Eurocall

Eurocalli ala piires kehtib igas suunas üks hind – helistades antud riigi piires või näiteks koju.

Eurocall ala katab 33 Euroopa riiki - Euroopa Liidu liikmesriigid, Norra, Island ja Liechtenstein.