Liigu edasi põhisisu juurde
Elisa

Breadcrumb

Millises keskkonnas sa veebi kaudu TV-d saad vaadata, sõltub sellest, millise TV-teenuse kasutaja sa oled.
Uus Elisa Elamus Liitumised alates 10.08.2021 Mine vaatama
Vanemad TV-teenused Liitumised enne 10.08.2021 Mine vaatama
 • Antud teenus on aegunud.

Euroopa nutipaketid

Tingimused

 1. Liitumistasu Euroopa Nutipakettidega liitumisel on 3,5 € (kolm eurot ja viiskümmend senti) v.a juhul kui klient liitub Elisaga numbriliikuvuse teel.
 2. Euroopa Nutipaketid on numbripõhise kuutasuga paketid.
 3. Euroopa Nutipakettide kuutasu arvestatakse liitumise ja lõpetamise kuul proportsionaalselt, st see vastab võrgu aktiivselt oldud päevade arvule.
 4. Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.
 5. Vahetades olemasoleva paketi Euroopa Nutipakett vastu, hakkavad paketivahetuskuul uue paketi kõnede ja sõnumite hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguspäevast. Euroopa Nutipakettides sisalduv roaming internet hakkab kehtima paketivahetuse järgselt.
 6. Vahetades olemasoleva Euroopa Nutipaketi kõnepaketi või nutipaketi vastu hakkavad uue paketi kõnede ja sõnumite hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguskuupäevast. NB! Nutipaketi alusel tarbitud Eestisisesele mobiilse interneti andmesideteenus arvestatakse paketivahetusel kõnepaketiks paketivahetuse alguskuupäevast mahupõhise hinnaga 2,28 €/MB. Euroopa Nutipaketiga paketivahetuseni tarbitud jooksva kuu roaming andmeside hinnastatakse Euroopa Nutipaketi hinnakirja järgi. Paketivahetuse järgselt kasutatud roaming-andmeside hinnastatakse uue paketi kehtiva hinnakirja järgi.
 7. Erandjuhul võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda järgmisesse arveldusperioodi.
 8. Kõikides Euroopa Nutipakettides on võimalik kasutada nii 2G; 3G; 3,5G kui ka 4G mobiilse interneti sagedusi, olenevalt millist võrku seade toetab ning SIM-kaarti kasutab.
 9. Euroopa Nutipakett 8; Euroopa Nutipakett 12; Euroopa Nutipakett 16; Euroopa Nutipakett 19 ja Euroopa Nutipakett 21 kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil piiramatult kõneminuteid Eesti operaatorite numbritele (ei sisalda kõnesid Eestist välismaale) ning vastavalt 1000/1500/2000/2000/2000 kõneminutit mida saab kasutada:

9.1  kõnede vastuvõtmiseks roamingus ehk rändluses juhul kui kasutaja viibib Euroopa Liidu või Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte või Albaania operaatori mobiilivõrgus;

9.2  väljahelistamiseks roamingus ehk rändluses juhul kui kasutaja viibib Euroopa Liidu, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte või Albaania operaatori mobiilivõrgus ning number, millele kasutaja helistab, kasutab samuti eelmainitud riikide operaatorite teenuseid.

9.3  Kuutasus sisalduva mahu täitumisel maksab iga järgnev Eestisisene kõne 0,05 €/min; rändluses viibides (Euroopa Liidu riigis, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel, Albaanias) vastuvõetud kõne 0,05 €/min ja välja helistatud kõne eelmainitud riikide ning Eesti operaatorite numbritele 0,05 €/min.

9.4  Roaming kõne, SMS ning andmeside tarbimine, mis ei hõlma eelmainitud riike, hinnastatakse tavapärase roaming tarbimise hinnakirja järgi.

9.5   Euroopa Nutipakettides sisalduvate kõnede ja sõnumite mahu hulka ei arvestata kõnesid ja sõnumeid eritariifsete numbritele ning kõnesid, kus klient helistab Euroopa Liidu või teistest eelmainitud riikidest (Norra, Liechtenstein, Island, Fääri saared, Albaania) välja (näiteks Ameerika Ühendriikidesse).

 1. Euroopa Nutipakett 8; Euroopa Nutipakett 12; Euroopa Nutipakett 16; Euroopa Nutipakett 19 ja Euroopa Nutipakett 21 kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil piiramatult SMS sõnumeid Eesti operaatorite numbritele (ei sisalda SMS sõnumeid Eestist välismaale) ning vastavalt 1000/1500/2000/2000/2000 sõnumit, mida saab kasutada:

10.1 SMS-ide saatmiseks rändluses juhul kui kasutaja viibib Euroopa Liidu, Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte või Albaania operaatori mobiilivõrgus ning number, millele klient sõnumi saadab, kasutab samuti eelmainitud riikide operaatorite teenuseid.

10.2 Kuutasus sisalduva sõnumite mahu täitumisel maksab iga järgnev Eestisisene ja roamingus saadetus SMS 0,05€/tk.

15. Euroopa Nutipakettide kuutasule lisanduvad ning vastava teenuse kohta kehtiva eraldi hinnakirja järgi maksustatakse ka kõik eelpool nimetamata ja järgnevalt loetletud teenused: rahvusvahelised teenused; roamingu teenused; MMS-id; m-interneti päevapiletite tellimine; kõnekaardi laadimine; lisateenuste kuumaksed; ühekordsed tasud; kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele; M-loto; M-parkimine; M-pilet ja M-ostud ning eritariifsed kõned ja SMS-id.

16. Euroopa Nutipakettides on andmete alla- ja üleslaadimise kiirused nii Eestis kui ka välisvõrkudes piiramatud. Lisainfot interneti kiiruste kohta näed siit.

17. Kalendrikuus kasutatav andmesidemaht on pakettides erinev.
Euroopa Nutipakett 8 paketis saab kalendrikuus kasutada 6 GB mobiilset internetti, millest kuni 5,5 GB saab kasutada kõikide Euroopa Liidu riikide ning Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte, Albaania peale kokku;
Euroopa Nutipakett 12 paketis saab kalendrikuus kasutada 8 GB mobiilset internetti, millest kuni 6,5 GB saab kasutada kõikide Euroopa Liidu riikide ning Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte, Albaania peale kokku;
Euroopa Nutipakett 16 paketis saab kalendrikuus kasutada 14 GB mobiilset internetti, millest kuni 9 GB saab kasutada kõikide Euroopa Liidu riikide ning Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte, Albaania peale kokku;
Euroopa Nutipakett 19 paketis saab kalendrikuus kasutada 20 GB mobiilset internetti, millest kuni 9 GB saab kasutada kõikide Euroopa Liidu riikide ning Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte, Albaania peale kokku;
Euroopa Nutipakett 21 paketis saab kalendrikuus kasutada 55 GB mobiilset internetti, millest kuni 10 GB saab kasutada kõikide Euroopa Liidu riikide ning Norra, Liechtensteini, Islandi, Fääri saarte, Albaania peale kokku.

18. Kui kalendrikuu kasutatav paketipõhine andmesidemaht täitub, piiratakse mobiilse andmeside kasutamist kuni kalendrikuu lõpuni. Kalendrikuu algab kuu esimese päevaga ja lõppeb kuu viimase päevaga. Kasutatud andmesidemahtu on võimalik jälgida Elisa Iseteenindusbüroo vahendusel.

19. Elisa teavitab klienti lähenevast andmesidemahu täitmisest ning andmesidemahu täitmisest ja piirangu seadmisest SMSi vahendusel kasutaja mobiilinumbrile.

20. Andmemahu täitumisel on võimalik juurde tellida lisa andmemahtu. Loe täpsemalt lisa andmemahu tellimise ja tingimuste kohta siit.

21. Elisa eeldab, et klient kasutab nutipakette mõistlikult (need on ette nähtud mobiiltelefonis interneti kasutamiseks), st kasutab talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Elisa pakutavate sideteenuste tavamahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita Elisa võrgus häireid. Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane ainult juhul, kui paketti kasutatakse isiklikul otstarbel suhtluseesmärgil samal ajal kahe inimese vahel dialoogi pidamiseks. Kõik muud kasutusviisid (sealhulgas, kuid mitte ainult, alljärgnevad näited) on käesolevate tingimuste kohaselt paketi ebamõistlik kasutamine ja käsitatav liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Elisale muu hulgas õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sealhulgas kehtestada lisatasusid), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda temaga sõlmitud liitumisleping üles. Elisal on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada võimalikke piiranguid üldiselt ja eraldi iga kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud. Samuti on Elisal paketi ebamõistliku kasutamise korral õigus nõuda kliendilt sisse paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju. Kuna nutipaketid on nähtud ette eraisikutest klientidele, käsitatakse lisaks eeltoodule paketi ebamõistliku kasutamisena ka paketi kommertskasutust ja mis tahes viisil raha teenimise eesmärgil kasutamist (sealhulgas telemarketingi ja võrkturustuse jaoks), samuti SIM-kaardi kasutamist või ühendamist seadmetega, mis ei ole mõeldud vahetu häälkõne tegemiseks või mida kasutatakse mehaaniliselt või automaatselt SMSide saatmiseks ja/või helistamiseks.

22. Euroopa Nutipaketid sobivad hästi veebilehtede külastamiseks, e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks, tekstipõhise kiirsuhtlustarkvara (nt Skype) kasutamiseks ja teisteks samalaadseteks tegevusteks, millega üldjuhul ei kaasne suuremahulisi ja pidevaid andmesidesessioone.

23. Euroopa Nutipaketid ei ole ette nähtud andmete üles- ega allalaadimiseks P2P- (kasutajalt kasutajale, ingl peer-to-peer) või M2M- (seadmelt seadmele, ingl machine-to-machine) meetodil.

24. Euroopa Nutipaketid ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad andmesidesessioonid. Elisa jätab endale õiguse piirata või prioriteerida internetiühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või internetiteenuste kasutajatele teenuste kasutamisel häireid.

25. Euroopa Nutipaketi kasutamisel kohustub klient järgima lisaks nimetatud teenuspaketitingimustele ka Elisa Eesti AS internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin ning Elisa poolt kohaldatavate Roamingteenuste mõistliku kasutamise põhimõtetega on võimalik tutvuda siin.

26. Elisal on õigus pakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.

27. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Elisa Eesti juhib tähelepanu, et eelkõige Euroopa Liidus rändlusteenuste kasutamisel on kliendil võimalik, sõltuvalt riigist kus klient kavatseb mobiilse interneti andmesidemahtu tarbida ning sõltuvalt kliendi poolt tarbida kavatsetavast mobiilse interneti andmesidemahust, valida omale sobiv tariifiskeem, otsustades kas regulatiivsetel alustel rakendatava mahupõhise andmeside rändlustariifi kasuks või valida alternatiivselt mõni sobiv Euroopa Nutipakett. Kliendil on võimalik vastav valik määrata ning seda muuta Elisa klienditeeninduskanalite kaudu. Euroopa Liidus regulatiivselt rakenduva roaming-interneti hinnakirja kohasest mobiilse andmeside tarbimisest tuleneda võivate eelistega saab tutvuda siin.