Liigu edasi põhisisu juurde
Elisa

Breadcrumb

Millises keskkonnas sa veebi kaudu TV-d saad vaadata, sõltub sellest, millise TV-teenuse kasutaja sa oled.
Uus Elisa Elamus Liitumised alates 10.08.2021 Mine vaatama
Vanemad TV-teenused Liitumised enne 10.08.2021 Mine vaatama

Telefoniteenuse tingimused

 • Telefoniteenusega (edaspidi Teenus) antakse kliendi kasutusse Elisa Teleteenused (edaspidi Teleteenused) poolt pakutud või Kliendi poolt Teleteenused võrku üle toodud telefoninumber. Teenus võimaldab helistada välja ja võtta vastu telefonikõnesid.
 • Teenuse osutamisel tagab Teleteenused Lõpp-punktis kvaliteetse Teenuse osutamise 1 (ühele) Terminaliseadmele (VoIP kaabelmodem). Teenuse tarbimiseks on vajalik Teleteenused võrguga ühilduv Voip kaabelmodem. Teleteenused võimaldab Teenuse kasutamist vaid Teleteenused enda Terminaliseadmega (VoIP kaabelmodem).
 • Kui kliendil ei ole Teleteenused internetiühendus tellitud, siis on Teenuse toimimiseks vajalik alusühendus. Alusühendus on kaablit läbiv digisignaal, mis võimaldab soovitud Teenust kasutada. Alusühenduse tasu sisaldub internetiteenuse hinnas.
 • Info alusühenduse kuutasu kohta asub Elisa Teleteenused AS-i hinnakirjas.

Teenuse võimalikud lisateenused:

 • Lisanumber - kuutasu on 0,99 €

Teenuse paketid


 • Paketi nimetus: S

  Kõikidesse võrkudesse helistamine tasustatakse vastavalt hinnakirjale. Paketile on kehtestatud telefonikõnede miinimumarve vastavalt hinnakirjale.
  S paketi kuutasu on 0 €. Paketile kehtib miinimumarve nõue 1,99 € kuus.


 • Paketi nimetus: M

  Tasuta kõneminutid Teleteenused võrku, telefonikõned teistesse võrkudesse vastavalt hinnakirjale.
  M paketi kuutasu on 1,99 €.


 • Paketi nimetus: L

  Tasuta kõneminutid kõikidesse Eesti fiksvõrkudesse, telefonikõned teistesse võrkudesse vastavalt hinnakirjale.
  L paketi kuutasu on 6,99 €.


 • Paketi nimetus: XL

  Pakett sisaldab 200 minutit tasuta kõnesid kõikidele tavatariifsetele lauatelefoni numbritele üle maailma (sh Eesti). Kõik ülejäänud (sh eritariifsed) telefonikõned on tasustatud vastavalt hinnakirjale.
  XL paketi kuutasu on 9,99 €.Hind


 • Kõikidele Teleteenused võrgust tehtavatele telefonikõnedele on kehtestatud kõnealustustasu vastavalt hinnakirjale.
 • Telefoniteenuse kuutasule lisandub telefonikõnede tasu vastavalt Elisa Teleteenused AS-i hinnakirjale. Teleteenustel on õigus, aga mitte kohustus, katkestada telefonikõne, mis on pikem kui 60 min.
 • Kõnede arvestus käib minuti kaupa.
 • Kõne kuuluvust XL-telefoniteenuse 200 tasuta minutite hulka arvestatakse kõne lõpu järgi.
 • Lisateenustest loobumine ja paketivahetus väiksemaks on teenuse valiku muudatus ning tasuline vastavalt hinnakirjale.
 • Teleteenused poolt pakutavate Terminaliseadmete müük või rent toimub vastavalt hinnakirjale.

Sõbrariik

 • Igale telefoninumbrile on võimalik valida 2 sõbrariiki.
 • Telefoninumbrite arv, millele sõbrariigis helistatakse, ei ole piiratud.
 • Valitud sõbrariik hakkab kehtima valimisele järgnevast kalendripäevast.
 • Kõne alustamise ajal kehtinud tariif kehtib kõne lõpuni.
 • Sõbrariigi tellimine on tasuta, kuid muutmisel kehtib teenuse muudatuse tasu vastavalt hinnakirjale.
 • Elisal on õigus valikus pakutavate Sõbrariikide nimekirja muuta, täiendada ja uuendada. Kliendi valitud Sõbrariigi Sõbrariikide nimekirjast väljajäämise korral võib klient valida selle asemele pakutavast valikust uue Sõbrariigi.
 • Sõbrariigid ja kõneminutihinnad sõbrariikidesse:
 • Tavahind Sõbrahind -50% tavahinnast*
  Venemaa 0,6504 € 0,3252 €
  Valgevene 0,6504 € 0,3252 €
  Ukraina 0,6504 € 0,3252 €
  Ameerika Ühendriigid 0,5796 € 0,2898 €
*Kehtib alates 15.05.2019.

Teenuse tehnilised parameetrid


 1. Liides RJ11 telefoniaparaadiga ühendamiseks.
 2. Seadmed EVS 728:1996 (Nõuded üldkasutatava abonendi analoogliidesega ühendatavale terminalile)

Kvaliteedinõuded telefonikõnele:

 • sõltumata telefonikõne liigist on ühenduse loomise tõenäosus mitte vähem kui 95%;
 • võrgusisestel telefonikõnedel on ühenduse loomise aeg mitte enam kui 10 sekundit;
 • võrkudevahelistel telefonikõnedel on ühenduse loomise aeg mitte enam kui 20 sekundit.

Puudub tugi veaparanduseta protokollide kasutamiseks üle dial-up`i (nt makseterminalid).
Teenust on võimalik tarbida üksnes kaabli leviala piirkonnas.


Teenuse krediidipiir ja piirangud


 • Telefoniteenust kasutavatele Klientidele kehtivad alljärgnevad krediidilimiidid:
 • Krediidipiir 50 (viiskümmend) eurot kehtib kõigile uutele Teenusega liitunud Klientidele, kellele ei kehti suuremat krediidilimiiti.
 • Krediidipiir 95 (üheksakümmend viis) eurot kehtib Kliendile, kes on 6 eelneva kalendrikuu jooksul tarbinud Teenust ning kellel selle aja jooksul ei ole olnud Teleteenused ees võlgnevust.
 • Erandkorras kehtestatakse 95-eurone krediidilimiit enne eelnimetatud 6-kuulist tarbimisperioodi Kliendile, kes on vähemalt korra kasutanud Teenust ühes kalendrikuus rohkem kui 50 euro ulatuses ning näidanud üles head maksekäitumist.
 • 95-eurosest krediidilimiidist kõrgem krediidipiir kehtestatakse erandkorras Teleteenused poolt Kliendile personaalselt juhul, kui Klient avaldab sellekohast soovi ning on näidanud üles head maksekäitumist.
 • Krediidilimiidid kehtivad vaid kõnealust Teenust kasutavate Klientidele ning summadele, mis tekivad otseselt Kliendi poolt Teenuse tarbimise tulemusena. Krediidilimiidi hulka ei arvestata Teleteenustele makstavaid kuutasusid.

Telefoninumbriga seotud protsessid


 • Lepingu lõpetamisel säilitab Elisa kliendi telefoninumbri 6 kuud. Selle aja jooksul on kliendil õigus esitada numbriliikuvuse avaldus ning viia number üle teise operaatori telefonivõrku.
 • Telefoninumbrit saab loovutada kirjaliku avalduse alusel.
 • Telefoninumbreid ei avalikustata avalikes telefonikataloogides.

Tagasiarvestus

Juhul, kui Teenus ei vasta Lepingu tingimustele rikke tõttu, võib Teleteenused teha tagasiarvestuse Kliendile, kes on sellest teatanud Üldtingimustes sätestatu kohaselt. Tagasiarvestuse summa on proportsionaalne osa Teenuse kuutasust vastavalt sellele, millise osa rike moodustas ajaliselt ja mahuliselt kalendrikuu Teenuste kogumahust. Teleteenused ei tee tagasiarvestust, kui arvestuslik tagasiarvestuse summa ühe kalendrikuu kohta jääb alla 1 euro. Käesolev punkt ei välista Teleteenustele vääramatu jõu esinemisest tulenevaid vastutusest vabanemise aluseid.