Põhisisu algus
„2 TEENUST, 1 SOODNE HIND“ pakkumise tingimused
Elisa Eesti AS registrikoodiga 10069659 (edaspidi nimetatud Elisa) korraldab ajavahemikul 17.05-04.06.2023 (edaspidi Kampaania periood) kampaania nimetusega „2 TEENUST, 1 SOODNE HIND“ (edaspidi Kampaania).Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates Kampaania tingimustes, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.Pakkumises saavad osaleda ja pakkumine kehtib üksnes eraisikust klientidele (edaspidi Klient), kes on vähemalt 18-aastased ja kelle nimel ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse ja/või Elisa internetiteenuse lepingut ning kelle teenuse tarbimise aadressil ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud Elisa TV-teenuse ja/või Elisa internetiteenuse lepingut ning kes sõlmivad liitumislepingu:
a) „Populaarne Elamus“ ja „Internet L“ või „Internet L 150/150“ kasutamiseks (edaspidi Teenuspaketid), saab Teenuspakettide kuutasude summast igakuiselt soodustust kokku summas 17,48 €, ruuter/modemi osamaksete kuutasust soodustust summas 2,99 € ja ühe digiboksi osamaksete kuutasust vajadusel soodustust summas 1€ (edaspidi nimetatud Soodustus) või
b) „Populaarne Elamus“ ja „Praktiline koduinternet 5G“ kasutamiseks (edaspidi Teenuspaketid), saab Teenuspakettide kuutasude summast igakuiselt soodustust kokku summas 14,48 €, ruuter/modemi osamaksete kuutasust soodustust summas 11 € ja ühe digiboksi osamaksete kuutasust vajadusel soodustust summas 1€ (edaspidi nimetatud Soodustus) või
c) „Populaarne Elamus“ ja „Praktiline koduinternet“ kasutamiseks (edaspidi Teenuspaketid), saab Teenuspakettide kuutasude summast igakuiselt soodustust kokku summas 14,48 €, ruuter/modemi osamaksete kuutasust soodustust summas 2,99 € ja ühe digiboksi osamaksete kuutasust vajadusel soodustust summas 1€ (edaspidi nimetatud Soodustus).
Soodustus kehtib 24 kuud (st liitumiskuu + 24 kuud, edaspidi Soodusperiood) ning Soodusperioodi lõppemisel jätkub Teenuspakettide kasutamine hinnakirjajärgse kuutasu alusel. Kui Klient jätkab punktis 3 teenuste tarbimist pärast Soodusperioodi lõppu, siis jätkub ruuter/modemi ja digiboksi soodustus osamaksetega vara müügilepingu kehtivuse lõpuni.Teenuse tellimisel soodustingimustel tuleb kasutada sooduskoodi „KEVAD. Kui Klient sooduskoodi ei sisesta, siis Soodustus ei rakendu!Soodustus kaotab kehtivuse:
a) kui Kampaanias osaleja ei ole nõuetekohaselt täitnud Kampaania reegleid ja tingimusi ning Elisa poolt kehtestatud muid tingimusi (sh Elisa'ga sõlmitud liitumislepingu(te) ja selle lisade tingimusi).
b) kui Klient Soodusperioodi vältel ütleb korraliselt üles vähemalt ühe punktis 3 nimetatud Teenuspaketi kasutamiseks sõlmitud Liitumislepingu, vahetab vähemalt ühe punktis 3 nimetatud Teenuspaketi teise teenuspaketi vastu, muudab teenuse tarbimise aadressi, peatab teenuste kasutamise või teenuseid piiratakse Kliendist tuleneva asjaolu tõttu.
c) ka juhul, kui Klient lõpetab ennetähtaegselt osamaksetega vara müügilepingu või teenustele vormistatakse omanikuvahetus.
Kampaaniapakkumist ei saa kombineerida koos teiste Elisa koduteenuste liitumispakkumistega.Soodustus ei kehti TV ja interneti täiendavatele lisateenustele ja seadmetele ning TV täiendavate lisateenuste tellimine ei mõjuta Soodustuse suurust ega kehtivust.Liitumislepingu(te) lõpetamine ei muuda osamaksetega vara müügilepingu kehtivust.Teenuspaketi kohta kehtivad detailsed teenustingimused on leitavavad Elisa kodulehelt.Klient loetakse Kampaania pakkumisega nõustunuks juhul, kui Klient on allkirjastanud Liitumislepingud.Kõik Kampaania pakkumises kajastuvad hinnad sisaldavad käibemaksu.Võimalike mitmeti mõistmiste puhul kampaaniatingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst.Elisal on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa isikuandmete töötlemise põhimõtetele, millega saad tutvuda siin: https://www.elisa.ee/et/andmekaitse

Kampaaniaga seoses tekkivate küsimuste korral on Kliendil võimalik pöörduda kliendi infotelefonile 6 600 600 või lähimasse Elisa esindusse.

Millises keskkonnas sa veebi kaudu TV-d saad vaadata, sõltub sellest, millise TV-teenuse kasutaja sa oled.
Uus Elisa ElamusLiitumised alates 10.08.2021Mine vaatama
Vanemad TV-teenusedLiitumised enne 10.08.2021Mine vaatama