Nutikindlustus

TINGIMUSTE KASUTAMINE

  1. “Elisa nutikindlustuse tingimused” kehtivad koos If P&C Insurance AS-i (edaspidi If) “Kindlustuse üldtingimustega” ja täiendavad neid.
  2. If annab Teile „Kindlustuse üldtingimused“ üle kodulehe tingimused.if.ee kaudu. Kui Teil ei ole võimalik Ifi kodulehte kasutada, palun helistage kindlustustelefonil 1211 või saatke e-kiri aadressil info@if.ee ning If edastab Teile kindlustustingimused e-posti teel või paberkandjal.

ELISA

3. Elisa Eesti AS (edaspidi Elisa) on Ifi esindaja nutikindlustuse lepingute sõlmimisel, muutmisel, lõpetamisel ja kahju käsitlemisel.

KINDLUSTATU

4. Kindlustatu on kindlustusobjekti kasutaja, kellel on aktiivne sideteenuse leping Elisas.

5. Kindlustusvõtja peab kindlustusobjekti võõrandamisest Elisale esimesel võimalusel teatama.

KINDLUSTUSOBJEKT

6. Kindlustusobjekt on kindlustatu mobiiltelefon või tahvelarvuti, mille IMEI-kood on kirjas kindlustuslepingus.

7. Kindlustatud ei ole mobiiltelefoni või tahvelarvuti lisaseadmed, juhtmed, kaablid, laadijad, varuakud, kõrvaklapid, eraldi mikrofonid, eraldi kõlarid, kaaned, katted, ekraanikiled, kotid jms.

8. Kindlustatud ei ole tarkvara, äpid, failid, fotod, kontaktid ja muud seadmes sisalduvad andmed.

KINDLUSTUSPERIOOD

9. Kindlustus kehtib kindlustusperioodil toimunud kindlustusjuhtumite osas. Kindlustusperiood märgitakse kindlustuslepingus. Kindlustuslepingu ennetähtaegsel lõppemisel või lõpetamisel kindlustusperiood lõpeb.

10. Kindlustus ei kehti, kui kindlustusjuhtumi toimumise ajal oli seadmes teise sideoperaatori SIM-kaart või Elisa SIM-kaart, mis ei kuulu kindlustatule.

11. Kui kindlustusperioodi algusest on möödas 12 kuud, on nii Ifil kui ka kindlustusvõtjal õigus kindlustusleping ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellest teisele lepingu poolele kirjalikult, sms-i või e-posti teel 31 päeva ette.

12. Kui kindlustusperioodi algusest on möödas 12 kuud, on Ifil õigus kindlustusmakset, omavastutust ja/või kindlustustingimusi muuta, teatades sellest kindlustusvõtjale sms-i või e-posti teel 31 päeva ette. Kui kindlustusvõtja muudatusega ei nõustu, on tal õigus kindlusleping ennetähtaegselt üles öelda.

KINDLUSTUSE KEHTIVUSALA

13. Kindlustus kehtib kogu maailmas.

KINDLUSTUSMAKSE

14. Kindlustusmakse ja selle tasumise kord märgitakse kindlustuslepingus. Elisa vahendustasu 45% sisaldub kindlustusmakses.

KINDLUSTUSJUHTUMID

15. Kindlustusjuhtum on kindlustusobjekti vargus, röövimine või ootamatu ja äkiline hävimine või kahjustumine, mis ei ole kindlustuslepinguga välistatud.

16. If hüvitab kahju kolme sama kindlustusperioodi kindlustusjuhtumi eest. Arvesse ei lähe kindlustusjuhtumid, kus kindlustusobjekti parandamise kulu on väiksem kui omavastutus.

17. Kui kindlustusperioodil on toimunud juba kolm kindlustusjuhtumit, kindlustusleping lõpeb ja If järgmiste kindlustusjuhtumite eest hüvitist ei maksa. Kindlustusleping lõpeb päeval, mil kindlustusvõtja teatas Elisale kolmandast kindlustusjuhtumist, kindlustusleping lõpeb automaatselt, eraldi teadet kindlustusvõtjale ei edastata.

VÄLISTUSED

18. If ei hüvita kahju, mis:

18.1. tekkis kindlustusobjekti kadumise tõttu;

18.2. kuulub hüvitamisele garantii alusel;

18.3. tekkis kindlustusobjekti sisemise rikke tõttu. If hüvitab kahju, kui rikke põhjustas ootamatu ja äkiline väline asjaolu;

18.4. on põhjustatud enne kindlustusperioodi algust toimunud sündmusest.

19. If ei hüvita kahju või kulutusi, mis on tekkinud seadme või SIM-kaardi kasutamisest, samuti seadme või SIM-kaardi abil kohustuste võtmisest. Eeltoodud välistusi kasutatakse ka sel juhul, kui seadet ja/või SIM-kaarti kasutati õigusvastaselt ilma kindlustatu nõusolekuta.

20. Kindlustusjuhtumiks ei loeta kindlustusobjekti tavalist kulumist, samuti kindlustusobjekti kriimustumist, kui kriimud ei takista kindlustusobjekti kasutamist.

21. Lisaks eeltoodud välistustele kohaldatakse „Kindlustuse üldtingimuste“ välistusi.

TEGEVUS KAHJU KORRAL

22. Kindlustusjuhtumi korral tuleb esimesel võimalusel pöörduda Elisa poole ning esitada kahjuavaldus koos kindlustusjuhtumi toimumist tõendavate dokumentidega.

23. Seadme varguse või röövimise korral tuleb sellest teatada politseile ning esitada Elisale politsei tõend.

24. Kui kindlustusobjekt on alles, tuleb Elisale esitada ka hävinud või kahjustunud kindlustusobjekt koos lisadega, mis olid algkomplektis.

KAHJU HÜVITAMINE

25. Kindlustushüvitis seisneb selles, et If maksab kindlustuslepinguga ette nähtud ulatuses Elisale hüvitist kindlustusobjekti parandamise või asendamise eest.

26. If ei maksa kindlustatule rahalist hüvitist.

KINDLUSTUSOBJEKTI ASENDAMINE

27. Varguse või röövimise korral, samuti siis, kui kindlustusobjekti ei saa parandada või parandamine on kallim kui uus seade, maksab If Elisale kindlustusobjekti asendamise maksumuse, mida on vähendatud vastavalt amortisatsioonile ja omavastutusele. Amortisatsiooni summa ja omavastutuse peab kindlustusvõtja Elisale ise tasuma või soetama amortisatsiooni ja omavastutuse võrra odavama seadme.

28. Kindlustusobjekti omavastutust ja amortisatsiooni arvutatakse vastavalt alltoodud tabelile.

Seadme jääkväärtus kindlustusjuhtumi hetkel / kindlustusobjekti vanus kuudes
Seadme ostuhind Omavastutus 0-6 kuud 6-12 kuud 12-18 kuud 18-24 kuud
50-149€ 20 100% 80% 60% 40%
150-299€ 35 100% 80% 60% 40%
300-599€ 50 100% 80% 60% 40%
600-1000€ 75 100% 80% 60% 40%

29. Seadme ostuhind on hind, millega seade Elisast osteti. Jääkväärtus on amortisatsiooni võrra vähendatud seadme ostuhind.

30. Uus seade on sama marki ja sama mudeliga kui kindlustusobjekt.

31. Kui sama marki ja mudelit ei ole asendamise ajal saada, asendatakse kindlustusobjekt teise mudeliga kindlustushüvitise summa piires. Kui kindlustatu valib soodsama seadme, hinnavahet rahas või teenustes ei hüvitata.

KINDLUSTUSOBJEKTI PARANDAMINE

32. Kui kindlustusobjekti saab parandada, maksab If Elisale kindlustusobjekti parandamise kulu, millest on lahutatud omavastutus. Omavastutuse summa peab kindlustusvõtja Elisale ise tasuma. Omavastutuse suurus on märgitud kindlustuslepingus.

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.