõhusust ja jätta meelde, mida oled veebilehtedel vaadanud.
Kasutame oma veebilehel küpsiseid Elisa kasutab oma veebilehel küpsiseid, et tagada veebilehe toimivus, parandada selle jõudlust ja anda sulle asjakohasemat teavet meie toodete ja teenuste kohta. Siin saad valida, milliste küpsiste kasutamiseks nõusoleku annad.
Valin ise Luban ainult vajalikud Kinnitan valikud Luban kõik
Выберите куки-файлы, которые Вы готовы разрешить
Более подробная информация о куки-файлах
Необходимые куки-файлы
Эти куки-файлы необходимы для обеспечения базовой функциональности сайта, например, для аутентификации пользователя, защищенного управления сессиями и навигации по сайту. Сайт не может функционировать должным образом без этих куки-файлов, соответственно их нельзя запретить.
Статистические куки-файлы
Статистические куки-файлы необходимы для сбора информации о том, как посетители используют наш сайт, чтобы на основе получаемых данных улучшать работу сайта. Статистические куки-файлы снабжают нас информацией, которая помогает улучшить качество обслуживания клиентов.
Маркетинговые куки-файлы
Маркетинговые куки-файлы применяются для передачи совпадающей с Вашими интересами рекламы, в том числе на других веб-сайтах и социальных медиа-платформах. Такие куки-файлы применяются для измерения эффективности рекламной акции и запоминания того, что Вы просматривали на сайте.
На нашем сайте используются куки-файлы Elisa использует на своем сайте куки-файлы для обеспечения работы сайта, улучшения его производительности и предоставления более актуальной информации о наших товарах и услугах. Здесь Вы можете выбрать, какие куки-файлы Вы готовы разрешить.
Выбрать самому Разрешить необходимые Подтвердить выбор Разрешить все
Choose which cookies to allow
Detailed information about cookies
Necessary cookies
These cookies are essential to ensure the basic functionality of the website, such as user authentication, secure session management and website navigation. The website cannot function properly without these cookies and these cookies cannot be disabled.
Statistics cookies
Statistics cookies are necessary to collect information about how visitors use our website in order to improve the performance of the website based on the data received. Statistics cookies provide us with information that helps us improve the customer experience.
Marketing cookies
Marketing cookies are used to deliver advertisements that match your interests, including ads on other websites and social media platforms. Cookies like this are used to measure the effectiveness of advertising campaigns and remember what you have viewed on websites.
We use cookies on our website Elisa uses cookies on its website to ensure and improve the performance of the website and provide you with more relevant information about our products and services. Here you can choose which cookies to allow.
Manage cookies Allow only necessary Confirm choice Allow all
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!