Liigu edasi põhisisu juurde
Elisa

Breadcrumb

Millises keskkonnas sa veebi kaudu TV-d saad vaadata, sõltub sellest, millise TV-teenuse kasutaja sa oled.
Uus Elisa Elamus Liitumised alates 10.08.2021 Mine vaatama
Vanemad TV-teenused Liitumised enne 10.08.2021 Mine vaatama
 • Antud teenus on aegunud.

Euroopa äripaketid

Tingimused  

 1. Liitumistasu Euroopa Äripakettidega liitumisel on 3,5 € (kolm eurot ja viiskümmend senti) v.a juhul kui klient liitub Elisaga numbriliikuvuse teel.
 2. Euroopa Äripaketid on numbripõhise kuutasuga paketid.
 3. Euroopa Äripakettide kuutasu arvestatakse liitumise ja lõpetamise kuul proportsionaalselt, st see vastab võrgu aktiivselt oldud päevade arvule.
 4. Kuutasu kehtib ka perioodil, mil kliendile on teenuste osutamine piiratud.
 5. Vahetades olemasoleva paketi Euroopa Äripakett vastu, hakkavad paketivahetuskuul uue paketi kõnede ja sõnumite hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguspäevast. Euroopa Äripakettides sisalduv roaming internet hakkab kehtima paketivahetuse järgselt.
 6. Vahetades olemasoleva Euroopa Äripaketi kõnepaketi või nutipaketi vastu hakkavad uue paketi kõnede ja sõnumite hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguskuupäevast. NB! Nutipaketi alusel tarbitud Eestisisesele mobiilse interneti andmesideteenus arvestatakse paketivahetusel kõnepaketiks paketivahetuse alguskuupäevast mahupõhise hinnaga 2,28 €/MB. Euroopa Äripaketiga paketivahetuseni tarbitud jooksva kuu roaming andmeside hinnastatakse Euroopa Äripaketi hinnakirja järgi. Paketivahetuse järgselt kasutatud roaming-andmeside hinnastatakse uue paketi kehtiva hinnakirja järgi.
 7. Vahetades olemasoleva Euroopa Äripaketi mõne teise Euroopa Äripaketi vastu, hakkavad uue paketi kõnede, sõnumite ja internetimahu hinnad ja kuutasu kehtima tagasiulatuvalt paketivahetuskuu alguskuupäevast.
 8. Erandjuhul võivad arveldusperioodi lõppkuupäeva viimastel tundidel tarbitud teenuste kirjed kanduda järgmisesse arveldusperioodi.
 9. Kõikides Euroopa Äripakettides on võimalik kasutada nii 2G; 3G; 3,5G kui ka 4G mobiilse interneti sagedusi, olenevalt millist võrku seade toetab ning SIM-kaarti kasutab.
 10. Euroopa Äri XS; Euroopa Äri S; Euroopa Äri M;  Euroopa Äri L, Euroopa Äri XL ja Euroopa Äri XXL kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil 5000 kõneminutit Eestis ning vastavalt 1000/1500/2000/2000/2000/2000 kõneminutit mida saab kasutada:
  10.1  kõnede vastuvõtmiseks roamingus ehk rändluses juhul kui kasutaja viibib Euroopa Liidu või Norra, Liechtensteini, Islandi või Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus;
  10.2  väljahelistamiseks roamingus ehk rändluses juhul kui kasutaja viibib Euroopa Liidu, Norra, Liechtensteini, Islandi või Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus ning number, millele kasutaja helistab, kasutab samuti eelmainitud riikide operaatorite teenuseid.
  10.3  Kuutasus sisalduva mahu täitumisel maksab iga järgnev Eestisisene kõne 0,012€/min; rändluses viibides (Euroopa Liidu riigis, Norras, Liechtensteinis, Islandil, Fääri saartel) vastuvõetud kõne ja välja helistatud kõne eelmainitud riikide ning Eesti operaatorite numbritele vastavalt hinnakirjale.
  10.4  Roaming kõne tarbimine, mis ei hõlma eelmainitud riike, hinnastatakse tavapärase roaming tarbimise hinnakirja järgi.
  10.5  Euroopa Äripakettides sisalduvate kõnede ja sõnumite mahu hulka ei arvestata kõnesid ja sõnumeid eritariifsete numbritele ning kõnesid, kus klient helistab Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse riigist välja (näiteks Ameerika Ühendriikidesse) ega kõnesid ja sõnumeid Eestist Euroopa Liidu riikidesse.
 1. Euroopa Äri XS; Euroopa Äri S; Euroopa Äri M;  Euroopa Äri L, Euroopa Äri XL ja Euroopa Äri XXL kuutasu sisaldab igal arveldusperioodil 5000 SMS sõnumit Eestis ning vastavalt 1000/1500/2000/2000/2000/2000 sõnumit, mida saab kasutada:
  11.1 SMS-ide saatmiseks rändluses juhul kui kasutaja viibib Euroopa Liidu, Norra, Liechtensteini, Islandi või Fääri saarte operaatori mobiilivõrgus ning number, millele klient sõnumi saadab, kasutab samuti eelmainitud riikide operaatorite teenuseid.
  11.2 Kuutasus sisalduva sõnumite mahu täitumisel maksab iga järgnev Eestisisene SMS 0,06€/tk ja roamingus saadetud SMS vastavalt hinnakirjale.
 1. Euroopa Äripakettide kuutasule lisanduvad ning vastava teenuse kohta kehtiva eraldi hinnakirja järgi maksustatakse ka kõik eelpool nimetamata ja järgnevalt loetletud teenused: rahvusvahelised teenused; roamingu teenused; MMS-id; m-interneti päevapiletite tellimine; kõnekaardi laadimine; lisateenuste kuumaksed; ühekordsed tasud; kõned käibemaksuvabadele annetusnumbritele; M-loto; M-parkimine; M-pilet ja M-ostud ning eritariifsed kõned ja SMS-id.
 2. Euroopa Äripakettides on andmete alla- ja üleslaadimise kiirused nii Eestis kui ka välisvõrkudes piiramatud. Lisainfot interneti kiiruste kohta näed siit.
 3. Kalendrikuus kasutatav andmesidemaht on pakettides erinev.
  Euroopa Äri XS paketis saab kalendrikuus kasutada 1 GB mobiilset internetti, millest kuni 500 MB saab kasutada kõikide Euroopa Liidu riikide ning Norra, Islandi, Fääri Saarte ja Liechtensteini peale kokku; 
  Euroopa Äri S paketis saab kalendrikuus kasutada 3 GB mobiilset internetti, millest kuni 1,5 GB saab kasutada kõikide Euroopa Liidu riikide ning Norra, Islandi, Fääri Saarte ja Liechtensteini peale kokku;
  Euroopa Äri M paketis saab kalendrikuus kasutada 9 GB mobiilset internetti, millest kuni 4 GB saab kasutada kõikide Euroopa Liidu riikide ning Norra, Islandi, Fääri Saarte ja Liechtensteini peale kokku;
  Euroopa Äri L paketis saab kalendrikuus kasutada 15 GB mobiilset internetti, millest kuni 4 GB saab kasutada kõikide Euroopa Liidu riikide ning Norra, Islandi, Fääri Saarte ja Liechtensteini peale kokku;
  Euroopa Äri XL paketis saab kalendrikuus kasutada 50 GB mobiilset internetti, millest kuni 5 GB saab kasutada kõikide Euroopa Liidu riikide ning Norra, Islandi, Fääri Saarte ja Liechtensteini peale kokku;
  Euroopa Äri XXL paketis saab kalendrikuus kasutada piiramatult mobiilset internetti, millest kuni 6 GB saab kasutada kõikide Euroopa Liidu riikide ning Norra, Islandi, Fääri Saarte ja Liechtensteini peale kokku.
 1. Euroopa Äri L ja XL kasutajad helistavad välismaale soodushinnaga: Soome, Rootsi, Norra. Taani, Lätti ja Leetu helistamine maksab 0,06 €/min.
 2. Kui kalendrikuu kasutatav paketipõhine andmesidemaht täitub, piiratakse mobiilse andmeside kasutamist kuni kalendrikuu lõpuni. Kalendrikuu algab kuu esimese päevaga ja lõppeb kuu viimase päevaga. Kasutatud andmesidemahtu on võimalik jälgida Elisa Iseteenindusbüroo vahendusel.
 3. Elisa teavitab klienti lähenevast andmesidemahu täitmisest ning andmesidemahu täitmisest ja piirangu seadmisest SMSi vahendusel kasutaja mobiilinumbrile.
 4. Andmemahu täitumisel on võimalik juurde tellida lisa andmemahtu. Loe täpsemalt lisa andmemahu tellimise ja tingimuste kohta siit.
 5. Elisa eeldab, et klient kasutab nutipakette mõistlikult (need on ette nähtud mobiiltelefonis interneti kasutamiseks), st kasutab talle väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Elisa pakutavate sideteenuste tavamahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita Elisa võrgus häireid. Paketi kasutamine on mõistlik ja eesmärgipärane ainult juhul, kui paketti kasutatakse isiklikul otstarbel suhtluseesmärgil samal ajal kahe inimese vahel dialoogi pidamiseks. Kõik muud kasutusviisid (sealhulgas, kuid mitte ainult, alljärgnevad näited) on käesolevate tingimuste kohaselt paketi ebamõistlik kasutamine ja käsitatav liitumislepingu olulise rikkumisena, mis annab Elisale muu hulgas õiguse muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi (sealhulgas kehtestada lisatasusid), piirata sideteenuste osutamist ja/või öelda temaga sõlmitud liitumisleping üles. Elisal on õigus muuta paketi tingimusi ja kehtestada võimalikke piiranguid üldiselt ja eraldi iga kliendi suhtes, kes on paketti ebamõistlikult kasutanud. Samuti on Elisal paketi ebamõistliku kasutamise korral õigus nõuda kliendilt sisse paketi ebamõistliku kasutamisega tekitatud kahju. Kuna nutipaketid on nähtud ette juriidilisest isikutest klientidele, käsitatakse lisaks eeltoodule paketi ebamõistliku kasutamisena ka paketi kommertskasutust ja mis tahes viisil raha teenimise eesmärgil kasutamist (sealhulgas telemarketingi ja võrkturustuse jaoks), samuti SIM-kaardi kasutamist või ühendamist seadmetega, mis ei ole mõeldud vahetu häälkõne tegemiseks või mida kasutatakse mehaaniliselt või automaatselt SMSide saatmiseks ja/või helistamiseks.
 6. Euroopa Äripaketid sobivad hästi veebilehtede külastamiseks, e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks, tekstipõhise kiirsuhtlustarkvara (nt Skype) kasutamiseks ja teisteks samalaadseteks tegevusteks, millega üldjuhul ei kaasne suuremahulisi ja pidevaid andmesidesessioone.
 7. Euroopa Äripaketid ei ole ette nähtud andmete üles- ega allalaadimiseks P2P- (kasutajalt kasutajale, ingl peer-to-peer) või M2M- (seadmelt seadmele, ingl machine-to-machine) meetodil.
 8. Euroopa Äripaketid ei ole ette nähtud tegevusteks, millega kaasnevad suuremahulised ja pidevad andmesidesessioonid. Elisa jätab endale õiguse piirata või prioriteerida internetiühenduse tüüpe, mis koormavad mobiili- ja andmesidevõrke või tekitavad teistele klientidele või internetiteenuste kasutajatele teenuste kasutamisel häireid.
 9. Euroopa Äripaketi kasutamisel kohustub klient järgima lisaks nimetatud teenuspaketitingimustele ka Elisa Eesti AS internetiteenuse kasutamise tingimusi, millega on võimalik tutvuda siin ning Elisa poolt kohaldatavate Roamingteenuste mõistliku kasutamise põhimõtetega on võimalik tutvuda siin.
 10. Elisal on õigus pakettide tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada Elisa Eesti AS teenuste kasutamise üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
 11. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Kontaktid Esindused Abi Seadmetugi Seadmete juhendid Elisast Tule tööle Teenuste tingimused ja hinnakirjad Tehisintellekt ElisasJätkusuutlik Elisa Koostöö startupidega Projekteerijale, arendajale ja operaatoritele For carriers Pressiinfo

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.