Rändlusteenused

Tingimused

* Mahu täitumisel saab SMSi teel osta järgmised 5 GB hinnaga 10 €.

** Maht 10 GB kehtib summeerituna Läti ja Leedu Bite'i võrgus. Mahu täitumisel saab SMSi teel osta järgmised 10 GB hinnaga
10 €.

*** Maht 20 GB kehtib summeerituna Soome Elisa, Läti ja Leedu Bite'i ning Venemaa Megafon Russia operaatorvõrgus. Mahu täitumisel saab SMSi teel osta järgmised 20 GB hinnaga 15 €.

**** 50 GB andmesidemahu täitumisel on Elisal õigus vähendada jooksva kalendrikuu lõpuni teenusepaketis sisalduvat andmesideteenuse maksimumkiirust kuni 264 kbit/s-ni.

Välisriigis viibides lukusta seade eelpoolnimetatud võrku, et vältida olukorda, kus seade valib ise automaatselt teise operaatori võrgu!

Pakett aktiveerub liitumislepingu sõlmimisele või paketivahetusele järgneval päeval ning selle kohta saadetakse kinnitav SMS nii põhiliidesele kui lisateavitusnumbrile, eeldusel, et viimane on lepingus märgitud.

MiNT Business Finland

Paketiga saavad liituda nii olemasolevad kui ka uued juriidilisest isikust kliendid.

Paketi tingimused ja hinnakiri kehtivad Eesti Elisa ja Soome Elisa operaatorvõrgus.

Andmemahtu arvestatakse 1 kB täpsusega.

Paketis sisalduva Eesti-sisese andmesidemahu 50 GB täitumisel on Elisal õigus kuni jooksva kalendrikuu lõpuni vähendada andmesideteenuse maksimumkiirust kiiruseni 264 kbit/s.

Kui klient vahetab oma senise MiNTi paketi ümber MiNT Business Finlandi vastu, siis paketivahetus aktiveerub arveldusperioodi alguskuupäevast. Kasutatud mobiilse andmeside mahtu hakatakse arvestama

Eesti Elisa operaatorvõrgus tagasiulatuvalt kuu algusest;

Soome Elisa operaatorvõrgus paketivahetuse päevast, st paketi sisse kuuluva välisriigis tarbitava andmesidemahtu ei arvestata mitte tagasiulatuvalt, vaid alates paketiga liitumise päevast.

Kui klient on Soome Elisa võrgus paketis sisalduvast 5 GBst 80% ära kasutanud, saab ta teavitussõnumi kujul „372 5XXX XXXX on ara kasutanud 80% lubatud MiNT Business Finlandi andmesidemahust. Sinu Elisa.”

Kui klient on Soome Elisa operaatorvõrgus paketis sisalduva andmemahu 5 GB täielikult ära kasutanud, saab ta sellekohase teavitussõnumi. See sisaldab juhiseid limiidi suurendamiseks, et kasutada järgmist 5 GB suurust mahtu: „3725XXXXXXX on lubatud MiNT Business Finlandi andmesidemahu ara kasutanud. Limiidi suurendamiseks saada numbrile 3726320320 sonum sisuga 3725XXXXXXX MINTFI. Sinu Elisa.” Kui saadetud sõnum oli korrektne, saab klient teavitussõnumi kujul „MiNT Business Finlandi andmesidelimiiti on suurendatud. Meeldivat kasutamist! Sinu Elisa.” Teenuse eest lisatakse arvele tasulise SMSi rida sisuga „Mint Business Finlandi laadimine” (hind on 10 eurot, millele lisandub käibemaks).

Kui Soome Elisa operaatorvõrku kasutav klient ei saada pärast paketis sisalduva andmemahu 5 GB täielikult ära kasutamist jooksva kuu andmesidelimiidi suurendamise sõnumit, siis ei saa ta kuni selle kuu lõpuni Soome Elisa võrgus andmesidet kasutada. Tal on võimalus kasutada vaikelimiidi (30/60/120/240 eurot) eest andmesidet Soome DNA operaatorvõrgus. Selle teenuse hind on kirjas Elisa koduleheküljel.

Pärast paketis sisalduva andmemahu 5 GB täielikult ära kasutamist Soome Elisa operaatorvõrgus ei toimu automaatset üleminekut vaikelimiidile.

Soome Elisa operaatorvõrgus kasutamata jäänud MiNT Business Finlandi mobiilse andmeside mahtu ei kanta üle järgmisse arveldusperioodi.

Teistes võrkudes üle maailma, kus andmeside-roaming on avatud, saab klient mobiilset andmesidet kasutada Elisa koduleheküljel kuvatud hinnaga kuni kliendi poolt määratud vaikelimiidi täitumiseni. Vaikelimiidi täitumise korral saab klient teavitussõnumi SMS-i kujul:

„3725XXXXXXX on lubatud Elisa roaming’u andmesidemahu ara kasutanud. Limiidi suurendamiseks saada numbrile 3726320320 sonum sisuga 3725XXXXXXX . Sinu Elisa.”

Arveldamistingimused

MiNT Business Finland on numbripõhise kuutasuga pakett, mille hinnale lisandub käibemaks.

MiNT Business Finland paketiga liitumise tasu on 2,8 eurot (hinnale lisandub käibemaks). Liitumiskuul lisandub kuutasu proportsionaalselt võrgus aktiivselt oldud ajaga.

Kuutasu arvutatakse kuu täpsusega. Liitumiskuul arvutatakse kuutasu proportsionaalselt võrgus aktiivselt oldud ajaga. Paketivahetuskuul kehtib kuutasu täies ulatuses. Kuutasu kehtib ka ajavahemikul, mil kliendile teenuste osutamine on piiratud, st ta saab teenuseid kasutada ainult piiratud osas.

Klient kohustub tasuma kuutasu kuni liitumislepingu lõpetamiseni.

Kuutasu sees on igal arveldusperioodil Eesti-sisene andmesidemaht 50 GB ulatuses ja Soome Elisa operaatorvõrgus 5 GB ulatuses. Eesti Elisa operaatorvõrgus kasutatud mobiilse andmeside mahtu hakatakse arvestama tagasiulatuvalt kuu algusest, Soome Elisa operaatorvõrgus kasutatud mobiilse andmeside mahtu hakatakse arvestama paketivahetuse päevast. Paketi aktiveerumise kohta laekub kinnitav SMS nii põhiliidesele kui lisateavitunumbrile kui see on märgitud. SMS tekst on järgnev “Hea klient. Numbrile 37256XXXXXX on aktiveeritud MiNT Business Finland andmeside roamingpakett. Sinu Elisa.”

Kuutasu sees ei ole kõned, SMSid ega roaming’uteenus (välja arvatud Soome Elisa operaatorvõrgus kasutatav mobiilne andmeside mahuga 5 GB).

Erandjuhul võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda edasi järgmisse arveldusperioodi.

MiNTi paketid on mõeldud andmeside kasutamiseks. Kui klient kasutab MiNTi SIM-kaarti siiski Eesti piires helistamiseks, maksab tavakõne 0,16 eurot minut ja SMSi saatmine 0,1 eurot (hinnad sisaldavad käibemaksu).

MiNT Roaming pakettide (sh MiNT Business Finlandi)  kõnede hinnakiri on kättesaadav siin ja välismaale helistamise teave siin.

MiNT Roamingu paketid ei ole ette nähtud P2P (peer-to-peer ’kasutajalt kasutajale’) failivahetusprogrammide vahendusel andmete üles- või allalaadimiseks.

Hinnakiri kehtib paketi tingimustes kirjeldatud teenuste tarbimisele. Andmesidelimiidi teenuse kohta on lisateave kättesaadav siin ja eritariifsete teenuste kohta siin.

MiNT Business regional

Paketiga saavad liituda nii olemasolevad kui ka uued juriidilisest isikust kliendid.

Paketi tingimused ja hinnakiri kehtivad Eesti Elisa, Soome Elisa, Läti Bite ja Leedu Bite ning Venemaa Megafon Russia operaatorvõrgus.

Andmemahtu arvestatakse 1 kB täpsusega.

Paketis sisalduva Eesti-sisese andmesidemahu 50 GB täitumisel on Elisal õigus kuni jooksva kalendrikuu lõpuni vähendada andmesideteenuse maksimumkiirust kiiruseni 264 kbit/s.

Kui klient vahetab oma senise MiNTi paketi ümber MiNT Business Regional vastu, siis paketivahetus aktiveerub arveldusperioodi alguskuupäevast. Kasutatud mobiilse andmeside mahtu hakatakse arvestama

Eesti Elisa operaatorvõrgus tagasiulatuvalt kuu algusest;

Soome Elisa, Läti Bite ja Leedu Bite ning Venemaa Megafon Russia operaatorvõrgus paketiga liitumise päevast.

Kui klient on Soome Elisa, Läti Bite, Leedu Bite ja/või Venemaa Megafon Russia operaatorvõrgus paketis sisalduvast 20 GBst 80% ära kasutanud, saab ta teavitussõnumi kujul "372 5XXX XXXX on ara kasutanud 80% lubatud MiNT Business Regional andmesidemahust. Sinu Elisa".

Kui klient on Soome Elisa, Läti Bite, Leedu Bite ja/või Venemaa Megafon Russia operaatorvõrgus paketis sisalduvad 20 GB täielikult ära kasutanud, saab ta sellekohase teavitussõnumi. See sisaldab juhiseid limiidi suurendamiseks, et kasutada järgmist 20 GB suurust mahtu: "3725XXXXXXX on lubatud MiNT Business Regionali andmesidemahu ara kasutanud. Limiidi suurendamiseks saada palun numbrile 3726320320 sonum sisuga 3725XXXXXXX MINTREG. Sinu Elisa". Kui saadetud sõnum oli korrektne, saab klient teavitussõnumi kujul "MiNT Business Regional andmesidelimiiti on suurendatud. Meeldivat kasutamist! Sinu Elisa". Teenuse eest lisatakse arvele tasulise SMSi rida sisuga "Mint Business Regionali laadimine" (hind on 15 eurot, millele lisandub käibemaks).

Kui Soome Elisa, Läti Bite, Leedu Bite ja/või Venemaa Megafon Russia operaatorvõrku kasutav klient ei saada pärast paketis sisalduva andmemahu 20 GB täielikult ära kasutamist jooksva kuu andmesidelimiidi suurendamise sõnumit, siis ei saa ta kuni selle kuu lõpuni Soome Elisa, Läti Bite, Leedu Bite ega Venemaa Megafon Russia operaatorvõrgus andmesidet kasutada. Tal on võimalus kasutada vaikelimiidi (30/60/120/240 eurot) eest andmesidet Elisa koduleheküljel kuvatud hinnaga.

Pärast paketis sisalduva andmemahu 20 GB täielikult ära kasutamist Soome Elisa, Läti Bite, Leedu Bite ja/või Venemaa Megafon Russia operaatorvõrgus ei toimu automaatset üleminekut vaikelimiidile.

Soome Elisa, Läti Bite, Leedu Bite ja/või Venemaa Megafon Russia operaatorvõrgus kasutamata jäänud MiNT Business Balticsi mobiilse andmeside mahtu ei kanta üle järgmisse arveldusperioodi.

Teistes võrkudes üle maailma, kus andmeside-roaming on avatud, saab klient mobiilset andmesidet kasutada Elisa koduleheküljel kuvatud hinnaga kuni kliendi poolt määratud vaikelimiidi täitumiseni. Vaikelimiidi täitumise korral saab klient teavitussõnumi kujul:

"3725XXXXXXX on lubatud Elisa roaming'u andmesidemahu ara kasutanud. Limiidi suurendamiseks saada numbrile 3726320320 sonum sisuga 3725XXXXXXX. Sinu Elisa."

Arveldamistingimused

MiNT Business Regional on numbripõhise kuutasuga pakett, mille hinnale lisandub käibemaks.

MiNT Business Regionali paketiga liitumise tasu on 2,8 eurot (hinnale lisandub käibemaks). Liitumiskuul lisandub kuutasu proportsionaalselt võrgus aktiivselt oldud ajaga.

Kuutasu arvutatakse kuu täpsusega. Liitumiskuul arvutatakse kuutasu proportsionaalselt võrgus aktiivselt oldud ajaga. Paketivahetuskuul kehtib kuutasu täies ulatuses. Kuutasu kehtib ka ajavahemikul, mil kliendile teenuste osutamine on piiratud, st ta saab teenuseid kasutada ainult piiratud osas.

Klient kohustub tasuma kuutasu kuni liitumislepingu lõpetamiseni.

Kuutasu sees on igal arveldusperioodil Eesti-sisene andmesidemaht 50 GB ulatuses, Soome Elisa, Läti Bite, Leedu Bite ning Venemaa Megafon Russia operaatorvõrgus summeerituna 20 GB ulatuses. Eesti Elisa operaatorvõrgus kasutatud mobiilse andmeside mahtu hakatakse arvestama tagasiulatuvalt kuu algusest. Soome Elisa, Läti Bite ja Leedu Bite ja/või Venemaa Megafon Russia operaatorvõrgus kasutatud mobiilse andmeside mahtu hakatakse arvestama paketivahetuse päevast. Paketi aktiveerumise kohta laekub kinnitav SMS nii põhiliidesele kui lisateavitunumbrile kui see on märgitud. SMS tekst on järgnev “Hea klient. Numbrile 37256XXXXXX on aktiveeritud MiNT Business Regional andmeside roamingpakett. Sinu Elisa.”

Kuutasu sees ei ole kõned, SMSid ega roaming’u-teenus (välja arvatud Soome Elisa, Läti Bite, Leedu Bite ning Venemaa Megafon Russia operaatorvõrgus kasutatav mobiilne andmeside summeerituna mahuga 20 GB).

Erandjuhul võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda edasi järgmisse arveldusperioodi.

MiNTi paketid on mõeldud andmeside kasutamiseks. Kui klient kasutab MiNTi SIM-kaarti siiski Eesti piires helistamiseks, maksab tavakõne 0,16 eurot minut ja SMSi saatmine 0,1 eurot (hinnad sisaldavad käibemaksu).

MiNT Roamingu pakettide (sh MiNT Business Regionali)  kõnede hinnakiri on kättesaadav siin ja välismaale helistamise teave siin.

MiNT Roamingu paketid ei ole ette nähtud P2P (peer-to-peer ’kasutajalt kasutajale’) failivahetusprogrammide vahendusel andmete üles- või allalaadimiseks.

Hinnakiri kehtib paketi tingimustes kirjeldatud teenuste tarbimisele. Andmesidelimiidi teenuse kohta on lisateave kättesaadav siin ja eritariifsete teenuste kohta siin.

MiNT Business Russia

Paketiga saavad liituda nii olemasolevad kui ka uued juriidilisest isikust kliendid.

Paketi tingimused ja hinnakiri kehtivad Eesti Elisa ja Venemaa Megafon Russia operaatorvõrgus.

Andmemahtu arvestatakse 1 kB täpsusega.

Paketis sisalduva Eesti-sisese andmesidemahu 50 GB täitumisel on Elisal õigus kuni jooksva kalendrikuu lõpuni vähendada andmesideteenuse maksimumkiirust kiiruseni 264 kbit/s.

Kui klient vahetab oma senise MiNTi paketi ümber MiNT Business Russia vastu, siis paketivahetus aktiveerub arveldusperioodi alguskuupäevast. Kasutatud mobiilse andmeside mahtu hakatakse arvestama

Eesti Elisa operaatorvõrgus tagasiulatuvalt kuu algusest;

Venemaa Megafoni Russia operaatorvõrgus paketivahe päevast, st paketi sisse kuuluva välisriigis tarbitava andmesidemahtu ei arvestata mitte tagasiulatuvalt, vaid alates paketiga liitumise päevast.

Kui klient on Venemaa Megafoni Russia võrgus paketis sisalduvast 5 GBst 80% ära kasutanud, saab ta teavitussõnumi kujul „372 5XXX XXXX on ara kasutanud 80% lubatud MiNT Business Russia andmesidemahust. Sinu Elisa.”

Kui klient on Venemaa Megafon Russia operaatorvõrgus paketis sisalduva andmemahu 5 GB täielikult ära kasutanud, saab ta sellekohase teavitussõnumi. See sisaldab juhiseid limiidi suurendamiseks, et kasutada järgmist 5 GB suurust mahtu: „3725XXXXXXX on lubatud MiNT Business Russia andmesidemahu ara kasutanud. Limiidi suurendamiseks saada numbrile 3726320320 sonum sisuga 3725XXXXXXX MINTRUS. Sinu Elisa.” Kui saadetud sõnum oli korrektne, saab klient teavitussõnumi kujul „MiNT Business Russia andmesidelimiiti on suurendatud. Meeldivat kasutamist! Sinu Elisa.” Teenuse eest lisatakse arvele tasulise SMSi rida sisuga „Mint Business Russia laadimine” (hind on 10 eurot, millele lisandub käibemaks).

Kui Venemaa Megafoni Russia operaatorvõrku kasutav klient ei saada pärast paketis sisalduva andmemahu 5 GB täielikult ära kasutamist jooksva kuu andmesidelimiidi suurendamise sõnumit, siis ei saa ta kuni selle kuu lõpuni Venemaa Megafon Russia võrgus andmesidet kasutada. Tal on võimalus kasutada vaikilimiidi (30/60/120/240 eurot) eest andmesidet Elisa koduleheküljel kuvatud hinnaga.

Pärast paketis sisalduva andmemahu 5 GB täielikult ära kasutamist Venemaa Megafon Russia operaatorvõrgus ei toimu automaatset üleminekut vaikelimiidile.

Venemaa Megafon Russia operaatorvõrgus kasutamata jäänud MiNT Business Russia mobiilse andmeside mahtu ei kanta üle järgmisse arveldusperioodi.

Teistes võrkudes üle maailma, kus andmeside-roaming on avatud, saab klient mobiilset andmesidet kasutada Elisa koduleheküljel kuvatud hinnaga kuni kliendi poolt määratud vaikelimiidi täitumiseni. Vaikilimiidi täitumise korral saab klient teavitussõnumi kujul:

„3725XXXXXXX on lubatud Elisa roaming’u andmesidemahu ara kasutanud. Limiidi suurendamiseks saada numbrile 3726320320 sonum sisuga 3725XXXXXXX. Sinu Elisa.”

Arveldamistingimused

MiNT Business Russia on numbripõhise kuutasuga pakett, mille hinnale lisandub käibemaks.

MiNT Business Russia paketiga liitumise tasu on 2,8 eurot (hinnale lisandub käibemaks). Liitumiskuul lisandub kuutasu proportsionaalselt võrgus aktiivselt oldud ajaga.

Kuutasu arvutatakse kuu täpsusega. Liitumiskuul arvutatakse kuutasu proportsionaalselt võrgus aktiivselt oldud ajaga. Paketivahetuskuul kehtib kuutasu täies ulatuses. Kuutasu kehtib ka ajavahemikul, mil kliendile teenuste osutamine on piiratud, st ta saab teenuseid kasutada ainult piiratud osas.

Klient kohustub tasuma kuutasu kuni liitumislepingu lõpetamiseni.

Kuutasu sees on igal arveldusperioodil Eesti-sisene andmesidemaht 50 GB ulatuses ja Venemaa Megafon Russia operaatorvõrgus 5 GB ulatuses. Eesti Elisa operaatorvõrgus kasutatud mobiilse andmeside mahtu hakatakse arvestama tagasiulatuvalt kuu algusest, Venemaa Megafon Russia operaatorvõrgus kasutatud mobiilse andmeside mahtu paketivahetuse päevast. Paketi aktiveerumise kohta laekub kinnitav SMS nii põhiliidesele kui lisateavitunumbrile kui see on märgitud. SMS tekst on järgnev “Hea klient. Numbrile 37256XXXXXX on aktiveeritud MiNT Business Russia andmeside roamingpakett. Sinu Elisa.”

Kuutasu sees ei ole kõned, SMSid ega roaming’uteenus (välja arvatud Venemaa Megafon Russia operaatorvõrgus kasutatav mobiilne andmeside mahuga 5 GB).

Erandjuhul võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda edasi järgmisse arveldusperioodi.

MiNTi paketid on mõeldud andmeside kasutamiseks. Kui klient kasutab MiNTi SIM-kaarti siiski Eesti piires helistamiseks, maksab tavakõne 0,16 eurot minut ja SMSi saatmine 0,1 eurot (hinnad sisaldavad käibemaksu).

MiNT Roamingu pakettide (sh MiNT Business Russia)  kõnede hinnakiri on kättesaadav siin ja välismaale helistamise teave siin.

MiNT Roamingu paketid ei ole ette nähtud P2P (peer-to-peer ’kasutajalt kasutajale’) failivahetusprogrammide vahendusel andmete üles- või allalaadimiseks.

Hinnakiri kehtib paketi tingimustes kirjeldatud teenuste tarbimisele. Andmesidelimiidi teenuse kohta on lisateave kättesaadav siin ja eritariifsete teenuste kohta siin.

MiNT Business Baltics

1.         Paketiga saavad liituda nii olemasolevad kui ka uued juriidilisest isikust kliendid.

2.         Paketi tingimused ja hinnakiri kehtivad Eesti Elisa, Läti Bite ja Leedu Bite operaatorvõrgus.

3.         Andmemahtu arvestatakse 1 kB täpsusega.

4.         Paketis sisalduva Eesti-sisese andmesidemahu 50 GB täitumisel on Elisal õigus kuni jooksva kalendrikuu lõpuni vähendada andmesideteenuse maksimumkiirust kiiruseni 264 kbit/s.

5.         Kui klient vahetab oma senise MiNTi paketi ümber MiNT Business Balticsi vastu, siis paketivahetus aktiveerub arveldusperioodi alguskuupäevast. Kasutatud mobiilse andmeside mahtu hakatakse arvestama

1.         Eesti Elisa operaatorvõrgus tagasiulatuvalt kuu algusest;

2.         Läti Bite ja Leedu Bite operaatorvõrgus alates paketivahetuse päevast.

6.         Kui klient on Läti Bite või Leedu Bite operaatorvõrgus paketis sisalduvast 10 GBst 80% ära kasutanud, saab ta teavitussõnumi kujul „372 5XXX XXXX on ara kasutanud 80% lubatud MiNT Business Balticsi andmesidemahust. Sinu Elisa”.

7.         Kui klient on Läti Bite või Leedu Bite operaatorvõrgus paketis sisalduvad 10 GB täielikult ära kasutanud, saab ta sellekohase teavitussõnumi. See sisaldab juhiseid limiidi suurendamiseks, et kasutada järgmist 10 GB suurust mahtu: „3725XXXXXXX on lubatud MiNT Business Balticsi andmesidemahu ara kasutanud. Limiidi suurendamiseks saada palun numbrile 3726320320 sonum sisuga 3725XXXXXXX MINTBALT. Sinu Elisa”. Kui saadetud sõnum oli korrektne, saab klient teavitussõnumi kujul „MiNT Business Balticsi andmesidelimiiti on suurendatud. Meeldivat kasutamist! Sinu Elisa”. Teenuse eest lisatakse arvele tasulise SMSi rida sisuga „Mint Business Balticsi laadimine” (hind on 10 eurot, millele lisandub käibemaks).

8.         Kui Läti Bite või Leedu Bite operaatorvõrku kasutav klient ei saada pärast paketis sisalduva andmemahu 10 GB täielikult ära kasutamist jooksva kuu andmesidelimiidi suurendamise sõnumit, siis ei saa ta kuni selle kuu lõpuni Läti Bite ega Leedu Bite operaatorvõrgus andmesidet kasutada. Tal on võimalus kasutada vaikelimiidi (30/60/120/240 eurot) eest andmesidet Elisa koduleheküljel kuvatud hinnaga.

9.         Pärast paketis sisalduva andmemahu 10 GB täielikult ära kasutamist Läti Bite või Leedu Bite operaatorvõrgus ei toimu automaatset üleminekut vaikelimiidile.

10.       Läti Bite või Leedu Bite operaatorvõrgus kasutamata jäänud MiNT Business Balticsi mobiilse andmeside mahtu ei kanta üle järgmisse arveldusperioodi.

11.       Teistes võrkudes üle maailma, kus andmeside-roaming on avatud, saab klient mobiilset andmesidet kasutada Elisa koduleheküljel kuvatud hinnaga kuni kliendi poolt määratud vaikelimiidi täitumiseni. Vaikelimiidi täitumise korral saab klient teavitussõnumi kujul:

„3725XXXXXXX on lubatud Elisa roaming’u andmesidemahu ara kasutanud. Limiidi suurendamiseks saada numbrile 3726320320 sonum sisuga 3725XXXXXXX. Sinu Elisa.”

Arveldamistingimused

MiNT Business Baltics on numbripõhise kuutasuga pakett, mille hinnale lisandub käibemaks.

MiNT Business Balticsi paketiga liitumise tasu on 2,8 eurot (hinnale lisandub käibemaks). Liitumiskuul lisandub kuutasu proportsionaalselt võrgus aktiivselt oldud ajaga.

Kuutasu arvutatakse kuu täpsusega. Liitumiskuul arvutatakse kuutasu proportsionaalselt võrgus aktiivselt oldud ajaga. Paketivahetuskuul kehtib kuutasu täies ulatuses. Kuutasu kehtib ka ajavahemikul, mil kliendile teenuste osutamine on piiratud, st ta saab teenuseid kasutada ainult piiratud osas.

Klient kohustub tasuma kuutasu kuni liitumislepingu lõpetamiseni.

Kuutasu sees on igal arveldusperioodil Eesti-sisene andmesidemaht 50 GB ulatuses, Läti Bite või Leedu Bite operaatorvõrgus 10 GB ulatuses. Eesti Elisa operaatorvõrgus kasutatud mobiilse andmeside mahtu hakatakse arvestama tagasiulatuvalt kuu algusest. Läti Bite või Leedu Bite operaatorvõrgus kasutatud mobiilse andmeside mahtu hakatakse arvestama paketivahetuse päevast. Paketi aktiveerumise kohta laekub kinnitav SMS nii põhiliidesele kui lisateavitunumbrile kui see on märgitud. SMS tekst on järgnev “Hea klient. Numbrile 37256XXXXXX on aktiveeritud MiNT Business Baltics andmeside roamingpakett. Sinu Elisa.”

Kuutasu sees ei ole kõned, SMSid ega roaming’u-teenus (välja arvatud Läti Bite või Leedu Bite operaatorvõrgus kasutatav mobiilne andmeside mahuga 10 GB).

Erandjuhul võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda edasi järgmisse arveldusperioodi.

MiNTi paketid on mõeldud andmeside kasutamiseks. Kui klient kasutab MiNTi SIM-kaarti siiski Eesti piires helistamiseks, maksab tavakõne 0,16 eurot minut ja SMSi saatmine 0,1 eurot (hinnad sisaldavad käibemaksu).

MiNT Roaming pakettide (sh MiNT Business Balticsi)  kõnede hinnakiri on kättesaadav siin ja välismaale helistamise teave siin.

MiNT Roamingu paketid ei ole ette nähtud P2P (peer-to-peer ’kasutajalt kasutajale’) failivahetusprogrammide vahendusel andmete üles- või allalaadimiseks.

Hinnakiri kehtib paketi tingimustes kirjeldatud teenuste tarbimisele. Andmesidelimiidi teenuse kohta on lisateave kättesaadav siin ja eritariifsete teenuste kohta siin.

 


Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.