Põhisisu algus
 • Antud teenus on aegunud.

Soodusriik

 • Lisateenus on kliendipõhine, st kehtib kõikidele mobiilinumbritele, mis asuvad ühe kliendinumbri all.
 • Lisateenuse hinnakiri hakkab kehtima aktiveerimise hetkest. Tagasiulatuvat ümberhinnastamist ei toimu.
 • Lisateenuse aktiveerimise kuu kuutasu arveldatakse proportsionaalselt.
 • Lisateenusest loobumise kuu eest makstakse kogu kuutasu.
 • Kui lisateenust kasutava kliendi paketi hinnakirjas on juba soodushind riigile, mille on klient valinud ka Soodusriigiks, kehtib Soodusriigi lisateenuse hinnakiri.
 • Maksimaalselt saab aktiveerida viis Soodusriiki.
 • Lisateenuse kuutasu sõltub valitud riikide arvust: iga riigi kuutasu on 1 euro (lisandub käibemaks 20%).
 • Lisateenuse kuutasud on esitatud arve päises ettevõttepõhiste tasude jaotuses ja kõned iga kõnenumbri arveeristuses.
 • Välismaale SMSide saatmisel kehtib tavaline välishinnakiri.
 • Soodusriigi soodushind kehtib rahvusvahelisele kõnele, s.t. Eestist välisoperaatori numbrile helistades.
 • Sõbrariigi teenuse nimeks alates 20.03.2023 on Soodusriik
Uus Elisa Elamus ja HuubMine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama