Liigu edasi põhisisu juurde
Elisa

Breadcrumb

Elisal on sulle pakkuda hulk lahendusi, mis muudavad ärialase mobiiltelefonisuhtluse veelgi mugavamaks: koputus, kõne- ja faksipost, automaatvastaja, konverentskõned jms.

Halda oma kõneteenuseid

Kõne hoidmine ja vahekõne

Tasuta

Kõne hoidmine ja vahekõne

Kõne hoidmise ja vahekõne teenus võimaldab sul vastata poolelioleva telefonivestluse ajal uuele saabuvale kõnele nii, et eelmine kõne jäetakse ootele.

Teenuse üldinfoPeida

Teenuse tutvustus

Kõne hoidmise ja vahetamise teenus võimaldab koputussignaali kuuldes poolelioleva kõne ootele jätta ja uuele sissetulevale kõnele vastata. Samuti saad jätta ühe kõne ootele selleks, et algatada ise uut telefonikõnet. Kõne hoidmise ja vahekõne kasutamiseks peab sinu mobiiltelefon neid teenuseid toetama. Vajaliku info teenuse kasutamiseks leiad oma telefoni kasutusjuhendist.

Kõne hoidmise ja vahekõne kasutamiseks peab sinu mobiiltelefon neid teenuseid toetama. Vajaliku info teenuse kasutamiseks leiad oma telefoni kasutusjuhendist.

Kuidas tellida?

 • Teenust ei ole sul vaja eraldi aktiveerida: kõne ootelejätmise ja vahekõne võimalus on kaasas iga Elisa paketiga ja kõigile klientidele juba automaatselt avatud.

Lisainfo

Kõne edasi ühendamine

Tasuta

Kõne edasi ühendamine

Kõne edasiühendusteenus võimaldab sinu mobiilile saabunud kõne sinu määratud telefoninumbrile edasi ühendada.

Teenuse üldinfoPeida

Teenuse tutvustus

Edasiühendusteenus on kasulik näiteks siis, kui sulle helistav tuttav soovib saada sinu käest sõbra või kolleegi telefoninumbrit. Selle asemel et hakata telefonimälust vajalikku infot otsima, saad kõne kohe vajalikule numbrile edasi ühendada.

Edasiühendusteenus eeldab, et sinu telefon seda funktsiooni toetab. Vajaliku info leiad oma telefoni kasutusjuhendist.

 • Kõne edasiühendamisel kehtib kõne suunamise tariif. Elisa lepingulistele mobiiliklientidele on suunamine Elisa lepinguliste mobiiliklientide numbritele tasuta.
 • Helistaja, kelle kõne suunatakse edasi, maksab enda algatatud kõne eest selle lõppemiseni.
 • Kui edasiühendatud kõne vastuvõtja ei vasta, tuleb kõne edasiühendajale tagasi.

Kuidas tellida?

 • Kõne edasiühendusteenust ei ole vaja tellida, see on automaatselt avatud iga Elisa kõnepaketiga. Vajalik on vaid, et sinu mobiiltelefon toetaks kõne suunamise funktsiooni.

Loe detailseid teenuse tingimusi

Konverentskõne

Vastavalt paketi hinnale

Konverentskõne

Konverentskõne võimaldab kuni kuuel inimesel omavahel üheaegselt kõnelda. Konverentsi nn korraldaja võib konverentskõnesse liita peale iseenda veel viis kasutajat.

Teenuse üldinfoPeida

Teenuse tutvustus

Teenus on väga kasulik juhul, kui soovid telefoni teel koosolekut või nõupidamist korraldada ja tahad, et kõik osalejad saaksid vestluses nii kuulaja kui rääkijana osaleda.

Konverentsis osalemiseks on kaks moodust:

  • konverentsi korraldaja saab kõigile konverentsis osalejatele ise helistada;
   konverentsil osaleda soovija saab kõnekonverentsiga liituda, helistades ise konverentsi korraldajale, kes ta vestlusesse lülitab.
 • Konverentskõnes saab osaleda kõigist telefonioperaatorvõrkudest, sealhulgas välismaistest võrkudest. Tähtis on vaid, et konverentskõne korraldaja ise viibiks kas Eestis või konverentskõne funktsiooni toetava rändluspartneri võrgus.

  Saldoteavitus on informeeriv teenus ega takista Elisa teenuste edasist kasutamist.

  Kuidas tellida?

  • Konverentskõneteenus on tasuta kättesaadav kõigi Elisa pakettide puhul (TeleYks) peale Elisa Max 350 ja Elisa kõnekaardi.

  Loe detailseid teenuse tingimusi

  Juhitav numbrinäit

  Tasuta

  Juhitav numbrinäit

  Juhitava numbrinäidu teenus võimaldab sul keelata oma mobiiltelefoninumbri näitamist vastuvõtja mobiiltelefoniekraanil.

  Teenuse üldinfoPeida

  Teenuse tutvustus

  Numbrinäidu näitamise/mittenäitamise saad püsivalt määrata oma telefoni menüüs.

  Ühekordselt saad numbri peitmist aktiveerida ka teenuskoodiga iga konkreetse kõne puhul eraldi, kui valid helistades telefoninumbri ette #31#

  Näide:

  Kui soovid mobiilinumbrile 56 123 123 helistada nii, et sinu mobiilinumber ei oleks kõne vastuvõtjale nähtav, vali number kujul #31#56123123.

  Tasub teada, et numbrinäitu saab piirata vaid kõnede puhul. Tekstisõnumeid saates on sinu number sõnumisaajale nähtav ka siis, kui oled oma numbri mittenäitamise seadistanud telefoni menüüs.

  Välismaal helistades toimib numbrinäit juhul, kui kohalik mobiilsideoperaator seda teenust toetab. Juhitava numbrinäidu teenuse kasutamise juhised leiad oma telefoni kasutusjuhendist.

  Kuidas tellida?

  • Juhitava numbrinäidu teenust ei ole vaja tellida: see on automaatselt avatud kõigile Elisa klientidele (v.a Ring – tutvu Ringi teenusekirjeldusega).

  Koputus

  Tasuta

  Koputus

  Koputus on teenus, mis võimaldab sul käimasoleva kõne ajal kuulda signaali, mis annab märku teise kõne sissetulekust. Soovi korral saad uuele kõnele vastata ehk teha vahekõne ja panna eelmise kõnepartneri selleks ajaks ootele.

  Teenuse üldinfoPeida

  Teenuse tutvustus

  Kui oled aktiveerinud koputuse ja sulle helistatakse ajal, mil oled hõivatud teise telefonivestlusega, kostub sinu telefonis koputussignaal. Sina saad otsustada, kas paned käimasoleva kõne ootele ja vastad uuele kõnele või jätkad käimasolevat vestlust uut kõnet alustamata. Koputussignaal on kosta ainult sulle, mitte sinu vestluspartnerile.

  Kuni selleni, kui otsustad, kas kõnele vastata või sellest loobuda, kuuleb uus helistaja oma telefonis kutsuvat tooni. Uuele kõnele vastamisest keeldudes kutsuv toon katkeb ja helistaja kuuleb teadet: „Mobiiltelefon, millele te helistate, on hetkel hõivatud. Palun oodake või helistage uuesti mõne hetke pärast.” (Tavaolukorras kuuleks helistaja sel juhul kinnist tooni.)

  Koputusteenust saad aktiveerida:

  • telefoni menüüs;
  • operaatorkoodiga.

  Koputusteenuse aktiveerimine operaatorkoodi abil

  Vali oma telefonis kood

  * 4 3 # (koputuse aktiveerimine)

  # 4 3 # (koputuse tühistamine)

  Koputusteenuse aktiveerimine telefonimenüüs

  Paljudel telefonidel on menüüs vastav toiming koputusteenuse aktiveerimiseks.

  Tasub teada!

  • Koputus jõustub pärast aktiveerimist ja kehtib kuni selle tühistamiseni.
  • Koputussignaali kuuleb käimasoleva kõne ajal vaid osapool, kellele uus kõne saabub.
  • Kuni koputusteenust pole aktiveeritud, kuuleb uus helistaja kinnist tooni.
  • Samal ajal kui vastuvõtja kuuleb koputust, kuuleb sissehelistaja kutsetooni (mitte kinnist tooni).
  • Koputus ei toimi, kui kasutatakse suunamist „kõne suunamine, kui telefon on kinni”.

  Kuidas tellida?

  • Teenus on automaatselt avatud kõigi Elisa kõnepakettide kasutajatele ega vaja eraldi tellimist. Koputuse saad aktiveerida oma telefonimenüüs või operaatorkoodiga.

  Lühivalik mobiilile

  Oleneb Pakkumisest

  Lühivalik mobiilile

  Lühivalik mobiilile on kasulik lahendus ettevõtetele, mille puhul suure osa telefonikõnedest moodustavad firmasisesed kõned mobiiltelefonilt mobiiltelefonile. Lühivalikuteenusega kehtib firmasisestele kõnedele ja virtuaalliikmetega peetavatele kõnedele soodushind.

  Teenuse üldinfoPeida

  Teenuse tutvustus

  Lühivalikuteenusega määratakse kõnehinnad personaalse pakkumise alusel, mille tegemisel lähtub Elisa oma baashindadest ja kliendi kõnemahtudest.

  Lühivalikuteenusega toimub helistamine kergesti meeldejäävate lühinumbritega, mis enamasti on firma töötaja tavalise mobiilinumbri 3–4 viimast numbrit. Virtuaalliikmeteks saab määrata ka firmaväliseid mobiilinumbreid, millele lühinumbriga helistamine on samuti soodushinnaga.

  Näide:

  kui firmas on kasutusel lühivalikuteenus mobiilile, siis toimub firmasisene kõne mobiililt mobiilile 3–4-kohalise lühinumbriga. Numbrile 56 222 222 helistamiseks tuleb seega valida number 222.

  Tähtis teada!

  • Firmasisestel kõnedel kehtib soodustariif nii lühi- kui ka tavanumbritele.
  • Virtuaalsete numbrite puhul kehtib soodustariif ainult lühinumbritele.
  • Lühinumbriga helistades näeb kõne vastuvõtja helistaja tavalist pikka mobiilinumbrit. Ettevõttesiseselt helistades saab näidata ka lühinumbrit.
  • Lühinumbritele ei ole võimalik kõnesid suunata. Kõnesid saab suunata vaid tavalisele pikale mobiilinumbrile.
  • Lühinumbriteenus mobiilile töötab ainult Eesti piires.
  • Lühinumbriteenust mobiilile pakume äriklientidele, kellel on vähemalt viis Elisa mobiilinumbrit.
  • Lühinumber mobiilile ei tohi alata 0 ega 1-ga, lisaks ei saa lühinumber olla kujul 372 või 800.
  • Firmasisestele lühinumbritele saab edastada ka tekstisõnumeid (SMSi hinnastatakse tavapäraselt)

  Kuidas tellida?

  • Küsi pakkumist siit
  • Anna oma soovist teada, helistades tööpäeviti Elisa klienditeeninduse numbril 6 600 620

  Lühivalik mobiilile ja telefonile

  Täpsed hinnad lepitakse kokku personaalse pakkumise alusel.

  Lühivalik mobiilile ja telefonile

  Lühivalik mobiilile ja telefonile on suunatud keskmistele ja suurematele ettevõtetele, kus ettevõttesisene kõnemaht tavatelefonide ja mobiiltelefonide vahel on suur.

  Teenuse üldinfoPeida

  Teenuse tutvustus

  Lühivalik mobiilile ja telefonile on integreeritud sidelahendus, millega firma kasutuses olevad tavatelefonid ja mobiilid on omavahel seotud nii, et lühinumbritega on firmasisene helistamine mobiililt tavatelefonile ja vastupidi soodustariifiga.

  Teenuse kasutamine eeldab, et ettevõttes on kasutusel Elisa tavatelefoniteenus (Oneline, keskjaamaühendus või Centrex) ja Elisa võrgus töötavad mobiilid. Lisaks on võimalik võtta kasutusele ka virtuaalsed numbrid, mis võimaldavad soodustariifi alusel helistada lühinumbritega ka määratud firmavälistele numbritele.

  Lühivalik mobiilile ja telefonile tähendab firmale eeskätt kulude kokkuhoidu ja mugavust, sest igal töötajal on nii mobiili kui tavatelefoni jaoks üks ühine lühinumber ja kõik firmaskõned on ühtse soodsa tariifiga olenemata sellest, kas helistatakse tavatelefonilt mobiilile või vastupidi.

  Kuidas tellida?

  • Küsi pakkumist siit
  • Anna oma huvist teada, helistades tööpäeviti Elisa klienditeeninduse numbril 6 600 620

  Kõne- ja faksipost

  Kuumakse: 5,17 € + käibemaks

  Helistamine kõne- ja faksiposti - Paketipõhine helistamise hind

  Kõne- ja faksipost

  Kõne- ja faksipost on sinu ööpäev läbi valves olev isiklik sekretär, kes pakub sulle kaht kasulikku teenust: kui sul ei ole võimalik telefonile vastata või telefon on väljalülitatud, vastab kõne- ja faksipost sinu eest; samuti võtab kõne- ja faksipost vastu sinu mobiilsele faksinumbrile saadetud faksid.

  Teenuse üldinfoPeida

  Teenuse tutvustus

  Selleks, et kõne- ja faksipost saaks vastata sulle saabunud kõnedele, peavad kõned olema suunatud kõne- ja faksiposti numbrile +372 56 109 109.

  Teenuse tellimisel on automaatselt aktiveeritud suunamised „kui telefon on väljalülitatud” ja „kui telefon on teeninduspiirkonnast väljas”, soovi korral saad oma telefoni menüüs suunamisi ka ise seadistada.

  Erinevad suunamisvõimalused on:

  • suunata kõik kõned;
  • suunata, kui number on kinni;
  • suunata, kui ei vasta kõnele;
  • suunata, kui mobiil on väljalülitatud või oled väljaspool leviulatust.

  Kui sa ei vasta teatud aja jooksul, suundub kõne sinu kõne- ja faksiposti ning helistaja kuuleb automaatvastaja tervitust. Pärast helisignaali saab helistaja jätta sulle kõneteate.

  Sinu kõne- ja faksiposti mahub 20 teadet ja 10 faksi (30 lk). Kui su personaalne postkast on täis, pead uute teadete vastuvõtmiseks vanemaid ära kustutama. Teated säilivad postkastist 10 päeva. Soovi korral saame faksid ja kõneteated edastada ka sinu e-posti aadressile.

  Kuidas tellida?

  • Teenuse aktiveerimine on väga lihtne:

   Samm 1: telli teenus Elisa iseteeninduses või astu läbi lähimast Elisa esindusest.

   Samm 2: suuna kõned või faksid soovitud tingimusel kõneposti numbrile.

   Samm 3: valmis! Kõne- ja faksipost hakkab sinu sekretärina tööle!

  Topeltnumber

  Tasuta

  Topeltnumber

  Topeltnumber on lisateenus, mis võimaldab kasutada ühe SIM-kaardiga kaht Elisa lepingulist mobiilinumbrit. Näiteks saad ühe SIM-kaardiga siduda tööandja antud mobiilinumbri ja oma isikliku eranumbri. Millist numbrit helistamiseks kasutad, saad iga hetk ise vabalt määrata.

  Teenuse üldinfoPeida

  Teenuse tutvustus

  Pole tähtis, kumb number sul parajasti aktiivne on, kohale jõuavad kõik kõned olenemata sellest, kummale numbrile helistati. Kui sa helistad ise või saadad SMSi, näeb vastuvõtja seda telefoninumbrit, mis oli sul toimingu tegemise ajal aktiivseks määratud.

  Mõlema mobiilinumbri kõned maksustatakse eraldi vastavalt sellele, millist paketti kasutab kõne tegemise ajal aktiivne olnud number.

  Arved kahe numbri eest saabuvad sulle eraldi: näiteks saadetakse töönumbriga seotud telefoniarve tööandjale, eranumbriga seotud teenuste arve aga sinu isiklikule aadressile.

  Millal sa topeltnumbriteenust vajad?

  • Kui tööandja soovib tasuda vaid töötaja töökõnede eest, siis on topeltnumbriteenusega võimalik eristada töö- ja erakõnesid ning arveldada nende eest eraldi.
  • Eraklient saab paralleelselt töönumbri kasutusele võtmisega jätkata oma isikliku mobiilinumbri kasutamist ja tööandja vahetamisel ei ole tal vaja oma eratelefoninumbrist loobuda.
  • Töötaja ei pea muretsema, et tema isiklikud kõned on tööandjale saadetud kõnede eristusel nähtavad.
  • Kui kasutada kaht mobiilinumbrit, ei pea topeltnumbriteenusega enam kaht telefoni kasutama, vaid mõlemad numbrid toimivad ühe SIM-kaardiga samas telefonis.

  Kuidas tellida?

  • Topeltnumbriteenuse saad aktiveerida Elisa esindustes. Enne aktiveerimist peab lisanumbri SIM-kaardi telefonist välja võtma.

  Lisainfo

  Üritatud kõne teavitus

  Tasuta

  Üritatud kõne teavitus

  Selle teenuse abil saad teada kõnedest, mis pole Su telefoni jõudnud.

  Teenuse üldinfoPeida

  Teenuse tutvustus

  Sa saad SMSiga teate ebaõnnestunud kõnest juhul, kui Su telefon:

  • oli levist väljas;
  • oli välja lülitatud;
  • oli kinni, st Sul oli parasjagu teine kõne pooleli;
  • asus ülekoormatud levipiirkonnas.

  Kuidas tellida?

  • Üritatud kõne teavituse teenuse saad aktiveerida Elisa iseteenindusbüroos või lähimas Elisa esinduses.

  KIRJELDUS

  Kuumakse: 1,625 € + käibemaks

  Helistamine kõnepostkasti - Paketipõhine helistamise hind

  Kõnepost

  Kõnepost on sinu mobiilne automaatvastaja, mis on valves ööpäev läbi. Juhul, kui sa ei saa kõnele vastata, sinu telefon on väljalülitatud või väljaspool Elisa teeninduspiirkonda, vastab kõnele kõnepost ja helistaja saab sulle teate jätta.

  Teenuse üldinfoPeida

  Teenuse tutvustus

  Selleks, et kõnepost saaks vastata sinu saabuvatele kõnedele, pead kõned suunama kõneposti numbrile +372 56 109 109. Teenuse tellimisel on automaatselt aktiveeritud suunamised „kui telefon on väljalülitatud” ja „kui telefon on teeninduspiirkonnast väljas”.

  Soovi korral saad oma telefonimenüüs suunamisi ka ise seadistada.

  Erinevad suunamise võimalused on:

  • suunata kõik kõned;
  • suunata, kui number on kinni;
  • suunata, kui ei vasta kõnele;
  • suunata, kui mobiil on väljalülitatud;
  • suunata, kui oled väljaspool leviulatust.

  NB! Kõned tuleb suunata Elisa kõneposti numbrile +372 56 109 109.

  Kuidas teenus töötab?

  Juhul, kui keegi helistab sinu mobiilinumbril ja sa teatud aja jooksul kõnele ei vasta, suunatakse helistaja automaatselt kõneposti. Helistaja kuuleb automaatvastaja teavitust ja saab pärast helisignaali sulle teate jätta.

  Sinu mobiilinumbrile saadetakse iga kõneposti jäetud teate kohta SMS-teavitus, kus on kirjas helistaja number ning kõne aeg. Teavitustega SMSe alles hoidma ei pea, nende kustutamine ei mõjuta kõneposti teadete säilitamist.

  Kõneposti mahub kuni 16 teadet – selleks, et saaksid kindel olla, et kõik uued teated ikka ära mahuks, tasub vanu teateid jooksvalt kustutada. Kõiki kõneposti teateid hoiame sinu jaoks alles kuni 10 päeva.

  Sulle jäetud teadete kuulamiseks helista oma mobiililt kõneposti numbrile +372 56 109 109 ja järgi juhiseid.

  Kuidas tellida?

  • Kõneposti saad aktiveerida Elisa iseteenindusbüroos või astudes läbi lähimast Elisa esindusest.

  Lisainfo

  Loe detailseid teenuse tingimusi

  Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

  We're sorry! Your browser is too small for this website.

  Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.