Põhisisu algus
Millises keskkonnas sa veebi kaudu TV-d saad vaadata, sõltub sellest, millise TV-teenuse kasutaja sa oled.
Uus Elisa ElamusLiitumised alates 10.08.2021Mine vaatama
Vanemad TV-teenusedLiitumised enne 10.08.2021Mine vaatama
Elisa ja Geneto privaatsuspoliitika

Elisa ja Geneto prioriteediks on tagada vastutustundlik ning andmesubjekti huvidest, õigustest ja vabadustest lähtuv isikuandmete töötlus.

Elisas ja Genetos peame väga oluliseks, et kõikide meie klientide isikuandmed oleksid alati maksimaalselt kaitstud, sest just konfidentsiaalsus on meie jaoks esmase tähtsusega.

Elisa ja Geneto eesmärgiks on tagada lõimitud ja läbipaistev andmekaitse, et olla klientidele teenuse osutamisel usaldusväärseks ja klientide õigusi austavaks partneriks.

Klientide isikuandmeid töödeldes järgime andmekaitse üldmäärust, Eesti seadusi, ametiasutuste korraldusi ja juhiseid ning andmetöötluse häid tavasid.

Elisa ja Geneto rakendavad isikuandmete kaitseks erinevaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid lähtudes infoturbe parimatest praktikatest.

Elisa ja Geneto jaoks on oluline tagada kliendile võimalus kasutada digitaalseid teenuseid ja toimida digiühiskonnas turvaliselt. Meie digitaalse vastutuse nurgakivideks on andmeturve, turvalised ja takistusteta teenused.

Elisa töötleb isikuandmeid vastavalt Elisa Eesti AS isikuandmete töötlemise põhimõtetele ning Geneto vastavalt Geneto OÜ privaatsustingimustele. Elisa Eesti AS ja Geneto OÜ on kaasvastutavad isikuandmete töötlejad.


ELISA AND GENETO PRIVACY POLICY

The priority of Elisa and Geneto is to guarantee processing that is responsible and is based on the interests, rights and freedoms of the data subject.

We at Elisa and Geneto deem in vital to ensure permanent maximum protection of personal details of all our clients, because confidentiality is of utmost importance to us.

Elisa and Geneto aim to ensure integrated and transparent data protection in order to provide services as a reliable partners, respecting client rights.

We process personal details of our clients in compliance with the General Data Protection Regulation, Estonian laws, decrees and guidelines issued by authorities and the best practices of data processing.

Elisa and Geneto apply organisational, physical and information technology security measures to protect Personal Data proceeding from the best practices of information security.

It is important for Elisa and Geneto to ensure that each client has opportunities to use digital services and safely function in the digital society. The cornerstones of our digital responsibility are data security and safe and unobstructed services.

Elisa processes personal details in accordance with the Principles of processing of personal details by Elisa Eesti AS and Geneto does the same in accordance with the Privacy policy of Geneto OÜ. Elisa Eesti AS and Geneto OÜ are jointly responsible processors of personal details.