Põhisisu algus

Põhja-Ameerika internetipiletite tingimused

Põhja-Ameerika päevapilet

 1. Päevapilet rakendub automaatselt klientidele, kes kasutavad mobiilset internetti Põhja-Ameerika regioonis.
 2. Päevapilet ei rakendu automaatselt juhul, kui klient kasutab mobiilset internetti regioonides nimetamata välisriikides, laevadel ja lennukites. Sellisel juhul arvestatakse mobiilse interneti tasu mahupõhiselt. Roaming-interneti hinnakirjaga saab tutvuda siin.
 3. Päevapiletiga saab Põhja-Ameerika regioonis kasutada ühes kalendripäevas 10 € eest 400 MB internetti.
 4. Kui internetti kasutati Põhja-Ameerika regioonis vähem kui 6,66 MB, arvestatakse tasu andmemahupõhiselt (1 MB = 1,50 €, 1 KB sammuga).
 5. Kui kalendripäevapõhine andmesidemaht on ära kasutatud, piiratakse internetikasutust kuni kalendripäeva lõpuni.
 6. Elisa Eesti teavitab klienti andmesidemahu ärakasutamisest ja piirangu seadmisest SMSi vahendusel.
 7. Andmesidemahu ärakasutamise järel on kliendil võimalik tellida lisaandmemahtu. Loe lisaandmemahu tellimise ja tingimuste kohta täpsemalt siit.
 8. Päevapilet kehtib ühe kalendripäeva jooksul Eesti aja järgi kuni kella 00.00ni.
 9. Päevapilet on regioonipõhine. Näide: kui maanduda hommikul Vantaa lennuväljal Soomes (Euroopa regioon) ja kasutada seal 70 MB andmesidet ning lennata samal päeval edasi Gruusiasse (Muud riigid regioon), kus kasutada 100 MB, on andmesidekulu sel kalendripäeval 2,5 + 10 = 12,5 €.
 10.  Regiooni või kalendripäeva vahetumise korral (Eesti aja järgi) rakendub automaatselt uus päevapilet.
 11.  Elisa Eestil on õigus päevapileti tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti ASi teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 12. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Põhja-Ameerika nädalapilet

 1. Nädalapiletiga saab Põhja-Ameerika regioonis kasutada seitsme päeva jooksul 24 € eest 1 GB internetti.
 2. Nädalapilet on regioonipõhine teenus. Näide: kui maanduda hommikul Vantaa lennuväljal Soomes (nädalapileti Euroopa regioon) ja kasutada seal 700 MB andmesidet ning lennata samal päeval edasi Egiptusesse (väljaspool nädalapileti regioone), kus kasutada 10 MB andmesidet (hinnaga 1,5 €/MB), on andmesidekulu sel kalendripäeval 12 + 15 = 27 €. Kui lennata seitsme päeva jooksul tagasi Soome, saab järelejäänud 1348 MB nädalapileti mahust kasutada ära näiteks Vantaa lennujaamas ja selle nädala andmesidekulu ei suurene.
 3. Regiooni vahetumise korral ei rakendu automaatselt uue regiooni nädalapilet.
 4. Regioonides nimetamata välisriikides, laevadel ja lennukites arvestatakse mobiilse interneti tasu mahupõhiselt. Roaming-interneti hinnakirjaga saab tutvuda siin.
 5. Nädalapileti puhul on võimalik kasutada nii 2G; 3G; 3,5G kui ka 4G mobiilse interneti sagedusi, olenevalt sellest, millist võrku seade toetab ja millist SIM-kaarti kasutab.
 6. Nädalapileti tasu ei sisalda kõnesid ega SMSe. Roaming-kõnede hinnakiri on kättesaadav siin ja välismaale helistamise hinnakiri siin.
 7. Nädalapilet kehtib alates aktiveerimise hetkest kuni andmemahu ärakasutamiseni või seitsmepäevase (168tunnise) perioodi lõpuni.
 8. Elisa Eesti teavitab klienti andmesidemahu peatsest ja täielikust ärakasutamisest ning piirangu seadmisest SMSi vahendusel.
 9. Andmesidemahu ärakasutamise järel on kliendil võimalik tellida lisaandmemahtu. Loe lisaandmemahu tellimise ja tingimuste kohta täpsemalt siit.
 10.  Nädalapilet ei ole ette nähtud P2P (ingl peer-to-peer, kasutajalt kasutajale) faili­vahetusprogrammide ega M2M (ingl machine-to-machine, seadmelt seadmele) vahendusel andmete üles- ega allalaadimiseks.
 11.  Nädalapiletit kasutades kohustub klient järgima peale käesolevate tingimuste ka Elisa Eesti ASi internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin.
 12.  Elisa Eestil on õigus nädalapileti tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti ASi teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 13. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Põhja-Ameerika kuupilet

 1. Kuupiletiga saab Põhja-Ameerika regioonis kasutada 30 päeva jooksul 36 € eest 2 GB internetti.
 2. Kuupilet on regioonipõhine teenus. Näide: kui maanduda hommikul Vantaa lennuväljal Soomes (kuupileti Euroopa regioon) ja kasutada seal 700 MB andmesidet ning lennata samal päeval edasi Egiptusesse (väljaspool kuupileti regioone), kus kasutada 10 MB andmesidet (hinnaga 1,5 €/MB), on andmesidekulu sel kalendripäeval 20 + 15 = 35 €. Kui lennata 30 päeva jooksul tagasi Soome, saab järelejäänud 3396 MB kuupileti mahust kasutada ära näiteks Vantaa lennujaamas ja selle kuu andmesidekulu ei suurene.
 3. Regiooni vahetumise korral ei rakendu automaatselt uue regiooni kuupilet.
 4. Regioonides nimetamata välisriikides, laevadel ja lennukites arvestatakse mobiilse interneti tasu mahupõhiselt. Roaming-interneti hinnakirjaga saab tutvuda siin.
 5. Kuupileti puhul on võimalik kasutada nii 2G; 3G; 3,5G kui ka 4G mobiilse interneti sagedusi, olenevalt sellest, millist võrku seade toetab ja millist SIM-kaarti kasutab.
 6. Kuupileti tasu ei sisalda kõnesid ega SMSe. Roaming-kõnede hinnakiri on kättesaadav siin ja välismaale helistamise hinnakiri siin.
 7. Kuupilet kehtib alates aktiveerimise hetkest kuni andmemahu ärakasutamiseni või 30päevase (720tunnise) perioodi lõpuni.
 8. Elisa Eesti teavitab klienti andmesidemahu peatsest ja täielikust ärakasutamisest ning piirangu seadmisest SMSi vahendusel.
 9. Andmesidemahu ärakasutamise järel on kliendil võimalik tellida lisaandmemahtu. Loe lisaandmemahu tellimise ja tingimuste kohta täpsemalt siit.
 10.  Kuupilet ei ole ette nähtud P2P (ingl peer-to-peer, kasutajalt kasutajale) faili­vahetusprogrammide ega M2M (ingl machine-to-machine, seadmelt seadmele) vahendusel andmete üles- ega allalaadimiseks.
 11.  Kuupiletit kasutades kohustub klient järgima peale käesolevate tingimuste ka Elisa Eesti ASi internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin.
 12.  Elisa Eestil on õigus kuupileti tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti ASi teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 13. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!