Äripaketid

Tingimused

1. Liitumistasu Äripaketiga liitumisel on 3,5 € (kolm eurot ja viiskümmend senti) v.a juhul kui klient liitub Elisaga numbriliikuvuse teel.

2. Äripaketid on numbripõhise kuutasuga paketid.

3. Äripakettide kuutasu arvestatakse paketi tellimise või sellest loobumise kuul proportsionaalselt, st see vastab võrgu aktiivselt oldud päevade arvule.

4. Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.

5. Paketivahetuskuul hakkavad uue paketi hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguspäevast. Kui paketivahetusel vana pakett ei sisaldanud Euroopa Liidu roaming kõneminuteid, hakkab 60 roaming-kõneminuti pakkumine kehtima kõnedele, mis on tehtud paketivahetuse järgselt.

6. Vahetades olemasoleva Äripaketi kõnepaketi vastu hakkavad uue paketi hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguskuupäevast. NB! Äripaketi alusel tarbitud mobiilse interneti andmesideteenus arvestatakse paketivahetuse alguskuupäevast mahupõhise hinnaga 2,28 €/MB.

7. Erandjuhul võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda järgmisesse arveldusperioodi.

8. Kõikides Äripakettides on võimalik kasutada nii 2G; 3G; 3,5G kui ka 4G mobiilse interneti sagedusi, olenevalt millist võrku ja SIM-kaarti seade toetab.

9. Äripaketi kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil vastavalt paketile:

9.1. 100 kõneminutit (Äri XS);

9.2. 500 kõneminutit (Äri S);

9.3. 5000 kõneminutit (Äri M);

9.4. 5000 kõneminutit (Äri L) ning

9.5. 5000 kõneminutit (Äri XL), mida saab kasutada helistamiseks Eesti operaatorite võrkudesse. Iga järgneva kõneminuti hind on 0,03 € (Äri XS ja Äri S) ning 0,012 € (Äri M, Äri L ning Äri XL).

10. Äripakettide Äri L ja XL kasutajad helistavad välismaale soodushinnaga: Soome, Rootsi, Norra. Taani, Lätti ja Leetu helistamine maksab 0,06 €/min.

11. Igal arveldusperioodil sisaldavad Äripaketid 60 roaming-kõneminutit, mida saab kasutada kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks Euroopa Liidu riikides roamingus olles. Seejuures arvestatakse 60 roaming-kõneminuti hulka:

11.1. väljuvad kõneminutid, mis on tehtud Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse riigist ning kus vastaspool kasutab samuti Euroopa Liidu või Euroopa majandusühenduse riigi operaatori teenuseid;

11.2. sisenevad kõneminutid, mis on vastu võetud viibides Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse riigis.

12. 60 roaming-kõneminuti hulka ei arvestata kõnesid eritariifsetele numbritele; videokõnesid ning kõnesid, kus klient helistab Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse riigist välja (näiteks Ameerika Ühendriikidesse).

13. 60 roaming-kõneminuti täitumisel arveldatakse igat järgnevat kõneminutit Elisa roaming hinnakirjast lähtuvalt. Roaming hinnakirjaga saad tutvuda siin.

14. Äripaketi kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil vastavalt paketile:

14.1. 100 SMSi-i (Äri XS);

14.2. 500 SMSi-i (Äri S);

14.3. 1000 SMSi-i (Äri M);

14.4. 3000 SMS-i (Äri L) ning

14.5. 5000 SMSi (Äri XL), mida saab kasutada SMSide saatmiseks Eesti operaatorite võrkudesse. Iga järgneva SMSi hind on 0,036 €.

15. Äripakettide kuutasule lisanduvad ning vastava teenuse kohta kehtiva eraldi hinnakirja järgi maksustatakse ka kõik eelpool nimetamata ja järgnevalt loetletud teenused: rahvusvahelised teenused; roamingu teenused (v.a. esimesed 60 minutit roaming-kõnesid Euroopa Liidus); MMS-id; m-interneti päevapiletite tellimine; kõnekaardi laadimine; lisateenuste kuumaksed; ühekordsed tasud; kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele; M-loto; M-parkimine; M-pilet ja M-ostud ning eritariifsed kõned ja SMS-id.

16. Äripakettides on andmete alla- ja üleslaadimise kiirused maksimaalsed.

17. Äripakettide puhul on kasutatav mobiilse andmesidemaht piiratud: 100 MB (Äri XS), 500 MB (Äri S), 2 GB (Äri M), 10 GB (Äri L) ning 20 GB (Äri XL).

18. Kui kalendrikuu kasutatav paketipõhine andmesidemaht täitub arvestatakse andmesideteenuse tarbimist vastavalt 0,0024€/MB (Äri XS, Äri S, Äri M ja Äri L) ning 0,0012€/MB (Äri XL).

19. Elisa teavitab klienti lähenevast andmesidemahu täitmisest SMS-i vahendusel kliendi kontaktnumbrile.

20. Elisa eeldab, et klient kasutab Äripakette mõistlikult (need on ette nähtud mobiiltelefonis interneti kasutamiseks), st kasutab talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Elisa pakutavate sideteenuste tavamahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita Elisa võrgus häireid. Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane ainult juhul, kui paketti kasutatakse isiklikul otstarbel suhtluseesmärgil samal ajal kahe inimese vahel dialoogi pidamiseks. Kõik muud kasutusviisid (sealhulgas, kuid mitte ainult, alljärgnevad näited) on käesolevate tingimuste kohaselt paketi ebamõistlik kasutamine ja käsitatav liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Elisale muu hulgas õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sealhulgas kehtestada lisatasusid), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda temaga sõlmitud liitumisleping üles. Elisal on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada võimalikke piiranguid üldiselt ja eraldi iga kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud. Samuti on Elisal paketi ebamõistliku kasutamise korral õigus nõuda kliendilt sisse paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju.

21. Äripaketid ei ole ette nähtud andmete üles- ega allalaadimiseks P2P- (kasutajalt kasutajale, ingl peer-to-peer) või M2M- (seadmelt seadmele, ingl machine-to-machine) meetodil.

22. Äripaketid ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad andmesidesessioonid. Elisa jätab endale õiguse piirata või prioriteerida internetiühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või internetiteenuste kasutajatele teenuste kasutamisel häireid.

23. Äripaketi kasutamisel kohustub klient järgima lisaks nimetatud teenuspaketitingimustele ka Elisa Eesti AS internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin.

24. Elisal on õigus pakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.

25. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

 

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.