Liigu edasi põhisisu juurde
Elisa

Breadcrumb

Millises keskkonnas sa veebi kaudu TV-d saad vaadata, sõltub sellest, millise TV-teenuse kasutaja sa oled.
Uus Elisa Elamus Liitumised alates 10.08.2021 Mine vaatama
Vanemad TV-teenused Liitumised enne 10.08.2021 Mine vaatama
 • Antud teenus on aegunud.

Tingimused

 1. Liitumistasu Põhjamaade Nutipaketiga liitumisel on 3,5 € (kolm eurot ja viiskümmend senti) v.a juhul kui klient liitub Elisaga numbriliikuvuse teel.
 2. Põhjamaade Nutipaketid on numbripõhise kuutasuga paketid.
 3. Põhjamaade Nutipakettide kuutasu arvestatakse liitumise ja lõpetamise kuul proportsionaalselt, st see vastab võrgu aktiivselt oldud päevade arvule.
 4. Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.
 5. Vahetades olemasoleva paketi Põhjamaade Nutipaketi vastu, hakkavad paketivahetuskuul uue paketi kõnede ja sõnumite hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguspäevast. Põhjamaade Nutipakettides sisalduv roaming internet hakkab kehtima paketivahetuse järgselt.
 6. Vahetades olemasoleva Põhjamaade Nutipaketi kõnepaketi või nutipaketi vastu hakkavad uue paketi kõnede ja sõnumite hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguskuupäevast. NB! Nutipaketi alusel tarbitud Eestisisesele mobiilse interneti andmesideteenusele arvestatakse paketivahetusel kõnepaketti paketivahetuse alguskuupäevast mahupõhine hind 2,28 €/MB. Põhjamaade Nutipaketiga paketivahetuseni tarbitud jooksva kuu roaming andmeside hinnastatakse Põhjamaade Nutipaketi hinnakirja järgi. Paketivahetuse järgselt kasutatud roaming-andmeside hinnastatakse uue paketi kehtiva hinnakirja järgi.
 7. Erandjuhul võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda järgmisesse arveldusperioodi.
 8. Kõikides Põhjamaade Nutipakettides on võimalik kasutada nii 2G; 3G; 3,5G kui ka 4G mobiilse interneti sagedusi, olenevalt millist võrku seade toetab ning SIM-kaarti kasutab.
 9. Põhjamaade Nutipakettide kuutasu (Põhjamaade Nutipakett 18+, Põhjamaade Nutipakett 29+, Põhjamaade Nutipakett 39+) sisaldab igal arveldusperioodil vastavalt 1000 kõneminutit mida saab kasutada:
  9.1 helistamiseks Eesti operaatorite võrkudesse;
  9.2 kõnede vastuvõtmiseks roamingus ehk rändluses juhul kui klient viibib Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras või Taanis;
  9.3 väljahelistamiseks roamingus ehk rändluses juhul kui klient viibib Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras või Taanis ning helistab numbrile, mis kasutab eelmainitud riikide või Eesti operaatori teenuseid.
  9.4 Kuutasus sisalduva mahu täitumisel maksab iga järgnev Eestisisene kõne 0,05 €/min; rändluses viibides (Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras, Taanis) vastuvõetud kõne 0,01296 €/min ja välja helistatud kõne eelmainitud riikide ning Eesti operaatorite numbritele 0,05 €/min.
  9.5 Roaming kõne tarbimine, mis ei hõlma eelmainitud riike, hinnastatakse tavapärase roaming tarbimise hinnakirja järgi.
  9.6 Põhjamaade Nutipakettides sisalduvate kõnede ja sõnumite mahu hulka ei arvestata kõnesid ja sõnumeid eritariifsete numbritele ning kõnesid, kus klient helistab Euroopa Liidus või Euroopa Majandusühenduse riigist välja (näiteks Ameerika Ühendriikidesse).
 1. Soome Nutipakett 36 kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil vastavalt piiramatult kõneminutiteid mida saab kasutada:
  10.1 helistamiseks Eesti operaatorite võrkudesse;
  10.2 kõnede vastuvõtmiseks roamingus ehk rändluses juhul kui klient viibib Soomes, Elisa võrgus;
  10.3 väljahelistamiseks roamingus ehk rändluses juhul kui klient viibib Soomes, Elisa võrgus ning helistab numbrile, mis kasutab Soome või Eesti operaatori teenuseid.
  10.4 Roaming kõne tarbimine, mis ei hõlma eelmainitud riike, hinnastatakse tavapärase roaming tarbimise hinnakirja järgi.
  10.5 Soome Nutipaketis sisalduvate kõnede ja sõnumite mahu hulka ei arvestata kõnesid ja sõnumeid eritariifsete numbritele.
 1. Igal arveldusperioodil sisaldavad Põhjamaade Nutipaketid 30 roaming-kõneminutit, mida saab kasutada kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks ülejäänud Euroopa Liidu riikides roamingus olles (v.a. Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani, Norra). Seejuures arvestatakse 30 roaming-kõneminuti hulka:
  11.1 väljuvad kõneminutid, mis on tehtud Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse riigist ning kus vastaspool kasutab samuti Euroopa Liidu või Euroopa majandusühenduse riigi operaatori teenuseid;
  11.2 sisenevad kõneminutid, mis on vastu võetud viibides Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse riigis.
  11.3 30 roaming-kõneminuti hulka ei arvestata kõnesid eritariifsetele numbritele; videokõnesid ning kõnesid, kus klient helistab Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse riigist välja (näiteks Ameerika Ühendriikidesse).
 1. 30 roaming-kõneminuti täitumisel arveldatakse igat järgnevat kõneminutit Elisa roaming hinnakirjast lähtuvalt. Roaming hinnakirjaga saad tutvuda siin.
 1. Põhjamaade Nutipakettide kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil 1000 SMS-i, mida saab kasutada:
  13.1 SMS-ide saatmiseks Eesti operaatorite võrkudesse;
  13.2 SMS-ide saatmiseks rändluses kui kasutaja viibib Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras või Taanis ning saadab sõnumi mobiilinumbrile, mis kasutab eeltoodud riikide või Eesti operaatori teenuseid.
  13.3 Kuutasus sisalduva sõnumite mahu täitumisel maksab iga järgnev Eestisisene ja roamingus saadetud SMS 0,024 €/tk.
 1. Soome Nutipakett 36 kuutasu sisaldab igas arveldusperioodis piiramatult SMS sõnumeid, mida saab kasutada:
  14.1 SMS-ide saatmiseks Eesti operaatorite võrkudesse;
  14.2 SMS-ide saatmiseks rändluses kui kasutaja viibib Soomes, Elisa võrgus ning saadab sõnumi mobiilinumbrile, mis kasutab Soome või Eesti operaatori teenuseid.
 1. Põhjamaade Nutipakettide kuutasus on igal arveldusperioodil 100 kõneminutit ja 100 sõnumit, mida saab kasutada rahvusvaheliseks suhtluseks Eestist välismaale kui number, millele helistatakse või saadetakse sõnum kasutab Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra või Taani operaatori teenuseid. Kuutasus sisalduvate mahtude täitumisel iga järgnev kõneminut 0,05 €/min ja sõnum 0,024 €/tk.
 2. Põhjamaade Nutipakettide kuutasule lisanduvad ning vastava teenuse kohta kehtiva eraldi hinnakirja järgi maksustatakse ka kõik eelpool nimetamata ja järgnevalt loetletud teenused: rahvusvahelised teenused; roamingu teenused; MMS-id; m-interneti päevapiletite tellimine; kõnekaardi laadimine; lisateenuste kuumaksed; ühekordsed tasud; kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele; M-loto; M-parkimine; M-pilet ja M-ostud ning eritariifsed kõned ja SMS-id.
 3. Põhjamaade Nutipakettides on andmete alla- ja üleslaadimise kiirused nii Eestis kui ka välisvõrkudes piiramatud. Lisainfot interneti kiiruste kohta näed siit.
 4. Kalendrikuus kasutatav andmesidemaht on pakettides erinev: 
  Põhjamaade Nutipakett 18+ paketis saab kalendrikuus kasutada 20 GB mobiilset internetti Eesti, Läti, Leedu, Soome (sh Ahvenamaa), Rootsi, Norra, Taani peale kokku; 
  Põhjamaade Nutipakett 29+ paketis saab kalendrikuus kasutada 50 GB mobiilset internetti Eesti, Läti, Leedu, Soome (sh Ahvenamaa), Rootsi, Norra, Taani peale kokku. 
  Põhjamaade Nutipakett 39+ paketis saab kalendrikuus kasutada piiramatus mahus mobiilset internetti Eestis, Lätis, Leedus, Soomes (sh Ahvenamaal), Rootsis, Norras, Taanis.  
  Põhjamaade Nutipakettide eelmainitud mahud sisalduvad kuutasus vaid juhul kui andmesidet kasutatakse Eestis ning Soomes Elisa võrgus, Ahvenamaal Alands Mobile võrgus, Lätis ning Leedus Bite võrgus ning Rootsis, Norras ja Taanis Telenori võrgus. Põhjamaade Nutipakettides ei ole võimalik Põhjamaades andmesidet tarbida teiste, eelpool nimetamata, operaatorite võrkudes.
  Soome Nutipakett 36 paketis saab kalendrikuus kasutada piiramatus mahus mobiilset internetti Eestis ja Soomes juhul kui kasutatakse Elisa võrku ning Ahvenamaal juhul kui kasutatakse Alands Mobile võrku. Soome Nutipakett 36 paketis ei ole võimalik Soomes ja Ahvenamaal andmesidet tarbida teiste, eelpool nimetamata, operaatorite võrkudes.
 5. Kui kalendrikuu kasutatav paketipõhine andmesidemaht täitub, piiratakse mobiilse andmeside kasutamist kuni kalendrikuu lõpuni. Kalendrikuu algab kuu esimese päevaga ja lõppeb kuu viimase päevaga. Kasutatud andmesidemahtu on võimalik jälgida Elisa Iseteenindusbüroo vahendusel.
 6. Elisa teavitab klienti lähenevast andmesidemahu täitumisest ja piirangu seadmisest SMS-i vahendusel kasutaja mobiilinumbrile.
 7. Andmemahu täitumisel on võimalik juurde tellida lisa andmemahtu. Loe täpsemalt lisa andmemahu tellimise ja tingimuste kohta siit.
 8. Elisa eeldab, et klient kasutab nutipakette mõistlikult (need on ette nähtud mobiiltelefonis interneti kasutamiseks), st kasutab talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Elisa pakutavate sideteenuste tavamahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita Elisa võrgus häireid. Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane ainult juhul, kui paketti kasutatakse isiklikul otstarbel suhtluseesmärgil samal ajal kahe inimese vahel dialoogi pidamiseks. Kõik muud kasutusviisid (sealhulgas, kuid mitte ainult, alljärgnevad näited) on käesolevate tingimuste kohaselt paketi ebamõistlik kasutamine ja käsitatav liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Elisale muu hulgas õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sealhulgas kehtestada lisatasusid), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda temaga sõlmitud liitumisleping üles. Elisal on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada võimalikke piiranguid üldiselt ja eraldi iga kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud. Samuti on Elisal paketi ebamõistliku kasutamise korral õigus nõuda kliendilt sisse paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju. Kuna nutipaketid on nähtud ette eraisikutest klientidele, käsitatakse lisaks eeltoodule paketi ebamõistliku kasutamisena ka paketi kommertskasutust ja mis tahes viisil raha teenimise eesmärgil kasutamist (sealhulgas telemarketingi ja võrkturustuse jaoks), samuti SIM-kaardi kasutamist või ühendamist seadmetega, mis ei ole mõeldud vahetu häälkõne tegemiseks või mida kasutatakse mehaaniliselt või automaatselt SMS-ide saatmiseks ja/või helistamiseks.
 9. Põhjamaade Nutipaketid sobivad hästi veebilehtede külastamiseks, e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks, tekstipõhise kiirsuhtlustarkvara (nt Skype) kasutamiseks ja teisteks samalaadseteks tegevusteks, millega üldjuhul ei kaasne suuremahulisi ja pidevaid andmesidesessioone.
 10. Põhjamaade Nutipaketid ei ole ette nähtud andmete üles- ega allalaadimiseks P2P- (kasutajalt kasutajale, ingl peer-to-peer) või M2M- (seadmelt seadmele, ingl machine-to-machine) meetodil.
 11. Põhjamaade Nutipaketid ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad andmesidesessioonid. Elisa jätab endale õiguse piirata või prioriseerida internetiühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või internetiteenuste kasutajatele teenuste kasutamisel häireid.
 12. Põhjamaade Nutipakettides sisalduvad rändlusteenused on mõeldud kasutamiseks Lätis ja Leedus Bite võrgus; Soomes Elisa võrgus; Ahvenamaal Alands Mobile võrgus; Rootsis, Norras ja Taanis Telenori mobiilivõrgus.
 13. Põhjamaade Nutipaketi kasutamisel kohustub klient järgima lisaks nimetatud teenuspaketitingimustele ka Elisa Eesti AS internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin ning Elisa poolt kohaldatavate roaming-teenuste mõistliku kasutamise põhimõtetega on võimalik tutvuda siin.
 14. Elisal on õigus pakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 15. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

  Elisa Eesti juhib tähelepanu, et eelkõige Euroopa Liidus rändlusteenuste kasutamisel on kliendil võimalik, sõltuvalt riigist kus klient kavatseb mobiilse interneti andmesidemahtu tarbida ning sõltuvalt kliendi poolt tarbida kavatsetavast mobiilse interneti andmesidemahust, valida omale sobiv tariifiskeem, otsustades kas regulatiivsetel alustel rakendatava mahupõhise andmeside rändlustariifi kasuks või valida alternatiivselt mõni sobiv Põhjamaade Nutipakett. Kliendil on võimalik vastav valik määrata ning seda muuta Elisa klienditeeninduskanalite kaudu. Euroopa Liidus regulatiivselt rakenduva roaming-interneti hinnakirja kohasest mobiilse andmeside tarbimisest tuleneda võivate eelistega saab tutvuda siin.

   

Kontaktid Esindused Abi Seadmetugi Seadmete juhendid Elisast Tule tööle Teenuste tingimused ja hinnakirjad Tehisintellekt ElisasJätkusuutlik ElisaLigipääsetavus Koostöö startupidega Projekteerijale, arendajale ja operaatoritele For carriers Pressiinfo

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.