Seenior 2017 tingimused

Kampaania „Võta nutitelefon ja seeniori nutipakett“ tingimused

 1. Kampaania "Võta nutitelefon ja seeniori nutipakett“ (edaspidi Kampaania) korraldajaks on Elisa Eesti AS (edaspidi Elisa).
 2. Kampaania toimub perioodil 16.01.2017 kuni 28.02.2017 või kuni kaupa jätkub (Kampaania periood).
 3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Elisa poolt käesolevate reeglitega ja Kampaania reklaam- ja lisamaterjalides märgitud tingimustega, mis on kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 4. Kampaanias osalevad kõik Elisa uued ja olemasolevad füüsilisest isikust kliendid, kes liituvad kampaaniaperioodil Seeniori nutipaketiga eurot (edaspidi Teenus) ning sõlmivad osamaksetega vara müügilepingu Samsung Galaxy J3 (edaspidi Seade) ostmiseks (Kampaanias osalejad).
 5. Seeniori nutipaketiga liitumiseks peab mobiilinumbri kasutaja olemalt vähemalt 55-aastane.
 6. Kampaanias osalejad saavad Samsung Galaxy J3 nutitelefoni sissemaksega 0€ ja igakuise osamaksega 5,5 eurot.
 7. Kampaania kehtib 24-kuulise osamaksetega vara müügilepingu sõlmimisel. Kampaanias osalejad kohustuvad Osamaksetega vara müügilepingus fikseeritud osamaksete summade tasumise perioodi vältel mitte muutma kasutatavat Teenuspaketti väiksema kuutasuga Teenuspaketi vastu.
 8. Osamaksete ennetähtaegsel tasumisel jääb kehtima tähtajaline kohustus.
 9. Liitumislepingu lõpetamisel osamaksete tasumise perioodi vältel tuleb tasuda käsitlustasu vastavalt osamaksetega vara müügilepingu tingimustele ning kõik tasumata osamaksed.
 10. Soodustus kaotab kehtivuse:
  kui Kampaanias osaleja ei ole nõuetekohaselt täitnud Kampaania reegleid ja tingimusi ning Elisa poolt kehtestatud muid tingimusi (sh Elisa'ga sõlmitud liitumislepingu(te) ja selle lisade tingimusi).
  Kampaanias osaleja poolt Elisa'ga sõlmitud liitumislepingu, mis on Soodustusega seotud, lõppemisel, samuti Kampaaniaga seotud mobiiltelefoninumbri kasutamise lõpetamisel (sh omanikuvahetuse korral).
 11. Elisa'l on õigus Kampaania reegleid ja tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades sellest Kampaanias osalejaid Elisa kodulehe vahendusel.

Seeniori nutipaketi tingimused

 1. Seeniori nutipaketiga (edaspidi Nutipakett) liitumiseks peab mobiilinumbri kasutaja olema vähemalt 55-aastane, selle kinnituseks tuleb liitumisel esitada isikut tõendav dokument.
 2. Liitumistasu nutipaketiga liitumisel on 3,5 € (kolm eurot ja viiskümmend senti) v.a juhul kui klient liitub Elisaga numbriliikuvuse teel.
 3. Seeniori nutipakett on numbripõhise kuutasuga pakett.
 4. Nutipaketi kuutasu arvestatakse liitumise ja lõpetamise kuul proportsionaalselt, st see vastab võrgus  aktiivselt oldud päevade arvule.
 5. Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.
 6. Paketivahetuskuul hakkavad uue paketi hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguspäevast. Kui paketivahetusel vana pakett ei sisaldanud Euroopa Liidu roaming kõneminuteid, hakkab 30 roaming-kõneminuti pakkumine kehtima kõnedele, mis on tehtud paketivahetuse järgselt.
 7. Vahetades olemasoleva Seeniori nutipaketi kõnepaketi vastu hakkavad uue paketi hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguskuupäevast. NB! Nutipaketi alusel tarbitud mobiilse interneti andmesideteenus arvestatakse paketivahetuse alguskuupäevast mahupõhise hinnaga 2,28 €/MB.
 8. Erandjuhul võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda järgmisesse arveldusperioodi.
 9. Nutipaketis on võimalik kasutada nii 2G; 3G; 3,5G kui ka 4G mobiilse interneti sagedusi, olenevalt millist võrku seade toetab ning SIM-kaarti kasutab.
 10. Nutipaketi kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil 100 kõneminutit mida saab kasutada helistamiseks Eesti operaatorite võrkudesse. Iga järgneva kõneminuti hind on 0,01 €.
 11. Igal arveldusperioodil sisaldavad Nutipaketid 30 roaming-kõneminutit, mida saab kasutada kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks Euroopa Liidu riikides roamingus olles. Seejuures arvestatakse 30 roaming-kõneminuti hulka:
  11.1. väljuvad kõneminutid, mis on tehtud Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse riigist ning kus vastaspool kasutab samuti Euroopa Liidu või Euroopa majandusühenduse riigi operaatori teenuseid;
  11.2. sisenevad kõneminutid, mis on vastu võetud viibides Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse riigis.
  11.3  30 roaming-kõneminuti hulka ei arvestata kõnesid eritariifsetele numbritele; videokõnesid ning kõnesid, kus klient helistab Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse riigist välja (näiteks Ameerika Ühendriikidesse).
 12. 30 roaming-kõneminuti täitumisel arveldatakse igat järgnevat kõneminutit Elisa roaming hinnakirjast lähtuvalt. Roaming hinnakirjaga saad tutvuda siin.
 13. Nutipaketi kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil vastavalt paketile 100 SMSi, mida saab kasutada SMSide saatmiseks Eesti operaatorite võrkudesse. Iga järgneva SMSi hind on 0,01 €.
 14. Nutipaketi kuutasule lisanduvad ning vastava teenuse kohta kehtiva eraldi hinnakirja järgi maksustatakse ka kõik eelpool nimetamata ja järgnevalt loetletud teenused: rahvusvahelised teenused; roamingu teenused (v.a. esimesed 30 minutit roaming-kõnesid Euroopa Liidus); MMS-id; m-interneti päevapiletite tellimine; kõnekaardi laadimine; lisateenuste kuumaksed; ühekordsed tasud; kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele; M-loto; M-parkimine; M-pilet ja M-ostud ning eritariifsed kõned ja SMS-id.
 15. Nutipaketis on andmete allalaadimise kiirus kuni 2 Mbit/s.
 16. Nutipaketis on andmete üleslaadimise kuni 1 Mbit/s.
 17. Nutipaketi kalendrikuus kasutatav andmesidemaht on 3GB.
 18. Kui kalendrikuu kasutatav paketipõhine andmesidemaht täitub, piiratakse mobiilse andmeside kasutamist kuni kalendrikuu lõpuni. Kalendrikuu algab kuu esimese päevaga ja lõppeb kuu viimase päevaga. Kasutatud andmesidemahtu on võimalik jälgida Elisa Iseteenindusbüroo vahendusel.
 19. 1Elisa teavitab klienti lähenevast andmesidemahu täitmisest ning andmesidemahu täitmisest ja piirangu seadmisest SMSi vahendusel kasutaja mobiilinumbrile.
 20. Andmemahu täitumisel on võimalik juurde tellida lisa andmemahtu. Loe täpsemalt lisa andmemahu tellimise ja tingimuste kohta siit.
 21. Elisa eeldab, et klient kasutab nutipaketti mõistlikult (need on ette nähtud mobiiltelefonis interneti kasutamiseks), st kasutab talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Elisa pakutavate sideteenuste tavamahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita Elisa võrgus häireid. Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane ainult juhul, kui paketti kasutatakse isiklikul otstarbel suhtluseesmärgil samal ajal kahe inimese vahel dialoogi pidamiseks. Kõik muud kasutusviisid (sealhulgas, kuid mitte ainult, alljärgnevad näited) on käesolevate tingimuste kohaselt paketi ebamõistlik kasutamine ja käsitatav liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Elisale muu hulgas õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sealhulgas kehtestada lisatasusid), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda temaga sõlmitud liitumisleping üles. Elisal on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada võimalikke piiranguid üldiselt ja eraldi iga kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud. Samuti on Elisal paketi ebamõistliku kasutamise korral õigus nõuda kliendilt sisse paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju. Kuna nutipaketid on nähtud ette eraisikutest klientidele, käsitatakse lisaks eeltoodule paketi ebamõistliku kasutamisena ka paketi kommertskasutust ja mis tahes viisil raha teenimise eesmärgil kasutamist (sealhulgas telemarketingi ja võrkturustuse jaoks), samuti SIM-kaardi kasutamist või ühendamist seadmetega, mis ei ole mõeldud vahetu häälkõne tegemiseks või mida kasutatakse mehaaniliselt või automaatselt SMSide saatmiseks ja/või helistamiseks.
 22. Nutipakett sobib hästi veebilehtede külastamiseks, e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks, tekstipõhise kiirsuhtlustarkvara (nt Skype) kasutamiseks ja teisteks samalaadseteks tegevusteks, millega üldjuhul ei kaasne suuremahulisi ja pidevaid andmesidesessioone.
 23. Nutipakett ei ole ette nähtud andmete üles- ega allalaadimiseks P2P- (kasutajalt kasutajale, ingl peer-to-peer) või M2M- (seadmelt seadmele, ingl machine-to-machine) meetodil.
 24. Nutipakett ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad andmesidesessioonid. Elisa jätab endale õiguse piirata või prioriteerida internetiühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või internetiteenuste kasutajatele teenuste kasutamisel häireid.
 25. Nutipaketi kasutamisel kohustub klient järgima lisaks nimetatud teenuspaketitingimustele ka Elisa Eesti AS internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin.
 26. Elisal on õigus pakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 27. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.