Põhisisu algus

Muud teenustasud

Eramaja võrguga liitumise tasu1 kord € 199,00
Võrguhooldustasu eluruumis2 kuutasu € 5,99
Võrguhooldustasu mitteeluruumis kuutasu € 9,99
Alusühendustasu eluruumis3 kuutasu € 5,99
Kõneeristuse väljastamine hind € 2,00
Videolaenutuse eristuse väljastamine hind € 2,00
Telefoniteenuse kõnede miinimumarve kuutasu € 1,99
Kohalesõidutasu4 hind € 10,00
Lisatöö kliendi juures5 pooltund € 12,00
Lisakaabeldustööd (kuni 10 m) hind € 12,00
Viiruse tõttu teenuse piiramine6 hind € 5,00
Viiruse tõttu piiratud kolmikpakett7 kuutasu € 12,99
Teenuse osutamise piiramine eramus ja ridaelamus hind € 35,00
Teenuse aktiveerimine eramus ja ridaelamus8 hind € 35,00
 1. hind alates, lõplik liitumistasu sõltub ehitus- ja materjalide kuludest
 2. sisaldub teenuse kuutasus
 3. sisaldub internetiteenuse kuutasus
 4. lisandub teenuse hinnale tehniku väljasõidu korral (lisatakse kuuarvele ka juhul, kui tehnik on kohale sõitnud ning ei saa kliendist olenevatel põhjustel kokkulepitud tööd teostada)
 5. hind ühe tehniku kohta ning tasumisele kuulub ka iga alustatud pooltund
 6. alates teisest korrast
 7. kehtestatakse juhul, kui kolmikpakett on viiruse tõttu osaliselt piiratud (klient saab tarbida kaabeltelevisiooni ja telefoni teenust)
 8. rakendatakse juhul, kui majas on olemas tehniline valmidus liitumispunktis
Kaardi hooldustasu1 kuutasu € 1,49
Teenuse osutamise piiramine hind € 2,00
Ümbervormistamise tasu hind € 5,00
Teenuse piiramine võla tõttu hind € 10,00
Seadme ära toomise tasu hind € 14,00
Seadme ekspertiisitasu hind € 20,00
Digiboksi antennisisendi remont hind € 15,00
Seadme korpuse vahetus hind € 20,00
 1. kehtestatakse juhul, kui klient ei kasuta digiTV ega ZUUMtv teenust, kuid vaatajakaart on tema valduses
Arve saatmine e-posti teel kuutasu € 0,00
Arve saatmine panka kuutasu € 0,00
Arve väljatrükk esinduses hind € 0,00
Paberarve saatmise tasu kuutasu € 0,00
SMS-makseteatise saatmise tasu2 kuutasu € 0,10
Teenuse muudatus1 hind € 2,00
Võlahaldustasu hind € 5,00
Võla tõttu teenuse piiramise tasu hind € 12,00
 1. boonusena vabastatakse tasust klient, kes vahetab paketi suurema paketi või kõrgema kuutasuga paketi vastu
 2. Alates 01.01.2016 ei paku AS Starman SMS makseteatise teenust. Kliendid, kes on tellinud SMS makseteatise teenuse enne 01.01.2015, saavad jätkata sellega hinnakirja järgse tasu alusel.
Uus Elisa Elamus ja HuubMine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama