Eraklient -

Tingimused

Lepingu sõlmimisel aktsepteerib Elisa eraisiku ja ka allkirjaõigusliku juriidilise isiku puhul reeglina:

  • Eesti kodaniku passi
  • ID kaart
  • EV juhiluba, millel on peal EV kodaniku isikukood (NB! Tulenevalt tehnilistest piirangutest, ei ole Äriklientidel võimalik juhiloaga sõlmida osamaksetega vara müügilepingut)
  • Elamisloa kaart
  • Meremehe teenistusraamat
  • Välismaalase passi, välja antud EV Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt

Volikiri

Kui lepingut tuleb sõlmima isik, kes ei ole märgitud Äriregistri registrikaardile allkirjaõigusliku isikuna, on Elisal õigus nõuda digitaalselt allkirjastatud või notariaalselt tõestatud volikirja esitamist.