Liigu edasi põhisisu juurde
Elisa

Breadcrumb

Jälgimisseadmete kasutamise põhimõtted

Jälgimisseadmestiku kasutamise põhimõtted Elisa Eesti AS-is

Käesolevad jälgimisseadmestiku kasutamise põhimõtted on koostatud Eesti Vabariigi põhiseaduse, isikuandmete kaitse seaduse ja elektroonilise side seaduse 10 peatükist lähtuvalt.

1.    MÕISTED

1.1. Jälgimisseadmestik – on tehniliste abivahendite süsteem, mis edastab pildi ja heli, mille abil on isikute tegevust reaalajas võimalik jälgida, salvestab pildi ja heli, võimaldab pilti ja heli säilitada ja taasesitada;

1.2. Andmesubjekt - Isik, kes soovib enda kohta kogutud andmeid näha;

1.3. Salvestis – pildi, heli ja muude andmete elektrooniline kogum;

1.4. Turvakaamera – jälgimist ja salvestamist võimaldav seade;

1.5. Salvestise töötleja  - Elisa Eesti AS kui juriidilisest isikust ettevõtja;

1.6. Salvestise vastutav töötleja – Elisa Eesti AS poolt salvestise töötlemiseks volitatud isik.

2.    JÄLGIMISSEADMESTIKU KASUTAMISE EESMÄRGID

2.1. Jälgimisseadmestikku võib kasutada Elisa Eesti AS poolt hallatavates ruumides vara (eelkõige mobiiltelefonide, arvutite ja lisaseadmete varguste ärahoidmiseks), isikute kaitseks (eelkõige identiteedivarguste ärahoidmiseks) ning võrguseadmete turvalise töö tagamiseks;

2.2. Jälgimist võimaldavaid seadmeid võib paigaldada ainult punktis 2.1. märgitud eesmärgi saavutamiseks.

3.    JÄLGIMISSEADMESTIKUST TÖÖTAJATE JA AVALIKKUSE TEAVITAMINE

3.1. Jälgimisseadmestiku kasutamisest tuleb teavitada Elisa töötajaid ja avalikkust.

3.2. Avalikkuse teavitamiseks paigaldatakse jälgimisseadmestiku jälgimise mõjualale eelnevale alale nähtavale kohale kleepmärgised. Informatsiooni salvestuse eesmärkidest ja helisalvestise töötlemise korra kohta leiab klient Elisa koduleheküljelt www.elisa.ee „Kliendiandmete töötlemise põhimõtete“ alt.

3.3. Kleepmärgisel on sinisel taustal valge värviga videokaamera kujutis ning lause „meil on videovalve koos häälsalvestusega“.

3.4. Töötajaid teavitatakse jälgimisseadmestiku kasutamisest Elisa intraneti vahendusel.

4.    SALVESTISE TÖÖTLEMINE JA KASUTAMINE

4.1. Elisa Eesti AS poolt hallatavatesse ruumidesse paigaldatud jälgimisseadmestiku salvestist töötleb ja kasutab üksnes salvestise vastutav töötleja.

4.2. Õigustatud huvi korral tagatakse salvestisele juurdepääs:

4.2.1.    Andmesubjektile;

4.2.2.    Politseiameti töötajale avaliku korra rikkumise või vara kahjustanmise korral kriminaal- või väärteomenetluseks;

4.2.3.    Isikutele ja ametiasutustele, kellele seadus sätestab õiguse salvestisele ligipääsuks.

4.3. Andmesubjekt peab andmetele juurdepääsuks esitama kirjaliku taotluse, märkides taotlusel põhjuse salvestisele juurdepääsuks ning aja ja koha, mille kohta salvestist näga soovitakse.

4.4. Salvestise vastutaval töötlejal on õigus jätta andmesubjekti taotlus rahuldamata ning salvestisele juurdepääsu mitte lubada, kui taotlejale ei ole võimalik näidata tema kohta kogutud andmeid nii, et need ei kahjustaks teiste isikute huve.

4.5. Politseiamet ning isikud, kellel on seaduse alusel õigus taotleda salvestisele juurdepääsu, esitavad salvestise töötlejale andmetele juurdepääsuks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse, märkides millise toiminguga seotult salvestisele juurdepääsu soovitakse.

4.6. Salvestise vastutav töötleja peab tagama, et salvestisele ei pääseks ligi isik, kellel ei ole õigust salvestisele juurde pääseda.

4.7. Salvestist tohib kasutada lisaks vara ja isikute kaitsele kliendipretsensioonide lahendamisel ning kliendisituatsiooni hindamisel üksnes andmesubjekti nõusoleku alusel, millega ta lubab tema kohta kogutud andmeid töödelda.

4.8. Salvestise töötlemisel ja käitlemisel peab salvestise töötleja tagama andmete terviklikkuse, konfidentsiaalsuse ning päritolu autentsuse.

5.    SALVESTISE SÄILITAMINE

5.1. Salvestist säilitatakse reeglina 60 kalendripäeva, võrguseadmete turvalise töö tagamiseks paigaldatud turvakaamerate salvestisi 90 kalendripäeva. Juhul kui salvestist kasutatakse kriminaal- või väärteomenetluses, võidakse salvestist säilitada vastava menetluse lõpuni.

5.2. Kui salvestist on vaja kasutada kriminaal- või väärteomenetluses, säilitatakse salvestis menetluse lõpuni.

5.3. Salvestise säilitamistähtaja möödumisel salvestis kustutatakse.

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.