Liigu edasi põhisisu juurde
Elisa

Breadcrumb

Nutikalt Põhjamaades ja Nutikalt Soomes Paketid

Tingimused

 1. Liitumistasu Nutikalt Põhjamaades ja Nutikalt Soomes pakettidega liitumisel on 3,5 € (kolm eurot ja viiskümmend senti) v.a juhul, kui klient liitub Elisaga numbriliikuvuse teel.
 2. Nutikalt Põhjamaades ja Nutikalt Soomes paketid on numbripõhise kuutasuga paketid.
 3. Nutikalt Põhjamaades ja Nutikalt Soomes pakettide kuutasu arvestatakse liitumise ja lõpetamise kuul proportsionaalselt, st see vastab võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.
 4. Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.
 5. Vahetades olemasoleva paketi Nutikalt Põhjamaades või Nutikalt Soomes paketi vastu, hakkavad paketivahetuskuul uue paketi kõnede ja sõnumite (SMS + MMS) hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguspäevast. Nutikalt Euroopas pakettides sisalduv roaming andmeside hakkab kehtima paketivahetuse järgselt.
 6. Vahetades olemasoleva Nutikalt Põhjamaades või Nutikalt Soomes paketi kõnepaketi või nutipaketi vastu hakkavad uue paketi kõnede ja sõnumite (SMS + MMS) hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguskuupäevast. NB! Paketivahetusel kõnepaketiks arvestatakse Nutipaketi alusel tarbitud Eesti-sisene andmesideteenus paketivahetuse alguskuupäevast mahupõhise hinnaga 2,28 €/MB.
 7. Nutikalt Põhjamaades ja Nutikalt Soomes pakettidega paketivahetuseni tarbitud jooksva kuu roaming andmeside hinnastatakse Nutikalt Põhjamaades ja Nutikalt Soomes paketi tingimustest lähtuvalt. Paketivahetuse järgselt kasutatud roaming andmeside hinnastatakse uue paketi tingimustest lähtuvalt.
 8. Erandjuhul võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda järgmisesse arveldusperioodi.
 9. Kõikides Nutikalt Põhjamaades ja Nutikalt Soomes pakettides on võimalik kasutada nii 2G; 3G; 3,5G kui ka 4G mobiilse interneti sagedusi, olenevalt millist võrku seade toetab ning SIM-kaarti kasutab.
 10. Nutikalt Põhjamaades pakettide kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil kõneminuteid järgnevalt: Nutikalt Põhjamaades 25 ja Nutikalt Põhjamaades 36 – 2000 minutit; Nutikalt Põhjamaades 49 kuutasu sisaldab piiramatult* kõnemahtu. Piiramatule* kõnemahule rakendub mõistliku kasutuse põhimõte, mille kohaselt hakkab pärast 4000 minuti täitumist kehtima paketis määratud mahtu ületav hind. kõneminuteid saab kasutada:
  10.1 helistamiseks Eesti operaatorite võrkudesse;
  10.2 kõnede vastuvõtmiseks roaming’us ehk rändluses juhul, kui kasutaja viibib Läti, Leedu, Soome (sh Ahvenamaa), Rootsi, Taani operaatori mobiilivõrgus;
  10.3 väljahelistamiseks roaming’us ehk rändluses juhul, kui kasutaja viibib Läti, Leedu, Soome (sh Ahvenamaa), Rootsi, Taani operaatori mobiilivõrgus ning number, millele kasutaja helistab, kasutab samuti eelmainitud riikide või Eesti operaatorite teenuseid.
  10.4 Kuutasus sisalduva mahu täitumisel maksab iga järgnev Eesti-sisene kõne 0,05 €/min; roaming’us viibides (Lätis, Leedus, Soomes (sh Ahvenamaal), Rootsis, Norras, Taanis) vastuvõetud kõne 0,01296 €/min ja välja helistatud kõne eelmainitud riikide või Eesti operaatorite numbritele 0,05 €/min.
 11. Nutikalt Soomes paketi kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil piiramatult kõneminuteid, mida saab kasutada:
  11.1 helistamiseks Eesti operaatorite võrkudesse;
  11.2 kõnede vastuvõtmiseks roaming’us ehk rändluses juhul, kui kasutaja viibib Soomes, Elisa võrgus ja Ahvenamaal, Alands Mobile’i mobiilivõrgus;
  11.3 väljahelistamiseks roaming’us ehk rändluses juhul, kui kasutaja viibib Soomes, Elisa võrgus ja Ahvenamaal, Alands Mobile’i mobiilivõrgus ning number, millele kasutaja helistab, kasutab samuti Soome (sh Ahvenamaa) või Eesti operaatorite teenuseid.
 12. Igal arveldusperioodil sisaldavad Nutikalt Põhjamaades ja Nutikalt Soomes pakettides 30 roaming-kõneminutit, mida saab kasutada kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks ülejäänud Euroopa Liidu või Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte, Albaania riikides roaming ’us viibides (v.a. Läti, Leedu, Soome (sh Ahvenamaa), Rootsi, Taani, Norra). Seejuures arvestatakse 30 roaming-kõneminuti hulka:
  12.1 kõnede vastuvõtmiseks roaming’us ehk rändluses juhul, kui kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi või Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte, Albaania operaatori mobiilivõrgus;
  12.2 väljahelistamiseks roaming’us ehk rändluses juhul, kui kasutaja viibib Euroopa Liidu riigi, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte, Albaania operaatori mobiilivõrgus ning number, millele kasutaja helistab, kasutab samuti eelmainitud riikide operaatorite teenuseid.
  12.3 30 roaming-kõneminuti täitumisel arveldatakse igat järgnevat kõneminutit Elisa roaming hinnakirjast lähtuvalt. Roaming hinnakirjaga saad tutvuda siin.
 13. Nutikalt Põhjamaades pakettide kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil sõnumeid (SMS + MMS) järgnevalt: Nutikalt Põhjamaades 25 ja Nutikalt Põhjamaades 36 – 2000 tk; Nutikalt Põhjamaades 49 kuutasu sisaldab piiramatult* sõnumimahtu. Piiramatule* sõnumimahule rakendub mõistliku kasutuse põhimõte, mille kohaselt hakkab pärast 4000 sõnumi (tk) täitumist kehtima paketis määratud mahtu ületav hind. Sõnumeid (SMS + MMS) saab kasutada:
  13.1 sõnumite saatmiseks Eesti operaatorite võrkudesse;
  13.2 sõnumite (MMS) vastuvõtmiseks roaming’us ehk rändluses juhul, kui kasutaja viibib Läti, Leedu, Soome (sh Ahvenamaa), Rootsi, Taani operaatori mobiilivõrgus;
  13.3 sõnumite (SMS + MMS) saatmiseks roaming’us ehk rändluses juhul, kui kasutaja viibib Läti, Leedu, Soome (sh Ahvenamaa), Rootsi, Taani operaatori mobiilivõrgus ning number, millele klient sõnumi saadab, kasutab samuti eelmainitud riikide või Eesti operaatorite teenuseid.
  13.4 MMSi maht arvestatakse täpsusega 100 kB/tk.
  13.5 Kuutasus sisalduva sõnumite mahu täitumisel maksab iga järgnev Eesti-sisene ja roaming’us (Lätis, Leedus, Soomes (sh Ahvenamaal), Rootsis, Norras, Taanis) saadetud SMS 0,024 €/tk; Eesti-sisene saadetud MMS 0,32 €/100 kB ning roaming’us saadetud ja vastuvõetud MMS 0,024 €/tk.
 14. Nutikalt Põhjamaades pakettide kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil kõneminuteid ja sõnumeid (SMS + MMS) rahvusvaheliseks suhtluseks Eestist välismaale: helistatakse või saadetakse sõnum (SMS + MMS) Eestist välismaa suunakoodiga numbrile, mis kasutab Läti, Leedu, Soome (sh Ahvenamaa), Rootsi, Norra või operaatori teenuseid. Nutikalt Põhjamaades pakettide kuutasu sisaldab antud kõneminuteid ja sõnumeid (SMS + MMS) järgnevalt: Nutikalt Põhjamaades 25, Nutikalt Põhjamaades 36 ja Nutikalt Põhjamaades 49 – 200 min, 200 tk. Kuutasus sisalduvate mahtude täitumisel maksab iga järgnev kõneminut, SMS ja MMS vastavalt kehtivale kõned välismaale hinnakirjale.
  14.1 MMSi maht arvestatakse täpsusega 100 kB/tk.
 15. Nutikalt Soomes paketi kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil kõneminuteid ja sõnumeid (SMS + MMS) rahvusvaheliseks suhtluseks Eestist välismaale: helistatakse või saadetakse sõnum (SMS + MMS) Eestist välismaa suunakoodiga numbrile, mis kasutab Soome (sh Ahvenamaa) operaatori teenuseid. Nutikalt Soomes paketi kuutasu sisaldab antud kõneminuteid ja sõnumeid (SMS + MMS) järgnevalt: Nutikalt Soomes 41 – 200 min, 200 tk. Kuutasus sisalduvate mahtude täitumisel maksab iga järgnev kõneminut, SMS ja MMS vastavalt kehtivale kõned välismaale hinnakirjale.
  15.1 MMSi maht arvestatakse täpsusega 100 kB/tk.
 16. Nutikalt Põhjamaades ja Nutikalt Soomes pakettides sisalduvate kõnede, sõnumite (SMS + MMS) mahu hulka ei arvestata kõnesid ja sõnumeid eritariifsete numbritele ning kõnesid, kus klient helistab eelmainitud riikidest (Läti, Leedu, Soome (sh Ahvenamaa), Rootsi, Norra, Taani) välja (näiteks Ameerika Ühendriikidesse).
 17. Nutikalt Põhjamaades ja Nutikalt Soomes on andmete alla- ja üleslaadimise kiirused nii Eestis kui ka välisvõrkudes piiramatud. Lisainfot interneti kiiruste kohta näed siit. Kalendrikuus kasutatav andmesidemaht on pakettides erinev.
  Nutikalt Põhjamaades 25 paketis saab kalendrikuus kasutada kokku 30 GB mobiilset andmesidet Eestis või roaming’us Lätis, Leedus, Soomes (sh Ahvenamaal), Rootsis, Norras, Taanis;
  Nutikalt Põhjamaades 36 paketis saab kalendrikuus kasutada kokku 50 GB mobiilset andmesidet Eestis või roaming’us Lätis, Leedus, Soomes (sh Ahvenamaal), Rootsis, Norras, Taanis;
  Nutikalt Põhjamaades 49 paketis saab kalendrikuus kasutada piiramatult mobiilset andmesidet Eestis või roaming’us Lätis, Leedus, Soomes (sh Ahvenamaal), Rootsis, Norras, Taanis;
  Nutikalt Soomes 41 paketis saab kalendrikuus kasutada piiramatult mobiilset andmesidet Eestis ja Soomes (sh Ahvenamaal); 4 GB saab kasutada roaming’us Euroopa Liidu riikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel, Albaanias.
 18. Nutikalt Põhjamaades pakettide mobiilse andmeside mahud sisalduvad kuutasus vaid juhul kui andmesidet kasutatakse Eestis ning Soomes Elisa võrgus, Ahvenamaal Alands Mobile’i võrgus, Lätis ning Leedus Bite ja Tele2 võrgus, Rootsis Telenor’i ja Tele2 võrgus, Norras ja Taanis Telenor’i võrgus. Nutikalt Põhjamaades pakettides ei ole võimalik paketipõhist mobiilse andmeside mahtu tarbida teiste, eelpool nimetamata, operaatorite võrkudes.
 19. Nutikalt Soomes paketi Eesti- ja Soome-sisene (sh Ahvenamaa) piiramatu mobiilse andmeside maht sisaldub kuutasus vaid juhul kui andmesidet kasutatakse Eestis ning Soomes Elisa võrgus, Ahvenamaal Alands Mobile’i võrgus. Nutikalt Soomes paketis ei ole võimalik paketipõhist piiramatut mobiilse andmeside mahtu tarbida teiste, eelpool nimetamata, operaatorite võrkudes.
 20. Kui kalendrikuu kasutatav paketipõhine andmesidemaht täitub, piiratakse mobiilse andmeside kasutamist kuni kalendrikuu lõpuni. Kalendrikuu algab kuu esimese päevaga ja lõppeb kuu viimase päevaga. Kasutatud andmesidemahtu on võimalik jälgida Elisa Iseteenindusbüroo vahendusel.
 21. Elisa teavitab klienti lähenevast andmesidemahu täitmisest ning täitunud andmesidemahust ja piirangu seadmisest SMSi vahendusel kasutaja mobiilinumbrile.
 22. Andmemahu täitumisel on võimalik juurde tellida paketipõhist lisamahtu Eestis ja välismaal. Loe täpsemalt siit.
 23. Roaming kõne, SMS ja MMS sõnumite ning andmeside tarbimine, mis ei hõlma eelmainitud riike, hinnastatakse tavapärase roaming kõne ja internet hinnakirja järgi.
 24. Nutikalt Põhjamaades ja Nutikalt Soomes pakettide kuutasule lisanduvad ning vastava teenuse kohta kehtiva eraldi hinnakirja järgi maksustatakse ka kõik eelpool nimetamata ja järgnevalt loetletud teenused: rahvusvahelised teenused; roaming’u teenused käesolevates tingimustes nimetamata riikides; internetipiletid välismaal tellimine; kõnekaardi laadimine; lisateenuste kuumaksed; ühekordsed tasud; kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele; M-loto; M-parkimine; M-pilet ja M-ostud ning eritariifsed kõned ja SMSid.
 25. Nutikalt Põhjamaades ja Nutikalt Soomes paketid sisaldavad tasuta Mobiil-ID-d (tavahind 1 €). Loe täpsemalt Mobiil-ID tingimuste kohta siit.
 26. Nutikalt Põhjamaades 36; Nutikalt Põhjamaades 49; Nutikalt Soomes 41 kuutasu sisaldab reisikindlustust kogu maailmas.
  26.1 Reisikindlustuse poliis jõustub 2 tööpäeva pärast paketiga liitumist.
  26.2 Kindlustuskaitse kehtib kogu perele juhul, kui reisil viibib vastava poliisi omanik.
  26.3 Reisikindlustuse poliis kaotab kehtivuse juhul, kui 2 aasta jooksul pärast paketi aktiveerimist muudetakse vastava mobiilinumbri küljes olevat isikukoodi.
  26.4 Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB, kindlustust vahendab Elisa Eesti AS. Loe täpsemalt reisikindlustuse tingimuste kohta siit.
 27. Elisa eeldab, et klient kasutab nutipakette mõistlikult (need on ette nähtud mobiiltelefonis interneti kasutamiseks), st kasutab talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Elisa pakutavate sideteenuste tavamahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita Elisa võrgus häireid. Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane ainult juhul, kui paketti kasutatakse isiklikul otstarbel suhtluseesmärgil samal ajal kahe inimese vahel dialoogi pidamiseks. Kõik muud kasutusviisid (sealhulgas, kuid mitte ainult, alljärgnevad näited) on käesolevate tingimuste kohaselt paketi ebamõistlik kasutamine ja käsitatav liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Elisale muu hulgas õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sealhulgas kehtestada lisatasusid), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda temaga sõlmitud liitumisleping üles. Elisal on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada võimalikke piiranguid üldiselt ja eraldi iga kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud. Samuti on Elisal paketi ebamõistliku kasutamise korral õigus nõuda kliendilt sisse paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju. Kuna nutipaketid on nähtud ette eraisikutest klientidele, käsitatakse lisaks eeltoodule paketi ebamõistliku kasutamisena ka paketi kommertskasutust ja mis tahes viisil raha teenimise eesmärgil kasutamist (sealhulgas telemarketingi ja võrkturustuse jaoks), samuti SIM-kaardi kasutamist või ühendamist seadmetega, mis ei ole mõeldud vahetu häälkõne tegemiseks või mida kasutatakse mehaaniliselt või automaatselt SMSide saatmiseks ja/või helistamiseks.
 28. Nutikalt Põhjamaades ja Nutikalt Soomes paketid sobivad hästi veebilehtede külastamiseks, e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks, tekstipõhise kiirsuhtlustarkvara (nt Skype) kasutamiseks ja teisteks samalaadseteks tegevusteks, millega üldjuhul ei kaasne suuremahulisi ja pidevaid andmesidesessioone.
 29. Nutikalt Põhjamaades ja Nutikalt Soomes paketid ei ole ette nähtud andmete üles- ega allalaadimiseks P2P- (kasutajalt kasutajale, inglpeer-to-peer) või M2M-meetodil (seadmelt seadmele, ingl machine-to-machine).
 30. Nutikalt Põhjamaades ja Nutikalt Soomes paketid ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad andmesidesessioonid. Elisa jätab endale õiguse piirata või prioriteerida internetiühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või internetiteenuste kasutajatele teenuste kasutamisel häireid.
 31. Nutikalt Põhjamaades ja Nutikalt Soomes pakettide kasutamisel kohustub klient järgima lisaks nimetatud teenuspaketitingimustele ka Elisa Eesti AS internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin ning Elisa poolt kohaldatavaid Roaming-teenuste mõistliku kasutamise põhimõtteid, millega on võimalik tutvuda siin.
 32. Elisal on õigus pakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 33. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Elisa Eesti juhib tähelepanu, et eelkõige Euroopa Liidus rändlusteenuste kasutamisel on kliendil võimalik, sõltuvalt riigist kus klient kavatseb mobiilse interneti andmesidemahtu tarbida ning sõltuvalt kliendi poolt tarbida kavatsetavast mobiilse interneti andmesidemahust, valida omale sobiv tariifiskeem, otsustades kas regulatiivsetel alustel rakendatava mahupõhise andmeside rändlustariifi kasuks või valida alternatiivselt mõni sobiv Nutikalt Euroopas pakett. Kliendil on võimalik vastav valik määrata ning seda muuta Elisa klienditeeninduskanalite kaudu. Euroopa Liidus regulatiivselt rakenduva roaming-interneti hinnakirja kohasest mobiilse andmeside tarbimisest saad täpsemalt lugeda siin.

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.