Põhisisu algus

Mobiilse interneti teenuspakettide tingimused

Tingimused

 1. Liitumistasu Elisa mobiilse internet pakettidega liitumisel on 3,5 € (kolm eurot ja viiskümmend senti) v.a juhul, kui klient liitub Elisaga numbriliikuvuse teel.
 2. Mobiilse internet paketid on numbripõhise kuutasuga paketid.
 3. Kuutasu arvestatakse paketiga liitumise ja lõpetamise kuul proportsionaalselt, st see vastab võrgus aktiivselt oldud päevade arvule.
 4. Kuutasu kehtib ka ajavahemikul, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.
 5. Paketivahetuskuul hakkavad uue paketi hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguskuupäevast. Pakettides sisalduv roaming mobiilne internet hakkab kehtima paketivahetuse järgselt. Paketivahetuse järgselt kasutatud roaming mobiilne internet hinnastatakse uue paketi kehtiva hinnakirja järgi.
 6. Erandjuhtudel võib arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste eest arveldamine kanduda järgmisesse arveldusperioodi. (Näiteks 31. kuupäeval tarbitud internet võib kajastuda järgmise kuu arvel).
 7. Kõikides Elisa mobiilse interneti pakettides on võimalik kasutada nii 2G; 3G; 3,5G ja 4G mobiilse interneti sagedusi, olenevalt millist võrku ja SIM-kaarti seade toetab.
 8. Kuutasu hõlmab mobiilse interneti kasutust Eestis ning Soomes Elisa võrgus, Ahvenamaal Alands Mobile võrgus, Lätis ning Leedus Bite või Tele2 võrgus, Rootsis Telenori ja Tele2 võrgus, Norras ja Taanis Telenori võrgus. Elisa mobiilse interneti pakettides ei ole võimalik mobiilset interneti tarbida, teiste eelpool nimetamata operaatorite võrkudes.
 9. Elisa mobiilse interneti pakettide kuutasule lisanduvad ning vastava teenuse kohta kehtiva eraldi hinnakirja järgi maksustatakse kõik eelpool nimetamata ja järgnevalt loetletud teenused: rahvusvahelised teenused; roamingu teenused v.a roaming mobiilne internet; MMS-id; m-interneti päevapiletite tellimine; kõnekaardi laadimine; lisateenuste kuumaksed; ühekordsed tasud; kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele; M-loto; M-parkimine; M-pilet ja M-ostud ning eritariifsed kõned ja SMS-id.
 10. Elisa mobiilse interneti pakettides on andmete allalaadimise kiirused vastavalt paketile kuni 50 Mbit/s (Suhtleja) ja piiramatu (Rändaja).
 11. Elisa mobiilse interneti pakettides on andmete üleslaadimise kiirused vastavalt paketile kuni 20 Mbit/s (Suhtleja) ja piiramatu (Rändaja).
 12. Mobiilse interneti arvutis pakettide keskmised kiirused on vastavalt paketile 0,5 Mbit/s kuni 50 Mbit/s. Lisainfot interneti kiiruste kohta näed siit.
 13. Kalendrikuus kasutatav mobiilse interneti maht on pakettides erinev: 
  Suhtleja paketis saab kalendrikuus kasutada piiramatus mahus mobiilset internetti Eestis, Lätis, Leedus, Soomes (sh Ahvenamaal), Rootsis, Norras, Taanis. 
  Rändaja paketis saab kalendrikuus kasutada piiramatus mahus mobiilset internetti Eestis, Lätis, Leedus, Soomes (sh Ahvenamaal), Rootsis, Norras, Taanis.   
  Eelmainitud mahud sisalduvad kuutasus vaid juhul, kui mobiilset internetti kasutatakse Eestis ning Soomes Elisa võrgus, Ahvenamaal Alands Mobile võrgus, Lätis ning Leedus Bite või Tele2 võrgus, Rootsis Telenori ja Tele2 võrgus, Norras ja Taanis Telenori võrgus.  
 14. Kui kalendrikuu kasutatav paketipõhine mobiilse interneti maht täitub, piiratakse mobiilse interneti kasutamist kuni kalendrikuu lõpuni. Kalendrikuu algab kuu esimese päevaga ja lõppeb kuu viimase päevaga. Kasutatud mobiilse interneti mahtu on võimalik jälgida Elisa Iseteenindusbüroo vahendusel. Mobiilse interneti mahu täitumisega lisanduvaid tasusid ei rakendata.
 15. Elisa teavitab klienti lähenevast mobiilse interneti mahu täitmisest ning mobiilse interneti mahu täitmisest ja piirangu seadmisest SMSi vahendusel kliendi kontaktnumbrile.
 16. Mobiilse interneti mahu täitumisel on võimalik juurde tellida lisa mobiilse interneti mahtu. Loe täpsemalt lisa mobiilse internetimahu tellimise ja tingimuste kohta siit.
 17. Elisa mobiilse interneti paketid ei ole ette nähtud P2P (peer-to-peer - kasutajalt kasutajale) failivahetusprogrammide või M2M (machine-to-machine - seadmelt seadmele) vahendusel andmete üles- või allalaadimiseks.
 18. Elisa mobiilse internet paketid (välja arvatud Rändaja) ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad andmesidesessioonid. Elisa jätab endale õiguse piirata või prioritiseerida internetiühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või internetiteenuste kasutajatele häireid teenuste kasutamisel.
 19. Elisa mobiilse internet paketid on mõeldud mobiilse interneti kasutamiseks. Kui kasutad SIM-kaarti helistamiseks, maksab tavakõne 0,16 € / minut ning SMSi saatmine 0,1 €.
 20. Elisa mobiilse internet paketi kasutamisel kohustub klient järgima lisaks nimetatud teenuspaketi tingimustele ka Elisa Eesti AS internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin.
 21. Elisal on õigus pakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 22. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
Uus Elisa Elamus ja HuubMine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama