Liigu edasi põhisisu juurde
Põhisisu algus

ELISA EESTI AS E-POE MÜÜGITINGIMUSED

1.      Mõisted

1.1.   Ettetellimus – Kliendil on võimalus broneerida  Seade, mida ELISA laos ei ole ning mille tarne toimub siis kui Seade lattu jõuab.

1.2.   Hinnad – teenuse ja seadmete hinnad.

1.3.   Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes sõlmib ELISA-ga Lepingu.

1.4.   Leping – leping ELISA poolt pakutavate teenuste kasutamiseks ja/või seadme soetamiseks.

1.5.   Postipakk – Kliendile allkirjastamiseks edastatav Leping ja/või Seade vastu võtmiseks.

 2.      Müügitingimuste kehtivus

2.1.   Kõnealused müügitingimused kehtivad Lepingu sõlmimisel ELISA e-poe vahendusel.

2.2.   Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Elisa ja Kliendi vahel ELISA e-poe vahendusel Lepingu sõlmimisel tekkivaid õigussuhteid Lepingu tingimused, Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKA) ja teised õigusaktid.

2.3.   ELISA jätab endale õiguse teha müügitingimustes ja Hindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel elisa.ee. Kui ELISA e-poes on muudetud hindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastav Seade tellimuse hetkel kehtinud hinnaga. Kliendil ei ole õigus nõuda hinnavahe kompenseerimist.

2.4.   Lepingu allkirjastamisel nõustub Klient lisaks Lepingu tingimustele mh kõnealuste e-poe müügitingimustega.

3.      Hinnad

3.1.   Kõik ELISA e-poes toodud Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

3.2.   Hinnale lisandub transpordi tasu olenevalt ostmise ja transpordi viisist.

3.3.   Osamaksetega ostmisel  ei lisandu Hinnale transpordi tasu v.a juhul, kui füüsilisest isikust Klient osamaksetega vara müügilepingust 14 päeva jooksul taganeb.

 4.      Tellimuse vormistamine

4.1.   Lisage soovitud seade ostukorvi. Enne Seadme lisamist ostukorvi, vali Seadme värv.

4.2.   ELISA e-poes oleva Seadme pilt on illustratiivse tähendusega ning võib erineda tegelikust Seadmest.

4.3.   Tellimuse vormistamiseks logi sisse ehk autendi ennast kas ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi vahendusel ning vali Seadme ostmise viis.

4.4.   ELISA võimaldab Kliendil osta Seade alljärgnevatel viisidel:

4.4.1.osta kohe välja ühekordse maksega;

4.4.2.tasu Seadme hind osamaksetega või

4.4.3.tasu Seadme hind osamaksetega ning võta juurde uus teenus.

4.5.Kui Klient soovib Seadme kohe välja osta, siis tuleb valida „Ostan välja“.

4.5.1.      Pärast ostmise viisi „Ostan välja“ valimist tuleb Kliendil valida transpordi viis.

4.5.2.      Kliendil on võimalik valida järgnevate transpordi viiside vahel – kuller või postiautomaat.

4.5.3.      Seejärel kuvatakse ostukorvi sisu. Kui ostukorvi sisu Kliendile sobib, siis Klient vormistab tellimuse klõpsates „vormista tellimus“.

4.5.4.      Klient kohustub täitma nõutud andmeväljad vajalike andmetega ning tutvuma ELISA e-poe müügitingimustega.

4.5.5.      Tellimuse kinnitamiseks tuleb Kliendil teha linnuke valiku „nõustun E-poe müügitingimustega” ette ning vajutada „salvestan ja jätkan“.

4.5.6.      Seejärel tuleb Kliendil valida sobiv makseviis.

4.6.Kui Klient soovib osta Seadme osamaksetega, siis tuleb Kliendil valida „ostan osamaksetega“.

4.6.1.      Pärast ostmise viisi „ostan osamaksetega“ valimist tuleb Kliendil valida telefoninumber, millega soovib osamakset siduda ning vajadusel võtta uus SIM-kaart. NB! Kliendi poolt valitud Seadme kasutamiseks võib vajalik olla micro suurusega SIM kaart.

4.6.2.      Pärast telefoninumbri ja SIM-kaardi valikut tuleb klõpsata „Lisa ostukorvi“.

4.6.3.      Seejärel kuvatakse ostukorvi sisu. Kui ostukorvi sisu Kliendile sobib, siis Klient vormistab tellimuse klõpsates „vormista tellimus“.

4.6.4.      Klient kohustub täitma nõutud andmeväljad vajalike andmetega ning tutvuma ELISA e-poe müügitingimustega.

4.6.5.      Tellimuse kinnitamiseks tuleb Kliendil teha linnuke valiku „nõustun E-poe müügitingimustega“ ette ning vajutada „Kinnitan“.

4.7.Kui Klient soovib osta Seadme osamaksetega ning võtta juurde uue teenuse, siis tuleb Kliendil valida „ostan osamaksetena ja uue teenusega“.

4.7.1.      Pärast ostmise viisi „ostan osamaksetena ja uue teenusega“ valimist tuleb Kliendil valida soovitud teenuspakett ning sobiv SIM-kaart.

4.7.2.      Teenuspaketi tingimused on kättesaadavad siin.

4.7.3.      Pärast teenuspaketi ja SIM kaardi valikut kuvatakse ostukorvi sisu. Kui ostukorvi sisu Kliendile sobib, siis Klient vormistab tellimuse klõpsates „vormista tellimus“.

4.7.4.      Klient kohustub täitma nõutud andmeväljad vajalike andmetega ning tutvuma ELISA e-poe müügitingimustega.

4.7.5.      Tellimuse kinnitamiseks teeb Klient linnukese valiku „nõustun E-poe müügitingimustega“ ette ning klõpsab „Kinnitan“.

4.8.Tellimuse vormistamisel Klient kohustub esitama tõesed andmed (isikuandmed, kontaktandmed jms). ELISA  ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tulenevate tagajärgede eest.

4.9.Kliendil on võimalus Tellimust muuta või eemaldada klõpsates ostukorvil ning valides vastavalt kas „Muuda“ või „Eemalda“.

4.10.Kliendil on võimalus tellimust muuta „ostan välja“ puhul kuni makseviisi valimiseni ning „ostan osamaksetega“ puhul kuni „Kinnitan“.

5. Lepingu jõustumine

5.1. Juhul kui Klient Seadme kohe välja ostab, jõustub Leping pärast Kliendi tehtud ettemakse laekumist ELISA pangakontole v.a juhul kui juriidilisest isikust Klient tasub Seadme eest arve alusel, siis jõustub Leping Tellimuse kinnitamisest.

5.2. Juhul kui Klient ostab Seadme osamaksetega, jõustub Leping pärast Kliendi poolt osamaksetega vara müügilepingu allkirjastamist.

5.3. Juhul kui Klient ostab Seadme osamaksetega koos uue teenusega, jõustuvad Lepingud pärast Kliendi poolt Lepingute allkirjastamist.

6. Tarneaeg  ja kohale toimetamine

6.1. Postipaki tarneaeg on tavapäraselt kuni (5) tööpäeva v.a juhul kui Klient on teinud Seadme ettetellimuse. Ettetellimuse puhul toimub tarne Seadme lattu jõudmisel.

6.2. Kui tarneaeg ületab vastava Seadme tarneaega on Kliendil õigus Tellimus tühistada ja ELISA tagastab tasutud summa, kui Klient on Seadme eest ettemaksu teinud.

6.3. Pärast Tellimuse kinnitamist 5 tööpäeva jooksul kas:

6.3.1. kuller võtab Kliendiga ühendust ning Kliendi ja kulleri vahel lepitakse kokku Postipaki kättesaamise kuupäev – kehtib nii Seadme kohese väljaostmise kui osamaksetega vara müügilepingu puhul või

6.3.2. Postipakk jõuab pakiautomaati – kehtib üksnes Seadme kohese välja ostmise puhul.

6.4. ELISA ei vastuta Postipaki kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui viibimine on tingitud asjaoludest, mida ELISA ei saanud mõjutada ega ette näha.

6.6. Seade loetakse Kliendi poolt vastu võetuks kas:

6.6.1. kättetoimetamise kinnituse allkirjastamises, juhul kui Seadme toimetab Kliendini kuller või

6.6.2. pakiautomaadi avamisest, juhul kui Seade saadetakse pakiautomaati.

6.7. Postipaki kohale toimetamine toimub ainult Eesti Vabariigi territooriumil.

6.8. ELISA teeb Kliendile Teenuse kätte saadavaks pärast Kliendi poolt Teenuse Lepingu allkirjastamist, Lepingu ELISA-sse tagasi jõudmist ning Teenuse aktiveerimist ELISA poolt.

6.9. Kulleri vahendusel Lepingu allkirjastamise ja/või Seadme vastu võtmisel kohustub Klient esitama kullerile isikut tõendava dokumendi.

6.10. Enne Lepingu allkirjastamist kohustub Klient tutvuma Lepingu tingimuste ja infolehega.

7. Tellimuse tühistamine

7.1. ELISA e-poes kuvatavad Seadmed ei pruugi alati laos olemas olla.

7.2. ELISA-l on õigus ühepoolselt Tellimus tühistada ning tellitud Seade jätta Kliendile üle andmata alljärgnevatel juhtudel:

- seade on laost otsa saanud;

- seadme hinda või omadusi on ELISA e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

- kui Klient ei vasta ELISA poolt kehtestatud tingimustele (põhineb krediidihinnangul). Kliendipõhised tingimused on Kliendile nähtavad ELISA e-poes Tellimuse vormistamisel.

7.3. Kui ELISA-l ei ole võimalik tellimust täita, võtab ELISA Kliendiga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui Klient on jõudnud seadme eest ettemaksu teha.

8. Seadme garantii

8.1. ELISA vahendab seadmetele tootja garantiid. Tootja garantii puhul kehtivad tootja poolt konkreetsele seadmele kehtestatud garantiitingimused, millest seadme hooldus- ja remonditööde teostamisel muuhulgas juhindutakse.

Elisa Eesti AS tootja müügigarantiid täpsustavad tingimustega saad tutvuda siin.
Elisa Eesti AS remondi- ja hoolduse üldtingimustega saad tutvuda siin.

9. Tagastamisõigus (KEHTIB ÜKSNES TARBIJALE EHK FÜÜSILISELE ISIKULE)

9.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus ELISA e-poes sõlmitud Lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

9.2. Lepingu puhul, mille esemeks on teenuse osutamine, hakkab 14 päevane tähtaeg kulgema Liitumislepingu sõlmimise päevast.

9.3. Lepingu puhul, mille esemeks on Seadme üleandmine, hakkab 14 päevane tähtaeg kulgema päevast, millal tarbija või tarbija nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusse.

9.4. Lepingust tagastamiseks tuleb esitada ELISA müügiesindusse vabas vormis Lepingust taganemise avaldus hiljemalt 14 päeva jooksul seadme kättesaamisest. Seadme tagastamiseks võite kasutada taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

Elisa müügiesinduste aadressid ja lahtiolekuajad leiad siit.

Taganemisavalduse tüüpvormi leiate siit.

9.5. ELISA tagastab kõik saadud maksed, sealhulgas seadme kätte toimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teie valitud kätte toimetamise viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kätte toimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil ELISA saab kätte Kliendi taganemisvalduse v.a juhul, kui taganemise päeva seisuga on Kliendil võlgnevus ELISA ees. Sel juhul on ELISA-l õigus tasaarvestada tagasi maksmisele kuuluvad maksed Kliendi võlgnevusega. Juhul, kui Kliendi tagasi maksmisele kuuluv summa on suurem Kliendi võlgnevusest, siis vastava jääk kantakse Kliendi arveldusearvele eelmises lauses toodud tähtaja jooksul. ELISA teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutas makse tegemiseks Klient, välja arvatud juhul, kui Klient on sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Kliendile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. ELISA-l on õigus keelduda lepingu alusel saadudu tasude tagastamisest kuni Kliendi poolt seadme tagastamiseni.

9.6. Klient peab seadme tagastama Elisa müügiesindusse avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul. Juhul kui Klient seadet nimetatud tähtajal ei tagasta, siis loetakse, et Klient ei ole müügilepingust taganenud.

9.7. Tagastamisele kuuluva seadme halvenemise korral vastutab Klient seadme kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui Klient on Seadet kasutanud muul viisil, kui on vaja seadme olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda seadme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama seadet üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha Elisa müügiesinduses (nt ei tohi seadmesse paigaldada SIM-kaarti, seadmelt eemaldada kaitsekilesid, seadet ei tohi igapäeva kasutusse võtta, seadme karpi ei tohi katki teha, seadme lisavarustust ei tohi pakendist välja võtta ja kasutada, Apple seadmeid ei tohi sisse lülitada).

9.8. Tagastatav seade peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne).

10.  Pretensioonide esitamise kord (KEHTIB ÜKSNES TARBIJALE EHK FÜÜSILISELE ISIKULE)

10.1.  Pretensiooni esitamise korraga saad tutvuda siin.

11.  Isikuandmete töötlemine

11.1. Klient annab ELISA e-poes andmeid sisestades ning e-poe müügitingimustega nõustumist kinnitades nõusoleku oma andmeid töödelda vastavalt Elisa kliendiandmete töötlemise põhimõtetele.

Uus Elisa Elamus ja Huub Mine vaatama
Vanemad TV-teenused
Liitumised enne 10.08.2021
Mine vaatama
Vanemat TV-teenust saab veebis vaadata kuni 31.05.2024. Kui soovid ka edaspidi TV-d veebis vaadata, liitu Elisa Elamusega!