Liigu edasi põhisisu juurde
Elisa

Breadcrumb

Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade nutipaketid

 1. Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade teenusepakette müüakse ainult äriklientidele.
 2. Paketid sisaldavad Elisa sideteenuseid (kõneside ja mobiilne internet) ning Microsoft Office 365 teenusepakette (edaspidi Office 365 teenusepakett).
 3. Microsoft Office 365 teenusepaketid sisaldavad Office 365 Business Essential või Office 365 Business Premium litsentse:
Microsoft Office 365 teenusBusiness EssentialBusiness Premium
Äriklassi meiliteenus, kalender ja kontaktid 50 GB e-postkast 50 GB e-postkast
Office’i veebipõhine tark­vara: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Outlook JAH JAH
Office’i allalaaditav tark­vara: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Outlook EI JAH
1 TB OneDrive’i pilvesalvestusruumi JAH JAH
Skype for Business: HD-kvaliteediga video­konverentsid JAH JAH
 1. Microsoft Office 365 teenuse tingimustega on võimalik tutvuda siin.
 2. Office 365 teenusepakette tohib mobiilinumbri kasutaja kasutada kuni viies seadmes.
 3. Office 365 teenusepakette seadistab ja haldab Klient ise Office 365 halduskeskkonnas. Täpsema juhendi Office 365 teenusepaketi seadistamise ja haldamise, sealhulgas, kuid mitte ainult kasutajakonto(de) loomise, administraatori muutmise jms kohta on võimalik leida siit.
 4. Office 365 teenusepaketi seadistamist on võimalik tellida Elisalt järgnevate tingimuste kohaselt.
 5. Paketiga seotud mobiilinumbrit on võimalik üle anda (omanikuvahetus) teisele juriidilisele isikule, kuid sellisel juhul ei lähe üle Office 365 teenusepaketi sisu.
 6. Paketiga seotud mobiilinumbrit on võimalik üle anda (omanikuvahetus) füüsilisele isikule, kuid sellisel juhul ei ole võimalik Office 365 teenusepaketti edasi kasutada.
 7. Elisa ei vastuta Office 365 teenusepaketi seadistamise ja haldamise eest.
 8. Elisa ei vastuta Office 365 teenuspaketti kliendi poolt salvestatud sisu muutmise ja uuendamise eest.
 9. Elisa ei vastuta Office 365 teenusepaketi uuenduste ja muudatuste eest. Elisa ei teavita kliente Office 365 teenusepaketi uuendustest ja muudatustest ette.
 10. Elisa ei vastuta Office 365 teenusepaketi tõrgete eest.
 11. Elisa ei vastuta kliendi ja/või kasutaja poolt Office 365 keskkonnas või selle kaudu avalikustatud andmete edasise kasutamise eest. Elisa eeldab, et Office 365 keskkonna kasutaja on vastutustundlik ja tegutseb Office 365 keskkonda kasutades, sealhulgas oma andmeid avalikustades, teadlikult ja läbimõeldult ning hindab iseseisvalt enne andmete avalikustamist, kas ja millist infot ta enda kohta avaldab.
 12. Elisa ei ole kohustatud jälgima ega kontrollima kliendi ja/või kasutaja poolt Office 365 teenusepaketi kasutamisel loodud ja sisalduvat teavet (Office 365 teenusepaketi sisu).
 13. Paketi kasutamisel kohustub/kohustavad klient ja/või kasutajad järgima kõiki tema/nende tegevuse suhtes kehtivaid, sh õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja kohustusi. Elisa ei vastuta kliendi ja/või kasutaja tegevuse vastavuse eest kliendi kohta käivate piirangute ja kohustuste täitmisel.
 14. Paketi ja/või kasutajakonto kasutamine Euroopa Liidu õigusaktidega või heade tavade ja kommetega vastuolus oleva, samuti sündsusetu või muul viisil sobimatu teo tegemiseks või selle propageerimiseks on keelatud.
 15. Klient vastutab muu hulgas, kuid mitte ainult:

18.1     Office 365 teenusepaketi seadistamise ja haldamise (kasutajakonto(de) loomine, administraatori muutmine jms) eest;

18.2     Office 365 teenusepaketi sisu muutmise ja uuendamise eest;

18.3     kliendi ja/või kasutaja poolt Office 365 keskkonna kasutamisel edastatavate andmete ja info sisu eest ning nende vastavuse eest kehtivates õigusaktides sätestatule ning headele kommetele ja tavadele;

18.4     kahjude eest, mis tekivad kasutajale, Elisale ja/või mistahes kolmandale isikule seoses Paketi tingimuste mh Office 365 teenusepaketi tingimuste rikkumisega kasutaja/kliendi poolt;

18.5     Office 365 keskkonnas edastatava ja/või säilitatava materjali sisu eest, kohustudes mitte salvestama või Office 365 keskkonna vahendusel mitte avaldama materjale, mis on vastuolus õigusaktidega, Office 365 teenuse tingimuste või heade tavadega või kommetega, mis rikuvad kolmandate isikute õigusi, sh on keelatud ilma vastava õigusliku aluseta autoriõigusega kaitstud teoste kasutamine või levitamine.

 1. Liitumistasu Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade Nutipaketiga liitumisel on 3,5 € (kolm eurot ja viiskümmend senti) v.a juhul kui klient liitub Elisaga numbriliikuvuse teel.
 2. Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade Nutipaketid on numbripõhise kuutasuga paketid.
 3. Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade Nutipakettide kuutasu arvestatakse liitumise ja lõpetamise kuul proportsionaalselt, st see vastab võrgu aktiivselt oldud päevade arvule.
 4. Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.
 5. Vahetades olemasoleva paketi Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade Nutipakett vastu, hakkavad paketivahetuskuul uue paketi kõnede ja sõnumite hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguspäevast. Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade Nutipakettides sisalduv roaming internet hakkab kehtima paketivahetuse järgselt.
 6. Vahetades olemasoleva Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade Nutipaketi kõnepaketi või nutipaketi vastu hakkavad uue paketi kõnede ja sõnumite hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguskuupäevast. NB! Nutipaketi alusel tarbitud Eestisisesele mobiilse interneti andmesideteenus arvestatakse paketivahetusel kõnepaketiks paketivahetuse alguskuupäevast mahupõhise hinnaga 2,28 €/MB. Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade Nutipaketiga paketivahetuseni tarbitud jooksva kuu roaming andmeside hinnastatakse Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade Nutipaketi hinnakirja järgi. Paketivahetuse järgselt kasutatud roaming-andmeside hinnastatakse uue paketi kehtiva hinnakirja järgi.
 7. Vahetades olemasoleva Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade Nutipaketi mõne teise Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade Nutipaketi vastu, hakkavad uue paketi kõnede, sõnumite ja internetimahu hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguskuupäevast.
 8. Erandjuhul võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda järgmisesse arveldusperioodi.
 9. Kõikides Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade Nutipakettides on võimalik kasutada nii 2G; 3G; 3,5G kui ka 4G mobiilse interneti sagedusi, olenevalt millist võrku seade toetab ning SIM-kaarti kasutab.
 10. Roaming nutipaketi kuutasu sisaldab mobiilset andmesidemahtu välisriigis Soomes Elisa, Lätis Bite, Leedus Bite, Rootsis Telenor, Taanis Telenor ja Norras Telenor operaatorvõrgus.
 11. Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaa M,  Põhjamaa L kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil 5000 kõneminutit Eestis ning vastavalt 1000/1000 kõneminutit mida saab kasutada:

29.1     kõnede vastuvõtmiseks roamingus ehk rändluses juhul kui klient viibib Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras või Taanis;

29.2     väljahelistamiseks roamingus ehk rändluses juhul kui kasutaja viibib Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras või Taanis ning number, millele kasutaja helistab, kasutab samuti eelmainitud riikide operaatorite või Eesti operaatori teenuseid;

29.3     Kuutasus sisalduva mahu täitumisel maksab iga järgnev Eestisisene kõne 0,012€/min; rändluses (Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras, Taanis) vastuvõetud kõne ja välja helistatud kõne eelmainitud riikide ning Eesti operaatorite numbritele vastavalt hinnakirjale;

29.4     Roaming kõne tarbimine, mis ei hõlma eelmainitud riike, hinnastatakse tavapärase roaming tarbimise hinnakirja järgi;

29.5     Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade Nutipakettides sisalduvate kõnede ja sõnumite mahu hulka ei arvestata kõnesid ja sõnumeid eritariifsete numbritele ning kõnesid, kus klient helistab Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse riigist välja (näiteks Ameerika Ühendriikidesse).

 1. Elisa Pilvekontor 365 Soome XL kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil vastavalt 5000 kõneminutit Eestis ning 5000 kõneminutit mida saab kasutada:

30.1     kõnede vastuvõtmiseks roamingus ehk rändluses juhul kui klient viibib Soomes, Elisa võrgus;

30.2     väljahelistamiseks roamingus ehk rändluses juhul kui kasutaja viibib Soomes, Elisa võrgus ning number, millele kasutaja helistab, kasutab samuti Soome või Eesti operaatori teenuseid;

30.3     Roaming kõne tarbimine, mis ei hõlma eelmainitud riike, hinnastatakse tavapärase roaming tarbimise hinnakirja järgi;

30.4     Elisa Pilvekontor 365 Soome XL paketis sisalduvate kõnede ja sõnumite mahu hulka ei arvestata kõnesid ja sõnumeid eritariifsete numbritele.

 1. Igal arveldusperioodil sisaldavad Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade Nutipaketid 60 roaming-kõneminutit, mida saab kasutada kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks ülejäänud Euroopa Liidu riikides roamingus olles (v.a. Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani, Norra). Seejuures arvestatakse 60 roaming-kõneminuti hulka:

31.1     väljuvad kõneminutid, mis on tehtud Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse riigist ning kus vastaspool kasutab samuti Euroopa Liidu või Euroopa majandusühenduse riigi operaatori teenuseid;

31.2     sisenevad kõneminutid, mis on vastu võetud viibides Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse riigis.

31.3     60 roaming-kõneminuti hulka ei arvestata kõnesid eritariifsetele numbritele; videokõnesid ning kõnesid, kus klient helistab Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse riigist välja (näiteks Ameerika Ühendriikidesse).

31.4     60 roaming-kõneminuti täitumisel arveldatakse igat järgnevat kõneminutit Elisa roaming hinnakirjast lähtuvalt. Roaming hinnakirjaga saad tutvuda siin.

 1. Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade M, Põhjamaade L igal arveldusperioodil 5000 SMS sõnumit Eestis ning vastavalt 1000/1000 sõnumit, mida saab kasutada:

32.1    SMS-ide saatmiseks rändluses juhul kui kasutaja viibib Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras või Taanis ning number, millele klient sõnumi saadab, kasutab samuti eelmainitud riikide või Eesti operaatori teenuseid;

32.2     Kuutasus sisalduva sõnumite mahu täitumisel maksab iga järgnev Eestisisene SMS 0,06€/tk ja roamingus saadetud SMS vastavalt hinnakirjale.

 1. Elisa Pilvekontor 365 Soome XL paketi kuutasu sisaldab igas arveldusperioodis 5000 SMS sõnumit Eestis ning Soomes 5000 sõnumit, mida saab kasutada:

33.1     SMS-ide saatmiseks rändluses juhul kui kasutaja viibib Soomes ning number, millele klient sõnumi saadab, kasutab samuti eelmainitud riikide või Eesti operaatori teenuseid;

33.2     Kuutasus sisalduva sõnumite mahu täitumisel maksab iga järgnev Eestisisene SMS 0,06€/tk ja roamingus saadetud SMS vastavalt hinnakirjale.

 1. Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade Nutipakettide kuutasus on igal arveldusperioodil 100 kõneminutit ja 100 sõnumit, mida saab kasutada rahvusvaheliseks suhtluseks Eestist välismaale kui number, millele helistatakse või saadetakse sõnum kasutab Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra või Taani operaatori teenuseid. Kuutasus sisalduvate mahtude täitumisel maksab iga järgnev kõneminut ja sõnum vastavalt hinnakirjale.
 2. Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade Nutipakettide kuutasule lisanduvad ning vastava teenuse kohta kehtiva eraldi hinnakirja järgi maksustatakse ka kõik eelpool nimetamata ja järgnevalt loetletud teenused: rahvusvahelised teenused; roamingu teenused; MMS-id; m-interneti päevapiletite tellimine; kõnekaardi laadimine; lisateenuste kuumaksed; ühekordsed tasud; kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele; M-loto; M-parkimine; M-pilet ja M-ostud ning eritariifsed kõned ja SMS-id.
 3. Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade Nutipakettides on andmete alla- ja üleslaadimise kiirused nii Eestis kui ka välisvõrkudes piiramatud. Lisainfot interneti kiiruste kohta näed siit.
 4. Kalendrikuus kasutatav andmesidemaht on pakettides erinev.

37.1     Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade M paketis saab kalendrikuus kasutada 20 GB mobiilset internetti Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani peale kokku;

37.2     Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade L paketis saab kalendrikuus kasutada 50 GB mobiilset internetti Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani peale kokku;

37.3     Elisa Pilvekontor 365 Soome XL paketis saab kalendrikuus kasutada piiramatus mahus mobiilset internetti Eestis ja Soomes juhul, kui kasutatakse Elisa võrku.

Juhul kui andmesidet tarbitakse mõne muu operaatori võrgus, siis arveldatakse tarbimist Elisa roaming hinnakirjast lähtuvalt. Roaming hinnakirjaga saad tutvuda siin.

 1. Kui kalendrikuu kasutatav paketipõhine andmesidemaht täitub, piiratakse mobiilse andmeside kasutamist kuni kalendrikuu lõpuni. Kalendrikuu algab kuu esimese päevaga ja lõppeb kuu viimase päevaga. Kasutatud andmesidemahtu on võimalik jälgida Elisa Iseteenindusbüroo vahendusel.
 2. Elisa teavitab klienti lähenevast andmesidemahu täitmisest ning andmesidemahu täitmisest ja piirangu seadmisest SMSi vahendusel kasutaja mobiilinumbrile.
 3. Andmemahu täitumisel on võimalik juurde tellida lisa andmemahtu. Loe täpsemalt lisa andmemahu tellimise ja tingimuste kohta siit.
 4. Elisa eeldab, et klient kasutab nutipakette mõistlikult (need on ette nähtud mobiiltelefonis interneti kasutamiseks), st kasutab talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Elisa pakutavate sideteenuste tavamahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita Elisa võrgus häireid. Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane ainult juhul, kui paketti kasutatakse isiklikul otstarbel suhtluseesmärgil samal ajal kahe inimese vahel dialoogi pidamiseks. Kõik muud kasutusviisid (sealhulgas, kuid mitte ainult, alljärgnevad näited) on käesolevate tingimuste kohaselt paketi ebamõistlik kasutamine ja käsitatav liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Elisale muu hulgas õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sealhulgas kehtestada lisatasusid), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda temaga sõlmitud liitumisleping üles. Elisal on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada võimalikke piiranguid üldiselt ja eraldi iga kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud. Samuti on Elisal paketi ebamõistliku kasutamise korral õigus nõuda kliendilt sisse paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju. Kuna nutipaketid on nähtud ette eraisikutest klientidele, käsitatakse lisaks eeltoodule paketi ebamõistliku kasutamisena ka paketi kommertskasutust ja mis tahes viisil raha teenimise eesmärgil kasutamist (sealhulgas telemarketingi ja võrkturustuse jaoks), samuti SIM-kaardi kasutamist või ühendamist seadmetega, mis ei ole mõeldud vahetu häälkõne tegemiseks või mida kasutatakse mehaaniliselt või automaatselt SMSide saatmiseks ja/või helistamiseks.
 5. Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade Nutipaketid sobivad hästi veebilehtede külastamiseks, e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks, tekstipõhise kiirsuhtlustarkvara (nt Skype) kasutamiseks ja teisteks samalaadseteks tegevusteks, millega üldjuhul ei kaasne suuremahulisi ja pidevaid andmesidesessioone.
 6. Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade Nutipaketid ei ole ette nähtud andmete üles- ega allalaadimiseks P2P- (kasutajalt kasutajale, ingl peer-to-peer) või M2M- (seadmelt seadmele, ingl machine-to-machine) meetodil.
 7. Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade Nutipaketid ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad andmesidesessioonid. Elisa jätab endale õiguse piirata või prioriteerida internetiühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või internetiteenuste kasutajatele teenuste kasutamisel häireid.
 8. Elisa Pilvekontor 365 Põhjamaade Nutipaketi kasutamisel kohustub klient järgima lisaks nimetatud teenuspaketitingimustele ka Elisa Eesti AS internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin ning Elisa poolt kohaldatavate Roamingteenuste mõistliku kasutamise põhimõtetega on võimalik tutvuda siin.
 9. Elisal on õigus pakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 10. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.